Swing трейдинг

 

Търговците се отдават на различни видове търговия: позиционна търговия, търговия в рамките на деня, скалпиране, търговия със суапове и т.н. Позиционната търговия е с по-голяма, а останалите типове са с по-кратка продължителност, варираща от един ден до няколко минути, което носи и съответните ползи. За да получат оптималните печалби, те зависят от различни технически индикатори, които им помагат да прогнозират движението въз основа на дадена ценова таблица. В следващата статия ще откриете как един търговец може да се възползва от два основни показателя, а именно, групата на Bollinger и ADX, за да получите необходимите ползи от търговията със суинг.

Така наречения Swing trading е вид търговия, при която инвеститорите търсят бързи печалби. Тя е много подобна на дневната търговия, при която инвеститорите не заемат позициите си с дългосрочен сценарий. Може да е за един час, ден или няколко дни, които търсачът на суинг търси. Предвид възможностите, предоставени от движението на пазара, търговците на суинг влизат и напускат пазара в същия ден или могат да търгуват няколко часа. Следователно, за да се капитализират пазарните движения, трябва да знаем такива показатели, които помагат да се постигне необходимата възвръщаемост възможно най-скоро. Бандата на Болинджър и ADX (Средното движение на посоката на движението) са два такива технически показателя, които помагат да се възползват от колебанията в цените. Нека ги разгледаме по-подробно.

Бандата на Болинджър: Тя е широко известен технически показател за търговия със суити, тъй като показва вероятния обрат в цените. Състои се от три криви, които се изразяват ​​с помощта на плъзгащи средни и стандартни отклонения. Средната лента е плъзгаща се средна стойност за определен период, където горните и долните ленти са стандартни отклонения на средната линия. Обикновено средната лента се състои от 20-дневна плъзгаща се средна стойност, докато горната и долната лента са на 2 стандартни отклонения от средната лента.

Когато основният се движи извън горната група на Болинджър, той се смята за „свръхбаза“, което означава вероятна резервация на печалба и ликвидация на цената. И обратното, когато базисните сделки се търгуват под низходящата група на „Болинджър“, тя се счита за „свръхпродажба“ и посочва цените за покриване на загубите. В случай, че основната котировка се е изкачила от долната лента, тогава средната лента ще бъде първата резистентност, докато поддържаната търговия над средната лента ще доведе цитираната към горната лента. В случай, че графиката се движи надолу от горната лента, първата подкрепа ще бъде средна, ако не успее да поддържа тази подкрепа. В такъв случай ниската лента ще бъде следващото ниво, което следва да се наблюдава.

ADX (среден индекс на движение на посоката или среден насочен индекс): Докато групата „Болинджър“ показва вероятна промяна, ADX показва силата на съществуващия ценови ход. ADX е експоненциалната плъзгаща се средна стойност на посочващия индекс (DX) за определен период от време. Посоката на графиката е съставена от два индикатора, а именно индикатор за положителна посока (+ DI) и индикатор за негативна посока (-DI). + DI изчислява силата на движение нагоре, докато -DI изчислява силата на движение надолу. И двата индикатора се изобразяват с ADX в прозореца на индикатора между ограничен диапазон от 0 до 100. Стандартният период от време, използван в този индикатор, е 14 периода.

Когато ADX е на ниво над 40, преобладаващата тенденция се счита за силна, докато в случай на търговия с ADX под ниво 20 личи по-слаба тенденция. С други думи, доколкото линията ADX се търгува над 40 нива с възходяща тенденция, тя показва продължаването на преобладаващата тенденция (Be bullish или Bearish), докато низходящ ред под ниво 40 би показал вероятна промяна в тенденцията. По същия начин, ако линията ADX се търгува под ниво 20 и показва знак за увеличение, очакваната тенденция се очаква да нарасне.

Стратегия: Ако основната котировка тества горната или долната лента на Bollinger, се очаква да се обърне, силата на обръщане може да бъде известна със сегашното ниво и тенденция на ADX.

Пример 1: Ако котировката се търгува над горната лента на Bollinger, потърсете ADX, ако тя се движи надолу под ниво 40, след което се очаква да се продаде натиск с целите на средната лента и след това на по-ниската лента на Bollinger.

Bollinger диаграма

Графика за четири часа: Горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD описва как да се търгува с помощта на групата Болинджър и ADX. Както можем да видим, котировката пресича горната лента на Bollinger, затваряйки над 1.3265, посочвайки свръхкупения сценарий и очакванията за резервиране на печалбата. На долния панел, понижението под ниво 40 в ADX също сигнализира промяна в преобладаващото изкупуване. Обратното на тенденцията беше подкрепено от низходящата тенденция към ADX. Можете да тествате долната лента на Bollinger близо до 1.3030, което показва вероятна промяна в цените. Следователно инвеститорът трябва да резервира пълна печалба на 1.3030.

Часова валутна графика

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Котировките, търгувани под долната граница на Bollinger и ADX, също са тенденция, насочена надолу, което показва вероятна промяна на тенденцията от съществуващата ликвидация. Следователно, като купуваме в долната лента на Bollinger и начертаваме тренд линия, трябва да задържаме позицията си, докато котировката тества горната лента на Bollinger. Съгласно посочената по-горе стратегия, чрез закупуване на близо 1.3390 и ликвидация на позиции близо до 1.3430, можем да реализираме печалба от 40 базисни пункта.

Пример 2: Ако цените покажат пробив от долната област на Bollinger (или горната част), а ADX варира нагоре от под 20, се очаква цените да се търгуват по-високи (по-ниски), докато цените се приближат до горната граница на Bollinger (или по-ниска лента на Bollinger) или надолу в ADX.

графиката eurusd

Четиричасова диаграма: От горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD може да се види, че внезапното понижение в цената на EUR/USD, нарушавайки нормалния диапазон и принуждавайки котировката да се търгува над нивото 1,2730, може да се подкрепи от възходящата ADX над ниво 20. Едно от тях е, че графиката е докосвала горната лента на Bollinger много време. Не трябва да забравяме, че никога графиката не се затваря над Band Upper Bollinger, а само е близо до горната лента и сочи следователно за свръхконкурентен пазар.

форекс график eurusd

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Тъй като цените се търгуват в диапазона и внезапно започват продажбите, човек трябва да потърси ADX, който се връща от ниво 20, което показва, че натискът върху продажбите има сила и ще продължи. Приемайки позицията на продажбите на това ниво, е добре да следваме целта да се доближим до по-ниската група на Bollinger. В този пример, 60 bps (разликата между 1.3030 и 1.2970) са печалбите, генерирани с помощта на тази стратегия.

Рейтинг: 3 от общо 5 звезди

Обратна връзка: Стратегията изглежда важна от гледната точка на суаповия търговец, но ограничителната точка са поръчките при стоп-загубата. Стратегията не взима отношение към точката на излизане от съществуващата позиция в случай на неблагоприятно движение на цените. Следователно, за да се полагат необходимите грижи, винаги се очаква да се използват определени други показатели, които осигуряват точката на спиране в случай на неблагоприятно движение на цените.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *