Forex котировки

„Шансът е благосклонен към подготвените. Колкото повече се упражнявате, толкова по-голям късмет ще имате.“ Ричард Брансън.

Тази статия има за цел да разкрие тайната, която не знаят дори търговци с опит. Всички валутни двойки са зависими не само една от друга, но и от трета страна, която не участва пряко в сделката. Тази връзка обяснява многопосочните движения на долара в различни валутни двойки и съответно опцията за хеджиране на валутния пазар. Знаейки това, което определя курса на валутна двойка, човек може да използва позиции за хеджиране, с помощта на други инструменти на търговския обмен. Това може да се случи, когато на пазара възникне дълбока корекция и позицията на търговеца е на минус, но той не иска да я затвори. Търговецът може да защити приходите си чрез отваряне на сделка със „зависим“ инструмент.

Корекцията на цените представлява намаление на цените, които могат да се наблюдават след всеки импулс на тенденцията. След приключване на корекцията на тенденцията, като правило, цените са винаги подновени. Поправката във валутния пазар се дължи на прекупуване или препродаване в момента. За да се измери коригирането на дълбочината, търговци използват метода на анализ на базата на нивата на Фибоначи. Съществуват корекцията нагоре, настрани и надолу. Стратегиите за търговия на базата на търговия срещу тренда (по време на корекцията) са с висока степен на риск.

Сега за тайната. Икономиките на някои страни са силно зависима от износа на петрол и цената на петрола се изчислява в щатски долари. „Прикачени за първи път“ към петрола, например, са Русия и Канада, съответно, обменния курс на руската рубла и канадския долар зависят от черното злато. Ако петрола е по-евтин в някои страни, валутите претърпят загуби, икономиката пада, а националната валута намалява. Ако цената на петрола се покачва, икономиката е във възход, а валутата става все по-скъпа. Ако се разгледа графика може ясно да се види процентната корелация на тенденцията на тези валути спрямо черното злато.

Австралийският долар също е валута, зависима от определена стока, тъй като икономиката на Австралия се основава на износа на желязна руда, газ и други минерали. По този начин, „Audi“ корелира с желязото, както и рублата с петрола. Друга валута, зависима от стока е новозеландският долар. Нова Зеландия е активен участник в стоковия експорт на суровини, по-специално ресурси като минерали (желязна руда, въглища, нефт), селскостопански продукти и др

В допълнение, валутните двойки, които включват валутите на основните стоки са най-ликвидни и по-добре предвидими. Ако вътрешните макроикономически показатели оказват влияние върху валутния курс в момента, когато суровинния анализ дава представа за дългосрочното движение на валутната двойка.

Ликвидността се отнася до способността на даден актив (стоки или услуги) да бъдат продадени бързо на цена, близка до пазарната. Не е изненадващо, че най-ликвидните стоки са самите пари, поради което форекс пазара е толкова популярен, защото там винаги има търсене и предлагане на валута от различни страни. Ликвидността на потока се определя от гледна точка на търговията – колкото по-голям обем, толкова по-голяма ликвидност.

Що се отнася до популярните валути EUR и GBP, техният курс се влияе от множество икономически фактори, откъдето идва и повишената волатилност, повишаването на цените и „странните движения“ на валутните двойки, които имат изразени нееднократно кръстосани курсове. За начинаещите трейдъри, експертите препоръчат да започнат с търговия именно на валутите, свързани с основните стоки като най-предсказуеми.

Полезно е да се припомни, че волатилността се поражда от колебанията в цената на финансовите инструменти. Тя е един от най-значимите показатели на привлекателността на инструментите в областта на търговията. Тази колебливост отразява степента на риска при работа с конкретен инструмент, тъй като, колкото по-голям е резултата, толкова по-голям е и набора от промени в обменните курсове в даден период от време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *