Създаване на AIF в Лихтенщайн за крипто активи

Княжество Лихтенщайн е особено привлекателно за инвеститорите по редица причини. Някои от тях включват:

Либерална регулаторна рамка
Рационализирано данъчно облагане
Защита на чувствителни данни
Достъп до Европа (ЕС / ЕИП) поради либерализиране на предоставянето на услуги
неутралност
Малка намеса от страна на правителството
Най-високи оценки на международните рейтингови агенции
Създаването на инвестиционни фондове в държавата Лихтенщайн има редица различни предимства. Ето някои от плюсовете за създаване на инвестиционни фондове в държавата Лихтенщайн:

Споделяне на рисковете: инвеститорите могат да вложат парите си в различни компании и области на дейност, като използват малки инвестиционни фондове.
Гъвкавост: инвестициите в инвестиционни фондове могат да се продават за NAV
Прозрачност: Всички операции се отразяват в доклади, представени на шестмесечна и годишна база.
Сигурност: Активите на фондовете се съхраняват отделно от вложителя и получават статут на специални активи. Следователно, в случай на несъстоятелност на депозитара, те не се признават за неплатежоспособни.
Регламент: Спазването на правилото „преди всичко инвеститор“ се осигурява от високопрофесионални счетоводители.
ФАИ в щата Лихтенщайн са юридически зависими предприятия за колективно инвестиране с отворен тип, които се ръководят от местните разпоредби, свързани с управлението на АИФ на Княжество Лихтенщайн.

AIF е правоотношение, установено със споразумения с идентично съдържание между инвеститори и управляващи ФАИ лица с цел инвестиране на активи и предоставяне на услуги на депозитар за сметка на инвеститорите.

Правоотношението между инвеститорите и управляващите ФАИ лица се урежда от Споразумението за фонд, при условие че не съдържа разпоредби от Общото гражданско право на Лихтенщайн (ABGB).

ЛУАИФ
Създаването на ФАИ в Лихтенщайн ще изисква инвеститорите да създадат ФАИ.

ЛУАИФ имат специално право да купуват, продават, подписват и обменят ценни книжа и други активи. Те могат да се ползват и от всички права, които са пряко или косвено свързани с активите на AIF.

Лицата, управляващи ФАИ, винаги действат в интерес на ФАИ, инвеститорите и целостта на пазара. Освен това равното третиране на инвеститорите е от първостепенно значение. Привилегированото третиране на отделните инвеститори е строго забранено.

При осъществяване на своята дейност ФАИ трябва да спазва съответните разпоредби, по-специално AIFMG / AIFMV.

Основната цел на AIF е да инвестира в криптовалути и цифрови активи. След това тези активи се продават на различни борси за криптовалути и други активи. Фондът инвестира и в други инструменти на паричния пазар, като плаващи облигации, срочни депозити и други облигации, публични облигации или облигации на публични емитенти, ETF и колективни инвестиционни схеми.

Данъчно облагане
Всички АИФ, базирани в Лихтенщайн, с правната форма на договорен инвестиционен фонд или колективен тръст, са облагаеми в Лихтенщайн. В същото време доходът от управлявани активи представлява необлагаем доход.

Издаването на акции на ФАИ в Лихтенщайн не се облага с данък върху емитирането или прехвърлянето на ценни книжа. Прехвърлянето на собствеността върху акциите на инвеститора като плащане подлежи на данък върху прехвърлянето, ако една от страните или посредникът е национален търговец на ценни книжа. Изкупуването на акции на инвеститори е освободено от данък върху прехвърлянето на ценни книжа. Договорен инвестиционен фонд / колективен тръст се счита за инвеститор, освободен от данък върху прехвърлянето на ценни книжа.

Организиране на AIF в Лихтенщайн за крипто активи
Създаването на AIF за крипто дейности включва няколко етапа, а именно:

Подписване на споразумение между инвеститора (ите) и Лицензираната компания за управление (ЛУАИФ) в Лихтенщайн.
Подготовка на документи и преговори с банката депозитар.
Подготовка и подаване на документи във FMA. Тези документи трябва по-специално да включват:
бизнес план, съдържащ AIF данни;
AIF нормативни документи;
сертификати за избор от депозитаря и одитора;
AIF или информация за инвеститорите за AIF;
Решение на FMA относно лицензирането / разрешаването на AIF.
Няма изисквания относно наличието на задължителен внесен капитал при организиране на AIF в държавата Лихтенщайн. Има обаче изискване за привличане на 1,25 милиона евро през първата година от функционирането на фонда.

Правен съвет

IQ решението Великобритания може да предостави правна подкрепа на всички етапи на организиране на алтернативен инвестиционен фонд в Лихтенщайн за дейности с крипто активи. Нашите експерти ще ви предоставят квалифицирани съвети за подготовката на необходимите документи за представяне в банката и регулаторния орган. Освен това ние съдействаме за провеждането на ефективни преговори със специализирана банка.

Рисковете на инвестициите в криптовалути

Рисковете, свързани с инвестирането в пазара на криптовалути, са твърде големи. Големите колебания във валутните курсов в малки интервали, както и големият брой на хората, които непрекъснато се опитват да спечелят пари, превръщат криптовалутите в една от най-рисковите инвестиции. Мнозина обаче искат да продължат да инвестират, а историите за обогатяването през нощта са твърде редки и са повече от щастливи. Дори историите за обогатяване през определен период от време вече не могат да бъдат открити. Инвестирането в криптовалути може да причини повече вреда, отколкото полза, но това зависи от всички.

 1. Инвестирайте в криптовалута, която има доверен екип. Повечето от проектите в blockchain разполагат с техния заден екип. Препоръчително е да се съсредоточите върху проекти, които са част от хората, успели в разработването на различни решения. Интернет е на една ръка разстояние, така че можете да търсите всичко или всеки, който искате. Документацията е ключът към вземането на правилно решение. Също така, трябва да бъдете внимателни в раздела „съветници“. Тук са представени автобиографии на хора, които са част от екипа, но не много от постиженията, които се предават в кутии, са верни. Трябва да сте сигурни, че екипът не се хвали с цели, които не им принадлежат. Разнообразието на екипите е факт, който трябва да имате предвид.
 2. Не трябва да се заблуждавате и да инвестирате във валута, която не изпълнява обещаното. Най-добрата стратегия, която хората, които искат да ви заблудят, използват видеоклипове за популяризиране на различни оферти. Не е нужно да вярвате на подобни движения. В съответните видеоклипове се избират формати, в които са представени подробно луксозни многобройни решения, които ще бъдат реализирани чрез техния продукт, пуснат на блокчейн. Не обмисляйте тези начини за привличане на хора и ако искате да инвестирате в криптовалута, която беше лансирана преди време, важно е да проверите бялата книга на компанията и да видите дали екипът е успял изпълни до този момент това, което обеща. Това може да се види много ясно, защото това са проекти, които са достигнали стотици милиони долари като пазарна стойност, но не са постигнали почти нищо. По този начин можете да откриете измамите.
 3. Начинът на разпределение на средствата. Много важен аспект е, че ако решите да инвестирате в ICO (методът, по който блокчейн проектите за развитие получават финансиране), трябва да внимавате как средствата ще бъдат разпределени в резултат на този процес. Ако сте се сблъскали с проект, който се планира да разпредели 40% от средствата на екипа и много по-нисък процент за развитие, шансовете този продукт да бъде реализиран скоро са много ниски. Разбира се, не бива да се заблуждавате от проекти, които обещават гарантирани печалби и дават увереност, че валутата ще продължи да расте.

 

Bitcoin – какво е това?

На Bitcoin расте всеки ден и владей пространството си на световния пазар, но тя все още не е известен на мнозина. В резултат на това големи възможности в крайна сметка се губи, така че ние сме подготвили кратко обяснение да ви помогне да разберете и да се използва пълния потенциал на Bitcoin.

Какво представлява Bitcoin?

Bitcoin е първата глобална валута, децентрализирана, цифрови и програмируем света. За разлика от другите валути като САЩ или щатския долар, на Bitcoin не се контролира от всяка централна власт, както и производството на нови bitcoins подчиняват предварително установени правила, известни и гарантирани от участващите потребители по децентрализиран начин.

Това също така означава, че сделките Bitcoin не разчитат на финансови институции, за да се извърши и Bitcoin работи на собствената си мрежа, без посредници, без възможност за цензура и конфискация, и няма нужда да се регистрирате или да си отворите сметка.

Можете да използвате биковете в портфейла си, за  да купите продукти, като направите сделката директно с продавача. Точно както бихте направили с бюлетините, само в цифровата среда.

Как се излъчват Bitcoins?

Bitcoins се издават с фиксирана скорост, определена от протокола, понастоящем 12,5 бита на всеки 10 минути. Тези bitcoins са възложени на първите да се намери приемливо решение на математическа задача, която изисква огромна изчислителна мощност и електрическа енергия, за да бъде решен, или много, много късмет.

Скоростта на емисиите намалява наполовина на всеки четири години приблизително, първоначално през 2009 г., беше 50 през 2012 г., спадна до 25, а през юни 2016 г. падна до 12,5. Това явление е известно като „наполовина“.

Интересното е, че е невъзможно да се създадат бобови растения, които надхвърлят предвиденото. Това е каменна клауза на Bitcoin и ще бъде максимум 21 милиона единици.

Но не се вълнувай прекалено, bitcoins добив се превърна в силно конкурентна дейност, както и шансовете за вас стават мои bitcoins един блок с компютъра са по-ниски, отколкото шансовете за спечелване на лотарията.

Дори да участвате в минния „бум“, вашите печалби ще бъдат смешни.

Вярвайте, че дори компютърът ви да е на върха на линията, професионалните миньори работят с оборудване с чипове, наречени ASIC .

По този начин миньорите правят мрежата Bitcoin най-безопасната в света, като проверяват и одобряват всяка транзакция съгласно правилата на протокола. Това осигурява стабилност и сигурност за мрежовите потребители по целия свят.

Скоро ще направим изчерпателен пост за минното дело.

Как да придобиете Bitcoins?

Тъй като минното дело е една възможност за малцина, точно както всяка друга валута, можете да придобиете бисквити чрез обмен с други валути или в замяна на продукти и услуги.

Има уеб сайтове, специализирани в бордовата борса, а валутната оферта се определя според финансовия пазар и можете да проверите цената, практикувана от брокерите директно от Biscoint.io .

Обменът може да се извърши и в банкомати на бита или директно договаряне с друго лице ( P2P ).

Какви са предимствата на Bitcoin?

Тъй като тя е децентрализирана валута и без участието на финансови институции, вие извършвате сделки със свобода, без ограничения и без високи банкови такси.

Bitcoin премахва бюрократичните и финансови бариери в процеса на закупуване и продажба на продукти и услуги по целия свят, което позволява на бизнеса да се разширява с по-малко разходи.

Искате да научите повече за Bitcoin? Останете настроен към блога Biscoint.io, за да се впуснете в историята, функциите, понятията и възможностите, които предлага Bitcoin.

Тайни за спечелване на крипто инструменти

В предишната част на статията „Как да се търгуваме с криптопосочността“ – тайни за спечелване на крипто инструменти , вече говорихме защо търговията е най-добрият начин да печелите пари от криптокомпонентите днес. Обсъдихме и плюсовете и минусите на този тип търговия. И сега е време да се говори за механизма на търговията със самите криптоцикли.

Стратегия за търговия

Търговията с новини е много ефективна стратегия, не само на крипто пазара, но и на Форекс. Тъй като Bitcoin е най-вече все още фолклорен инструмент, най-силните, които засягат неговия курс в момента, са новини. Трябва да ги следите внимателно и да разберете кои от тях са важни и кои не са много важни. Например, новината за признаването на Bitcoin във всяка страна е почти гарантирана, че ще доведе до повишаване на цената на криптирания курс, а колкото по-значима е тази страна в световната общност, толкова по-силен ще бъде растежът.
Също така, потвърждавайки тяхната близост с хората, стратегиите, насочени към поведението на тълпата, работят с криптокомпозиции. Трябва да се има предвид също така, че една голяма продажба или покупка може лесно да се движи на пазара. Това означава, че всякакви остри колебания могат да бъдат причинени не само от фундаментални причини, а просто от решението на голям играч да влезе или да излезе от пазара. Тълпата ще види създадения от него импулс и с голяма вероятност ще го последва в същата посока.
Нивата на Фибоначи работят отлично тук. Те се използват от хиляди търговци по целия свят и всички знаят, че от тези нива се случват изтегляния и са поставени забавени поръчки до тях. Следователно, тези отклонения се случват.

Получете най-новите новини за криптопроцедурите - присъединете се към нас в телеграмата

"Как да търгуваме с криптираща валута" - тайни за спечелване на крипто инструменти. Част 2. Фибо

Традиционните хоризонтални нива също работят. Но, разбира се, не търсете нива, където не са, използвайте само най-очевидните и потърсете кръгли номера, например 6000, 7500, 8000 и т.н. В същото време, има фалшиви разбивки на нива, които се случват много често, така че трябва да бъдете изключително внимателни тук. Ако все още търгувате на нива, не забравяйте да използвате потвърждението. Независимо от това, не забравяйте, че винаги има отклонение от нивото най-вероятно, а не неговата разбивка.

"Как да търгуваме с криптираща валута" - тайни за спечелване на крипто инструменти. Част 2. EMA21

Една от най-обещаващите стратегии за феновете на Action Action, това са щифтовете. При криптокомпютри, пин барчетата работят добре. Но, разбира се, не забравяйте, че щифтът винаги трябва да има някаква подкрепа – ключово ниво или ниво Fibonacci. Само много свещи с дълги опашки и те не трябва да бъдат няколко поредни. Ако видите такава формация, безопасно да затворите графиките, няма да работи.

"Как да търгуваме с криптираща валута" - тайни за спечелване на крипто инструменти. Част 2. Pinbar

Получете най-новите новини за криптопроцедурите - присъединете се към нас в телеграмата

Като работещ TF, денят и H4 са най-подходящи. Като цяло, не забравяйте за техническия анализ, не се поддавайте на емоциите и не купувайте на върховете. За тези, които търгуват дългосрочно, най-добре е да се използва стратегия за портфейла, която да купува всичките три основни валути – Bitcoin , Litecoin и Ethereum .

Управление на риска

Управлението на риска и управлението на парите са много важни за всякакъв вид търговия, за всякакви инструменти. Но това е една много обширна тема с много нюанси. Трябва да се разгледа по-подробно в отделна статия и сега ще спрем накратко общите препоръки, които по наше мнение ще отговарят на повечето начинаещи търговци.
Препоръчителният депозит е средно $ 1000. Ливъриджът е повече от 1:50, докато никъде не бъде намерен. Минималната партида обикновено е 0,01. Има много различни брокери, които предлагат подобни опции за търговия. Един от тях е Roboforex .
За да се опрости изчисляването на рисковете, можете да използвате различни индикатори, които показват максималния брой лотове, които трябва да купите, минималната партида, стойността на артикула, размера на спредовете и суапа на диаграмата на платформата за търговия.
Рисковете за сделката са максимум 2-3%, както и други стратегии. Във всеки случай, не забравяйте за управлението на парите. Обикновено рамото от 1: 3 е достатъчно за нормална търговия, без да се превишават рисковете. Но, разбира се, най-добрият начин да започнете е да тествате стратегията на демо сметка, а след това отидете на реална сметка.

заключение

В момента cryptocurrency е много прост инструмент за търговия. Тази ситуация ще продължи известно време, докато големи количества пари дойдат на пазара. Тоест, когато търговията стане по-централизирана, много неефективност, като арбитраж, например, ще изчезне. Въпреки това, хората успяват да загубят много пари, дори когато всичко е значително опростено. Следователно, вашата задача е да се възползвате от предимството си, но не губете бдителността си в пристъп на вълнение.

"Как да търгуваме с криптираща валута" - тайни за спечелване на крипто инструменти. Част 2. Нива

Когато няма голяма новина на пазара, обикновените покупки работят при връщане на средната стойност. Отново – винаги чакайте потвърждение. Не разбивайте на пазара без да мислите и не мислите за решението си. E21 EMA изглежда страхотно. Тук можете да включите и линиите на тенденциите. Също така обърнете внимание на пропуските – те може да не се затворят и това е съвсем нормално. Като се има предвид повишената променливост, със средностатистическа стойност не си струва да се избягваме, както и да отидем на покупки на високи нива.

Криптовалути прогнози

Трудността на копаенето също се променя непрекъснато. Всеки копач зависи от това колко други хора копаят едновременно с него във всеки един момент.

Изниква въпросът: Ако цената на криптовалутата, която се копае, рязко се вдигне, то тогава защо приходите се вдигат рязко само за кратко време? Отговорът е заради т. нар. трудност (difficulty) на копаенето. Трудността се определя от изчислителната мощ, която се използва за копаене на дадена криптовалута — колкото повече нараства тя, толкова повече се покачва и трудността, а с това намалява и наградата. Изчислителната мощ може да бъде под формата на стандартни видеокарти и процесори или на специализирани машини за копаене (ASICs). С други думи, колкото повече хора с по-голяма изчислителна мощ копаят дадена криптовалута, толкова по-малко получава всеки копач като награда за труда си.Затова и при рязко покачване на цената на дадена криптовалута приходите ще се повишат много само за кратко — докато по-голям брой копачи не започнат да я копаят и трудността не се повиши, а тогава приходите значително ще намалеят. Към тези копачи може да бъдат причислени такива, които досега са копаели друга криптовалута или token и са се преместили заради увеличението в приходите, или такива, който тепърва са закупили оборудване и са започнали да копаят.

Копаенето на криптовалути е битка за надмощие (arms race). Непрекъснатото купуване на нови и по-мощни машини е най-добрият начин бизнесът да се задържи печеливш за по-дълго време, а това крие допълнителни рискове и разходи за копачите на криптовалути.

Както стана дума, изчислителната мощ, която се ползва за копаене на криптовалути, може да бъде под няколко форми. Копаенето е започнало да се прави чрез стандартни части, които всеки от нас има в компютъра си — процесори и видеокарти. От посочените видеокартите (GPUs) са доста по-подходящи и дават по-добри резултати при копаене. С времето обаче компании започнаха да разработват т. нар. ASICs (Application-Specific Integrated Circuits). Това са специализирани машини за копаене, произведени единствено с тази цел. Благодарение на тях се достигат значително по-големи мощности, като същевременно се изразходва много по-малко електроенергия. ASICs първоначално навлязоха при копаенето на bitcoin (SHA-256 algorithm), а впоследствие — и при копаенето на litecoin (scrypt algorithm) и други базирани на него.

Все още има криптовалути и token-и, за които е възможно да се използват само стандартни видеокарти — добър пример за това е vertcoin. И в двата случая обаче, но особено при случая с ASICs, на пазара непрекъснато излиза все по-добро оборудване, което сериозно повишава трудността за копаене. Така закупено дори преди няколко месеца оборудване бързо започва да губи от продуктивността си с навлизането на по-добри алтернативи. Това води до нуждата да се правят инвестиции в ново оборудване, докато старото или се продава на сериозна загуба, или става ненужно. Това е причината при копаенето на bitcoin, litecoin и много други вече да доминират големи организации, които периодично наливат и реинвестират огромни средства за ново, по-мощно оборудване.

Тенденциите във валидирането на транзакциите са при все повече проекти да се обръщат към т. нар. proof-of-stake-алгоритъм вместо да прилагат proof-of-work-алгоритъм, с цел да се избегне огромното разхищение на електроенергия.

Традиционното валидиране на транзакции в blockchain чрез копаене (Proof-of-work, PoW), което описах в тази статия не е единственият начин, по-който могат да се валидират транзакции. За пръв път през 2012 г. в криптовалутите blackcoin и peercoin се използва друг алгоритъм (Proof-of-stake, PoS) за валидиране на транзакции. Най-общо казано, при Proof-of-stake копачи на практика няма, а всеки собственик на криптовалута или token може да валидира транзакции, като предоставя (to stake) криптовалутата, която притежава. В замяна на това се получава малка лихва, средствата за която идват от малките такси (transaction fees), които се заплащат при всяка транзакция. От друга страна, ако някой се опита да действа злонамерено, то той рискува да загуби предоставената криптовалута, когато действията му бъдат забелязани от системата.

Може би най-значимата характеристика на алгоритъма Proof-of-stake е, че не се изисква да се създава гигантска изчислителна мощ, която харчи огромни количества електроенергия, защото копаене на практика няма. Така проекти, които работят на основата на Proof-of-stake, може да се окажат с хиляди пъти по-ефикасни в разходите си за ел. енергия от проекти, разчитащи на традиционния модел на Proof-of-work.

Ethereum е важен пример за проект, който в момента все още работи на принципа на Proof-of-work, но планира до няколко години да го замени с Proof-of-stake. Много други проекти пък вече работят изцяло на Proof-of-stake. Тази тенденция е много добра новина за цялата сфера на blockchain-технологията и криптовалутите, защото огромното разхищение на електричество при копаенето е нещо, което може и следва да бъде избегнато. В същото време обаче това е неблагоприятна тенденция за потенциалните копачи, защото все по-малко стойностни проекти ще могат да бъдат копани, а с това във времето ще намаляват и приходите от копаене.

Bitcoin – мека или твърда вилица е?

Ако искате да започнете да инвестирате в света на крипто-монетите, има два термина, които трябва да знаете: мека вилица и твърда вилица. Те се появяват с определена честота в тази среда и се състоят от бифуркации. Но какво означава това на практика в света на биковете (БТК) ?

По принцип вилицата е моментът, в който има разделение в блоковата верига, блокчето. Това разделяне може да бъде актуализация или промяна. И в двата случая трябва да разберете как се извършват транзакциите в мрежата и как са взаимосвързани.

Ето защо ще обясним по-добре този въпрос. Така че, разбирайте твърдата вилка и меката вилка от Bitcoin  отсега нататък. Хайде?

Какво е вилица?

Вече трябва да знаете, че работата и работата на тази верига в мрежата Bitcoin зависи от три агента:

 • потребители: изпълняват криптоманираните операции от миньорите;
 • Миньори: те са компютри или агенти, които валидират транзакциите и ги вмъкват в блок, който по-късно ще бъде валидиран;
 • възли: Това са машини, които сканират и съхраняват новите блокове, за да ги прикачат към веригата, която е децентрализирана и непрекъснато актуализирана.

В този процес възелът приема само блок, ако операциите са валидни и няма дублиране. Освен това, всеки от възлите има специфична информация, която не е непременно непрекъсната.

Тези възли, които съдържат нови блокове, са в един вид конкуренция в полза на образуването на нова блок-верига . Докато откриете по-голям низ на друг възел, той автоматично се изтегля, добавя нов клъстер и може да разпространява поведението си и в други възли в системната мрежа на Bitcoin например.

Това е мястото, където можете да излезете с мека вилка или твърда вилица. Тя показва, че има две различни имена, които искат да обобщят потвържденията на същия низ. Въпросът може да бъде решен и обикновено се извлича от две конкретни ситуации:

 • временни несъответствия между вариантите на блоковата верига;
 • промени в функцията за развитие на платформата.

Конвергенцията обикновено решава проблема, винаги с добавянето на повече блокове към един от клоните на вилицата. По-голямата верига е склонна да спечели.

Мека вилка срещу твърда вилица: какво означават те?

Ще ви обясним какво може да е това с Bitcoin (и други крипто-монети). Предишното обяснение се съсредоточава върху това, което се случва на практика, ако възникне нуждата от вилица. С други думи, това разклонение се появява, когато има промяна в правилата за консенсус на блоковата мрежа . Но какви са характеристиките на всеки от тези условия? Ние изброени по-долу. Проверете го!

Трудно срещу Мека вилка

Меката вилка се отнася до модификации, които ограничават директивите, прилагани от възлите. В този случай има съвместимост със стари версии. Пример за това е модифицирането на размера на блока, от 1Mb до 0.75Mb. Това е по-ограничено правило. По този начин блоковете, добивани от 0.75Mb възли, се приемат от тези, които използват предишния стандарт.

Миньорите трябва да надстроят платформата, но потребителите продължават да работят нормално. Твърдата вилка е модификация, която намалява ограничението на прилаганите указания. Правилата са отпуснати, което прави предишния невалиден блок активен. Продължете с нас и разберете веднъж завинаги това, което е меко и твърдо вилица.

Това е случаят с 1Mb блок, чийто размер е променен на 2Mb. В този контекст блоковете, добити от нас с 2Mb софтуер, не се приемат от възли, които все още са остарели. Има несъвместимост. Сега може би се чудите: какво влияе върху инвестициите ми? Отговорът е следващ.

Какъв е сценарият за трудно разклонение на вилицата през 2018 г.?

Както меката вилка, така и твърдата вилица могат да бъдат утвърдени от консенсус. Когато е общо, тя остава единна валута. Ако ситуацията е различна , създава се различно криптомодас отделна блок-верига .

Два примера са твърдата вилка Bitcoin Cash – или BCH твърдо вилица – и Bitcoin Gold. Първата е разклонение на текущата верига. Той поддържа предишните записи, но е несъвместим с предложенията на UASF и SegWit2x.

На практика, BCH е продължение на проекта bitcoin в модела криптомода (peer to peer). Твърдата вилица от 2018 г. бе обявена през май, което позволи по-големи размери на сделки с един блок и други поправки. Bitcoin Gold е друго криптомомеда, чието очакване е да бъде по-ценен резерв от БТК.

Кога ще бъде трудното вилица Bitcoin Gold? Стартирането му стана през ноември 2017 г., но все още не е показало своя потенциал. Той претърпя атака срещу DDoS в началото на старта и следователно показа по-нисък от очаквания резултат. По този начин е ясно, че твърдата вилка на Bitcoin може да представлява добра възможност в света на крипто-монетите. Но трябва да останете настроени на пазара и да се опитате да избегнете проблеми.
И ти, искаш ли да разбереш повече за това? Научете повече за bitcoins, като сенаслаждавате на нашите профили в социалните мрежи! Ние сме в Twitter и Facebook .

Биткойн за начинаещи

Създадохме тази статия, за да обясним какво е биткойн за начинаещи . Статията е базирана на страницата за обучение на портала blockchain . Ще научите какво е биткойн, за какво е, защо трябва да го използвате и как да купувате биткойни.

Децентрализирана цифрова валута

Биткойн е цифрова валута, която циркулира в децентрализирана мрежа. Тя позволява на потребителите да сключват сделки директно помежду си (партньорска или партньорска) без посредник да управляват обмена на средства.

Сигурен финансов актив

Биткойн е дигитален актив. Поради това се използва като други активи в замяна на стоки и услуги. Въпреки това, за разлика от традиционните валути и активи, на Bitcoin е лесно преносим, дели и необратима .

Ефективен и евтин ресурс

Биткойн увеличава ефективността на финансовата система и дава възможност за доставяне на финансови услуги на драстично по-ниска цена , като дава на потребителите повече власт и свобода .

Защо трябва да използвате биткойни?

Има няколко причини да започнете да използвате биткойн. Ето някои от тях:

 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР: Биткойн е най-добре представящата се валута в света за четири от последните пет години.
 • ЛЕСНО И НИСКИ РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СДЕЛКИ: Като глобална валута можете да изпращате биткойн на всеки, навсякъде по света, без да се притеснявате за международни такси за трансфер.
 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ: Съхраняването на вашите сигурни биткойни в портфейла означава, че никоя организация не може да блокира вашите средства.
 • ИНКЛЮЗИВНО: bitcoin дава възможност на милиони хора по света да сключват сделки, да запазят и осигурят пътя си към по-добро финансово бъдеще.

Как да закупите биткойни?

Необходими са 3 прости стъпки, за да купите биткойни: създайте портфейл , купете биткойни и прехвърлете биткойните във вашия портфейл.

1) СЪЗДАДЕТЕ ПАРТНЕТ

Имате нужда от портфейл, за да съхранявате вашите биткойни. Можете да използвате виртуални или физически портфейли (хардуер).

Физическите портфейли включват Trezor и Ledger. Това са физически устройства, които могат да бъдат свързани с вашия компютър и запазват частни ключове за пълна конфиденциалност и сигурност.

Поради високата цена на физическите портфейли, алтернатива е използването на виртуални портфейли (смартфон или настолни приложения). Предлагаме ви да използвате някои от следните портфейли: Samourai или Blockchain .

Ако имате нужда от помощ, прочетете тази статия, където преминаваме през инсталирането на портфейла Samourai стъпка по стъпка.

2) КУПУВАЙТЕ БИТКОЙНИ

Можете да закупите чужди биткойни или директно (P2P), или на борси (брокери, които посредничат в онлайн купуването и продажбата).

Нашето предложение е да създадете надежден акаунт за търговия (посетете Biscoint за списък на доверени брокери) и да закупите вашите биткойни там.

След покупката ще можете да изтеглите биткойни . Това означава да прехвърлите закупените от брокера биткойни във вашия портфейл (онлайн или физически).

Разберете как да направите този трансфер по-долу.

3) ПРЕДАВЕТЕ БИТКОЙНИТЕ НА ВАШИЯТА СИ

адрес

Когато създавате портфейла си , за вас беше създаден уникален и уникален адрес . Този адрес може да бъде достъпен само за прехвърляне на биткойни към някой друг с помощта на паролата му (портфейлът – физически или виртуален – се грижи за частни ключове). Но за да получавате пари, просто изпратете на някого биткойни.

Това означава, че брокерската къща, в която сте закупили вашите биткойни – или човекът, който ви е продал биткойните, трябва да знае този адрес, за да ви изпрати биткойните, когато решите да ги изтеглите.

Вижте пример за биткойн адрес: 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C

Изтеглете посредническите биткойни

Можете да изберете да оставите вашите биткойни в брокерската къща, където сте купили. Това обаче не е добра практика и не се препоръчва от общността. Ще прочетете и чуете много израза „обменът не е портфейл“ или „посредничество не е портфейл“. В идеалния случай изтеглете биткойните и съхранявайте в портфейла си .

Освен това, ако сте закупили биткойни директно от един човек (партньорска към партньорска), той трябва директно да прехвърли биткойните във вашия портфейл.

И накрая, когато поискате изтегляне на BTC (bitcoin) за вашия портфейл, на уебсайта на брокера или приложението, където се съхраняват вашите биткойни, трябва да въведете адреса на портфейла си и да заявите пратката .

Получавайте биткойни директно от някой друг

Ако става въпрос за лице (P2P), просто въведете адреса на лицето и изчакайте пратката . Обикновено блоковете се минират за 10 минути. Това обаче може да отнеме часове, в зависимост от обема на мрежовите транзакции. Като цяло се препоръчва да изчакате поне 2 мрежови потвърждения, за да се счита една ефективна транзакция. Възвръщането на 2 потвърждения би било изключително скъпо (скоро ще говорим повече за това – следвайте нашия блог).

Потвърждение на транзакцията

Когато транзакцията бъде потвърдена от мрежата, биткойн ще бъде наличен във вашия портфейл. Това ще им позволи да бъдат изпращани до други хора (P2P), други портфейли или други брокери. В допълнение, те могат да се използват и в различни заведения и компании, предлагащи продукти и услуги, приемащи биткойни като плащане.

Два документални филма за Bitcoin или какво е Hype?

Тази публикация разглежда идеологичната битка се води между крайните утописти и основния капитализъм. Банкирането на Bitcoin разглежда каква е тази революционна технология и играчите, които се борят да определят как ще оформят живота ни.

 1. Евангелието на Биткоин.
  Биткойнът е план за банкова валута или най-голямата пирамидална схема някога? Когато финансовият свят се разпадна през 2008 г., един тайнствен гений под псевдонима Сатоши Накамото представи архитектурата на перфектната, безбанкова валута. Bitcoins не могат да бъдат фалшифицирани и могат да бъдат прехвърляни в целия свят с едно натискане на бутон, без транзакционни разходи. До днес никой не знае кой е Накамото, но изобретяването му на първата децентрализирана криптовалута стана световно известна в рамките на няколко години. „Bitcoin Jesus“ Roger Ver инвестира масово в биткоини, когато те все още струват по-малко от един долар, а през 2013 г. видя, че обменният курс на биткоините достига до 1000 долара. Каква е крайната линия сега, когато тази глобално разрушаваща се валута е нараснала до зрялост? Биткойнът е план за справедливи пари,

  2. Неподвижни състояния [IamSatoshi Documentary].
  Извънредни състояния, производство на IamSatoshi, е аргументиран документален проект. Разработването на участието, продуцирането и публикуването на „методи за генериране на партизански филми“ се прехвърлиха между (неакадемични) изследвания на литературата, видео интервюта и студийни сесии. Този процес на разследване позволи да има разговори в реалния живот с някои мислещи лидери в екосистемата на Bitcoin. В опит да се опише общността, която стои зад посланието, да се възприеме мрежа, да си екип от един човек, позволяваше по-лесен достъп до темите. Ентусиазмът и ангажираността, които насищат през обектива в много части на филма, разкриват как осиновителите на Биткойн искат да изследват, да анализират и да покажат на света нещо важно, което е иначе пренебрегвано. Филмът отне три години и 125 видеоклипа до завършването му.

  Заключение: В момента е разрушено доверието към Bitcoin и Blockchain. всички ние станахме свидетели и проследихме възхода на Bitcoin и блокчейн технологията, която го е направила: откритата, разпределителна книга, известна като blockchain. Тъй като технологията blockchain е изпреварила биткойна, по целия свят се е разпространил набор от нови приложения.

Как се изчисляват данъците от печалба с криптовалути?

Б България данъчната практика е синхронизирана  с европейската и пазарът не среща проблеми в този аспект. За да съпоставим нашата с данъчната политика в САЩ, то там биткойните (и другите криптовалути) се облагат с данък върху доларовата им стойност в деня на придобиване, а не върху цената, на която се продават. Тази публикация ще се опита да отговори на въпроса каква е данъчната перспектива накрая след сделките с биткойни.

