Forex форекс

Айнщайн, създавайки общата теория на относителността, според която всичко е относително, спрямо всичко, не опровергава напълно физиката на Нютон (Теорията на Нютон за гравитацията). Той я доразвива като разглежда времето и пространството като една величина. По аналогичен начин Форекс използва като база традиционните икономически взаимоотношения, като някои от тях отпадат като неактуални и биват заменени с иновативни идеи и методи.

Човекът винаги се опитва да постигне най-доброто и когато става въпрос за търговия, хората желаят най-добрите търговски условия, най-добрата платформа и естествено да сключват сделки на най-изгодната цена. Тази публикация цели да отговори в основни линии на въпроса какво точно е форекс търговията.

Милиони хора по света избират да работят с Форекс, осъзнавайки защо Форекс е най-добрият пазар за осъществяване на финансови операции. Всички тези хора имат необходимата подготовка за подобен вид търговия и многократно се убеждават в огромния потенциал и безграничните възможности на този пазар.

Forex, който хората наименуват още Foreign Exchange или за по-кратко FX е най-мащабния и ликвиден пазар в целия свят. Появата на търговците на дребно се припокрива с появата на Интернет. Това осигурява възможност на по-малките инвеститори да търгуват на Форекс пазара от разстояние чрез различни онлайн платформи.

На Форекс пазара започват да търгуват ивеститорите на дребно през втората половина на 90-те. През този период започват своята дейност и първите онлайн брокери за по-дребни клиенти.

Форекс пазарът съществува десетилетия преди това, но до този момент на него търгуват единствено институции.

В наши дни на форекс пазара всеки ден се купуват и продават трилиони американски долари, като дела на дребните инвеститори е около 5% от общия обем, което се равнява на около 250 млрд. долара/ден.

Кои са мотивите Форекс пазарът да е толкова голям? Гигантски международни търговски корпорации, финансови организации, хедж фондове и други подобни фирми имат необходимост от чуждестранни валути, за да осъществяват своя бизнеси. Както става ясно, една чуждестранна валута се купува дистанционно чрез Интернет за друг вид чуждестранна валута и това изгражда огромен финансов поток от парични средства. Най-кратко казано, Форекс пазарът е глобална онлайн платформа за купуване и продаване на всякакви валути.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *