Форекс фактори

Валутният курс представлява съотношение между валутите,  цената на една валута, изразена с паричните единици на друга страна. В повечето страни се публикуват два валутни курса: „купува” (по-нисък), по който банките купуват валута, и „продава” (по-висок), по който банките продават. В. К. при пазарното стопанство се образува от търсенето и предлагането

Read More

Приложен форекс светлин минев

Джордж Бърнард Шоу заявява, че разумният човек се адаптира към условията на заобикалящата го среда. Неразумния приспособява условията на средата към себе си. По тази причина прогресът е в резултат на действията на неразумните хора. Ако човек си мисли, че с отваряне на демо сметка във Форекс и схващане на

Read More

Форекс търговия

Да не забравяме думите на Брайън Трейси, че хубавите привички се градят трудно, но благодарение на тях живота става по-лесен. Лошите навици се изграждат лесно, но с тях живота е по-труден. Форекс търговията е сложна и многостранна материя, за разбирането на която са необходими години. Колко години зависи от човека,

Read More

Какво е Форекс

Хората все още не разбират какво е Форекс. За сравнение можем за изтъкнем, че навремето приживе Айнщайн също не разбира квантовата механика, но науката до ден днешен не я отрича, а напротив – я потвърждава. Форекс пазарът също е недооценен от хората. Това понякога се случва в човешката история. Дълги

Read More

Какво е акция?

АКЦИЯ — ценна книга, с която се удостоверява участие в капитала на акционерното дружество и се дават определени права на притежателя и да получава съответен доход от дружеството в зависимост от реализирания финансов резултат, както и да участва в управлението. Видове акции: привилегировани или приоритетни, които дават право на определен

Read More

Форекс графки

До времето на Форекс световната борса е сравнима с класическата механика. Налагайки нови правила, Форекс променя света на бизнеса така, както квантовата механика променя мирогледа на учените за същността на света. Тези два подхода си приличат с това както квантовата механика разглежда нещата от различна гледна точка. Според нея материалната

Read More

Форекс брокери

До преди Айнщайн учените са смятали, че времето е константа, но великия немски учен Айнщайн доказал, че времето е зависимо от скоростта на движещото се тяло, а всички тела се движат. Той разглежда времето като време-пространство. По аналогичен начин са свързани нещата във Форекс, където нищо не е константа, а

Read More

Форекс търговия за начинаещи

Хората винаги са искали да премахнат границите в човешкото съзнание. Те от край време се опитват да обменят информация първо чрез телеграфа и след това по телефона, радиото, телевизията, интернет и мобилните устройства. Човекът винаги се е стремял да обменя икономическа информация и се е интересувал от проблемите на микро

Read More

Трейдер форекс

Със Специалната теория на Айнщайн се променят възгледите ни за всичко, което ни заобикаля. Той създава един напълно нов свят! Айнщайн доразвивайки донютоновата физика доказва по научен и експериментален път, че пространството и времето не са константни величини и че са зависими от скоростта и масата на движещото се тяло.

Read More

Декларация за поверителност на Forex-factor.com

Тази декларация за поверителност очертава видовете лична информация, която се получава и събира от forex-factor.com и как се използва тя. Лог файлове forex-factor.com ползва лог файлове, подобно на много други уеб сайтове. Информацията вътре във лог файловете включва Интернет протокол (IP) адреси, вид браузър, интернет доставчик (ISP), дата / време,

Read More