Тъй като „bitcoins“ са собственост, ние ще следваме правилата, които се прилагат за разпореждане на собственост. Когато собствеността се продава, доходът се реализира под формата на придобита почалба. Ето какъв е механизмът:

 1. Печалбата се измерва чрез промяната на стойността на долара между базата на разходите (покупната цена) и брутните постъпления от продажбата (продажната цена).
 2. Данъчните ставки, които се прилагат, зависят от това дали криптовалутата е била придобита краткосрочно или дългосрочно.
 3. И накрая, разпорежданията за собственост се отчитат върху данъчната декларация, използвайки Schedule D & Form 8949 или Form 4797.

Поради това е от ключово значение да поддържате вашите записи като начина, по който поддържате записи за сделки с акции. Трябва да проследите базата на разходите си и да определите обменния курс, който да се използва последователно при оценяването на получените или инвестираните биткойни.

В известието не е посочено какъв тип счетоводен метод трябва да се използва с CVC-Last-in, First-out, First-In, First-outor и друг методи. Освен това традиционните счетоводни методи са предизвикателни в контекста на CVC, тъй като за някои CVC-киптовалути, подобни на биткойн, липсват специфични техники за идентификация. Освен, ако всяка отделна единица на CVC е поместена в отделен „портфейл“, отчитането на базата във всяка отделна единица е практически невъзможно.

Предлагаме да държите отделни портфейли за краткосрочна търговия, дългосрочни покупки и задържане на позиции и лични разходи.

Също така се прилагат обичайните стратегии за капиталови печалби: офсетни печалби със загуби, временни разпореждания за дългосрочно третиране и т.н.

Има и възможност за 1031 обмен. Данъкоплатците могат да отложат признаването на печалбата чрез обмен на собственост с друга подобна собственост – така наречената размяна 1031.

Разбира се, 1031 борсите са предмет на много правила и ограничения – но е възможно сделките със CVC да се квалифицират като 1031 борси при подходящи обстоятелства. Остава отворен въпроса дали CVC може да бъде предмет на обмен 1031: ако обаче CVC е собственост, то поне е възможно да бъде обект на 1031 обмен.

В резюме, биткойн и другите виртуални валути се третират като собственост и подлежат на правила за капиталова печалба. Съхраняването на архивите е от ключово значение и един добър данъчен професионалист може да ви предложи различни стратегии.

Криптовалути срещу електронни пари: разликите, които трябва да знаете

Тази статия ще ви помогне да откриете ключовите разлики между електронните пари и криптовалутите – два вида пари, които можете да използвате онлайн.

За разлика от криптовалутата, която изисква портфейл за съхранение и има специален обмен, електронните пари съществуват в банковите компютърни системи и могат лесно да се извършват различни операции с тях за по-голямо удобство.

Електронните пари са централизирани и регулирани 

Електронните пари се управляват и регулират от единствен орган. В Обединеното кралство тази централизирана система дава на органа за финансово поведение за  цялостен контрол върху активите на потребителите. FCA регламентира всичко – от защитата на правата до бизнес процесите, които емитентите трябва да спазват.

Наличието на този централизиран орган осигурява допълнителен слой на сигурност за потребителите и техните средства. Например емитентите трябва да защитават средствата от използването им за тероризъм или да бъдат изпирани.

За сравнение, криптовалутата обикновено е децентрализирана. Това е особено валидно за Bitcoin, оригиналната криптовалута. Децентрализираната система или мрежа се разпределя и дава власт на хората. Вместо да се управлява от централен орган, плащанията се извършват чрез система от равнопоставени партньори. Това осигурява пълна анонимност и сигурна среда.

Електронните пари позволяват по-бързо приключване на транзакциите

Тъй като криптовалутата е децентрализирана, трябва да се изпрати заявка до мрежата чрез частни ключове за криптиране, за да се осъществят транзакциите. След като това бъде направено, поръчките за покупка и продажба могат да бъдат валидирани. Дори покупките да могат да бъдат направени, докато мрежа от миньори не провери всяка транзакция. Това може да отнеме до 10 минути и данните трябва да се актуализират в книгата. Цялата информация за транзакциите се запазва анонимна и просто се добавя към blockchain.

За сравнение, транзакциите с електронни пари са много по-ясни и времето за завършване е много по-бързо. Транзакциите с електронни пари не се определят от търсенето и предлагането. Вместо това, те са равни на размера на валутата, която се разменя в електронна форма. Когато се изпраща паричен превод, потребителите не трябва да чакат мрежа, за да проверят транзакцията. Транзакцията се потвърждава чрез SMS съобщение и запис на сделката се води от емитента. Следователно транзакциите с електронни пари се случват почти моментално.

Заключение

Предпочитанието за електронни пари за криптовалути често е резултат от предпочитанията на потребителите, които имат сигурност, че посредникът участва в транзакциите, както и защитата, предоставена от нормативната уредба. Електронните пари също са далеч по-стабилни от колегите си в криптовалута, запазвайки потребителите защитени от пазарната волатилност и много по-малко вероятно да загубят средствата си.