Графики онлайн форекс

Графичните модели са един от най-ефективните инструменти за търговия на всеки форекс търговец. Те са чисти ценови действия и се формират въз основа на основния натиск за покупка и продажба. Графичните шаблони имат доказан опит и търговците ги използват, за да идентифицират сигнали за продължаване или обръщане, да откриват позиции и да определят ценови целеви стойности.

Въведение – Топ 10 графични модели, които всеки търговец трябва да знае

Графичните модели са конкретни ценови форми на диаграма, които предвиждат бъдещи движения на цените. Тъй като техническият анализ се основава на предположението, че историята се повтаря, популярните модели на диаграми показват, че едно специфично движение на цените следва определена формация на цена (диаграма на диаграмата) с висока вероятност. Следователно, диаграмите на диаграмите са групирани в (1) модела на продължаване – които сигнализират за продължение в основната тенденция и (2) модели на обръщане – които сигнализират за обръщане на основната тенденция.

В тази статия ще покажем първите 10 диаграми, които всеки търговец трябва да знае. Първата част ще разкрие моделите на обръщане и начина, по който се използват.

 

Част 1 Модели за обръщане

 • Главата и раменете

Главата и раменете

Head and Shoulders е модел на обратната структура, който показва, че основната тенденция скоро ще се промени. Състои се от три въртящи се върха, като средната височина е най-високата (червените линии на диаграмата). След като средната люлка е висока, се получава по-ниско ниво, което сигнализира, че купувачите нямат достатъчно сила, за да изтеглят цената си. Моделът изглежда като главата с ляво и дясно рамо (трите въртящи се върха) и така се получава името му. Деколтето свързва двете рамене, а пробив под деколтето се счита за сигнал за продажба, като ценовата цел е разстоянието от върха на главата до деколтето (зелени стрелки). Ако шаблонът на главата и раменете възниква по време на низходящ тренд, същият обратен модел (с три люлки) се нарича модел на обратната глава и рамене.

 • Двойна горна и двойна дъно

Двойна горна и двойна дъно

Двойният връх и двойното дъно са друг модел на обръщане, възникващ по време на нагоре и надолу, съответно. Двойният връх, както подсказва името, има две въртящи се върхове при почти същата или леко различна цена. Това показва, че купувачите не успяха да покажат цената си по-висока и може да се стигне до обръщане на тенденцията. Спусъкът на сигнала за отваряне на позицията за продажба е пробив на поддържащата линия, като целевата цена е разстоянието между горната и поддържащата линия на формата. Моделът с двойно дъно е обратното, с две люлки. Продавачите нямаха възможността да преместят цената си надолу. Спусъкът на сигнала е прекъсване на линията на съпротивление, като целевата цена е разстоянието между дъното и съпротивата.

 • Три тройна и тройна дъно

Три тройна и тройна дъно

Тройните върхове и тройните дъна са основно същите като двойните и двойните дъна. И двата са модела на обръщане, с изключение на това, че Triple Tops и Bottoms имат три въртящи се върха и съответно swing lows. Задействащите сигнали отново са прекъсване на линиите за подкрепа и съпротива, като целевите цени са разстоянието между горната и опорната линия (за Triple Tops) и долната и съпротива (за Triple Bottoms).

 • Завъртане нагоре

Завъртане нагоре

Завършеният модел на закръгляване отнема малко повече време, за да се оформят другите споменати шаблони. Това показва постепенна промяна на настроението от бичи до мечи. Цената постепенно е „закръглена“, както може да се види на диаграмата. Спусъкът за влизане в къса позиция е прекъсване на опорната линия, като ценовата цел е равна на разстоянието от горната до опорната линия.

 • Закръгляване на дъното

Закръгляване на дъното

Заоблянето на дъното е връх на закръгляването вертикално. Цената настъпи постепенно в сравнение с предходния низходящ тренд, посочен с „закръглено дъно“. Спусъкът на сигналите е същият като при закръгляването, т.е. прекъсването на линията на съпротивление. Целева цена е разстоянието между дъното и съпротивата.

Част 2 Модели на продължението

В тази част ще разкрия най-популярните схеми за продължаване на графиката. Моделите на продължаване са също толкова важни, колкото и моделите на обръщане. Те са по-подходящи за различен стил на търговия – тенденция. Докато моделите на обръщане са добри за контраантари и търговци на суинг, моделите на продължаване се считат за чудесни за намирането на добра входна точка, която да следва тенденцията. Следващите няколко модела ще ви разкрият нов ъгъл за търговия. Ще започна с първата, която е правоъгълник:

 • правоъгълници

правоъгълници

Правоъгълникът е модел на продължаване, което означава, че той потвърждава, че основната тенденция трябва да продължи. Тя е разделена на бичи и мечи правоъгълници, в зависимост от основната тенденция. Вреден правоъгълник се появява по време на възходящ тренд, когато цената навлезе в фаза на претоварване, по време на странична търговия. Цената вероятно ще се появи в посока на предходната тенденция. Спусъкът на сигнала е прекъсване на горната линия на правоъгълника, като целта за цената е височината на правоъгълника. За мечешкия правоъгълник се прилагат противоположните правила. Той се формира по време на преобладаващ низходящ тренд, когато цената навлезе в етап на претоварване и се търгува странично. Това означава, че най-вероятно тенденцията ще продължи да се движи надолу, с прекъсването на долната правоъгълна линия. Ценовата цел отново е височината на правоъгълника.

