Японски свещи формации

Всички са свикнали да виждат конвенционални линии, а диаграмата на свещника е вариант на графиката, използван през последните 300 години. Той разкрива повече информация от линията на конвенционалната графика. Японските свещи представляват тънка вертикална линия, показваща периода на търговия. Широката лента на вертикалната линия показва разликата между отварянето и затварянето. Свещта на ежедневната линия

Read More

Книги про форекс

  „Ако търсите партньор за бизнес, намерете такъв, който допълва вашите качества и умения.“ – Джак Ма. Тази публикация ще се опита да да даде синтезирана информация за това какво човек да изисква от своя брокер. За целта ще опишем някои основни термини. Какво е пипс? Промените в стойностите между

Read More

Форекс фактори

Валутният курс представлява съотношение между валутите,  цената на една валута, изразена с паричните единици на друга страна. В повечето страни се публикуват два валутни курса: „купува” (по-нисък), по който банките купуват валута, и „продава” (по-висок), по който банките продават. В. К. при пазарното стопанство се образува от търсенето и предлагането

Read More

Какво е акция?

АКЦИЯ — ценна книга, с която се удостоверява участие в капитала на акционерното дружество и се дават определени права на притежателя и да получава съответен доход от дружеството в зависимост от реализирания финансов резултат, както и да участва в управлението. Видове акции: привилегировани или приоритетни, които дават право на определен

Read More