Форекс фактори

Валутният курс представлява съотношение между валутите,  цената на една валута, изразена с паричните единици на друга страна. В повечето страни се публикуват два валутни курса: „купува” (по-нисък), по който банките купуват валута, и „продава” (по-висок), по който банките продават. В. К. при пазарното стопанство се образува от търсенето и предлагането на съответната валута, което от своя страна е следствие от състоянието на търговския баланс и от международното движение на капиталите. При повишаване на валутният курс на местната валута се затруднява износа и се улеснява вноса, а при понижен курс — обратно — се улеснява износа, а се затруднява и оскъпява вноса.

Форекс (Foreign Exchange Market) или съкратено FX в същността си е съвкупност от сделки по купуване и продаване на валути при дадени условия като сума, време и курс, както и договорена дата.

Главните играчи в международната валутна търговия са централните и търговските банки, финансово-брокерските къщи, хедж и инвестиционните фондове, компании, занимаващи се с експорт и физически лица.

Най-важните валути, които съставляват обема на осъществените финансови операции на форекс пазара са американски долар (USD), британски паунд (GBP), евро (EUR), швейцарски франк (CHF) и японска йена (JPY).

Развитието на валутна търговия в целия свят след Втората Световна война създава условия за образуване на международен валутен пазар, който да бъде в услуга на външнотърговския обмен.

След като отпадат фиксираните курсове на чуждестранните валути, Форекс става достъпна платформа за осъществяване на спекулиране от по-едрите иституционални играчи.

През 1971 г. споразумението от Бретън Ууд се денонсира и щатската валута вече не се конвертира в злато. След 1973 г. валутата на основните страни, които произвеждат стоки постепенно почват да се обменят по плаващ курс, образуващ се от интереса към тези валути на международния валутен пазар.