Форекс книги

Когато човек се сблъска за първи път с Форекс, той изпитва недоумение, каквото са изпитвали неведнъж учените в класическата и квантовата физика. Структурата на Форекс за необученото око представлява феномен, който в началото изглежда невъобразим. Например, класическата механика казва, че частицата е материална, а квантовата механика, че е вълна. И

Read More

Онлайн форекс

Само до преди няколко десетилетия парите бяха средство, което не беше толкова гъвкаво и бе обременено във времето и пространството. Благодарение на цифровизацията може мигновено да се оперира с парични средства и те се превърнаха в нещо съвсем абстрактно. Това не означава, че не са реални и че са загубили

Read More

Форекс онлайн

Както е казал Сет Годин, съпротивлението кара хората да правят хипотези, които ги забавят, или водят идеите им надолу, или ги карат да правят компромиси. Хората е добре да се стремят не към предположения, а да бъдат решителни и да действат. Когато човек започне да използва ръководството на Форекс, той

Read More

Приложен форекс светлин минев

Джордж Бърнард Шоу заявява, че разумният човек се адаптира към условията на заобикалящата го среда. Неразумния приспособява условията на средата към себе си. По тази причина прогресът е в резултат на действията на неразумните хора. Ако човек си мисли, че с отваряне на демо сметка във Форекс и схващане на

Read More

Какво е Форекс

Хората все още не разбират какво е Форекс. За сравнение можем за изтъкнем, че навремето приживе Айнщайн също не разбира квантовата механика, но науката до ден днешен не я отрича, а напротив – я потвърждава. Форекс пазарът също е недооценен от хората. Това понякога се случва в човешката история. Дълги

Read More

Форекс графки

До времето на Форекс световната борса е сравнима с класическата механика. Налагайки нови правила, Форекс променя света на бизнеса така, както квантовата механика променя мирогледа на учените за същността на света. Тези два подхода си приличат с това както квантовата механика разглежда нещата от различна гледна точка. Според нея материалната

Read More

Форекс брокери

До преди Айнщайн учените са смятали, че времето е константа, но великия немски учен Айнщайн доказал, че времето е зависимо от скоростта на движещото се тяло, а всички тела се движат. Той разглежда времето като време-пространство. По аналогичен начин са свързани нещата във Форекс, където нищо не е константа, а

Read More

Форекс търговия за начинаещи

Хората винаги са искали да премахнат границите в човешкото съзнание. Те от край време се опитват да обменят информация първо чрез телеграфа и след това по телефона, радиото, телевизията, интернет и мобилните устройства. Човекът винаги се е стремял да обменя икономическа информация и се е интересувал от проблемите на микро

Read More