 • Клиновете

Клиновете

Клинът е друг модел за продължаване. По време на възходящ тренд се формира възходящ клин, тъй като цената се търгува в сходни трендлинии. Тези сходни трендове показват, че продавачите се опитват да намалят цената, но нямат достатъчно сила да спечелят срещу купувачите. В крайна сметка купувачите печелят, а цената се прекъсва през горната тренд-линия, което показва, че тенденцията на възходящ тренд ще се възобнови. Целевите цени се изчисляват като максималната височина на клина, която след това се проектира до точката на пробив. Мечият клин е подобен на бичи, с изключение на това, че се появява по време на низходяща тенденция, а наклонът на клина е нагоре. Съчетаващите тенденции отново показват, че купувачите са прекъснали низходящия тренд, като се опитват да повишат цените. Пробив през долната тренд линия показва, че продавачите спечелиха битката, и низходящият тренд се възобновява. Целевата цена е, подобно на бичи клинове, максималната височина на клина, която след това се проектира до точката на пробив.

 • Знамена

Знамена

Флагът е много подобен на клин, с разлика, че тенденциите, които формират флага, са паралелни и не се сливат. Флагът на флага също е част от шаблона на знамето, тъй като целевата цена се измерва по различен начин, отколкото в други шаблони. Флаговете могат да бъдат бичи и мечи, с бичи флаг, показан на графиката по-горе. По време на възходящ тренд се формира бичи флаг с паралелни тенденции над и под ценовото действие, които формират надолу наклон. Пробивът по-горе потвърждава, че възходящият тренд се възобновява. Мечешкият флаг е почти същият като бичи знаме, с разлика, че той се формира по време на низходяща тенденция и има нагоре наклон. Целевата цена се измерва като височината на флага (зелена стрелка) до горната част на флага, която след това се проектира до най-ниската точка на бичи флаг (или най-високата точка на мечи знаме).

 • триъгълници

триъгълници

Триъгълниците могат да бъдат възходящи, низходящи и симетрични. И трите вида триъгълници изглеждат почти еднакви, с разликата, че възходящите триъгълници имат плоска горна трендова линия, а низходящите триъгълници – плоска по-ниска трендова линия. Симетричната тенденция е най-разпространената и формира по време както нагоре, така и на низходяща тенденция. Той има конверсионни линии на тенденция, точно като клин, но наклонът не се насочва нагоре или надолу. Точката на пробив на долната тренда по време на низходяща тенденция потвърждава, че низходящият тренд се възобновява, а пробивът на горната тренд-линия по време на тенденциите в посока нагоре потвърждава основния тренд нагоре. Целевата цена е височината на триъгълника, проектирана до точката на пробив.

 • Купа и дръжката

Купа и дръжката

Формулата „Купа и дръжката“ е шаблон за закръгляване с допълнителна дръжка (дръжката). Това е модел на продължаване, който показва, че в средата на възходящия тренд продавачите са се опитали да изтласкат цената по-ниска, но настроението отново постепенно се променя от продавачите до купувачите. Освен това се появява натиск като последния опит на продавачите да доминират. След излизане от съпротивата (зелена пунктирана линия), целевата цена се изчислява като височината на шаблона за купа и дръжката. Върху низходящ ред се появява модел на обърната купа и дръжка, а за него се прилагат и обратните правила на обикновена купа и дръжка.

Заключение – Топ 10 графични модели, които всеки търговец трябва да знае

Написах тази статия с основната цел да ви покажа друг ъгъл на търговия. Както може да се види, тези диаграми на диаграмите може да ви помогнат да определите посоката на тенденциите, но не трябва да разчитате единствено на тях. Покрих основните 10 графични модела, които всеки търговец трябва да знае. Вярвам, че това са най-важните, но ако смятате, че съм пропуснал нещо важно, моля, споделете с останалите ни в коментарите по-долу. Още веднъж – както вече подчертах в предходните си статии, трябва да вземете всичко със сол. Никакъв индикатор не е добър сам или системата за търговия е достатъчно успешна, ако е поставена в неправилни ръце. Трябва да намерите какво работи за вас и да се придържате към него.

Стохастичен осцилатор

Стохастичният осцилатор е  индикатор, който ще бъде разгледан в тази публикация напълно. Ако не използвате показатели в търговията си, е добре да знаете как търговците ги използват. Това ще разшири разбирането ви за пазарите като цяло. И така, каква е дефиницията на Стохастичния осцилатор?

Стохастичният осцилатор е инерционен индикатор, който сравнява цената на затваряне на дадена ценна книга с обхвата на нейните цени за определен период от време. Виждането на природата през призмата на теорията на вероятностите е това, което математиците наричат ​​стохастичен поглед. Думата идва от гръцките stochastes и diviner. На свой ред той идва от стотос, което означава остър залог, използван като стрела от някогашните стрелци.

Бавен стохастичен показател: Разбиране на показателите

Как изчислявате Стохастичния показател? Съществуват формули, които го изчисляват:

C = най-скорошната цена на затваряне;

L14 = най-ниската от 14-те предишни сесии за търговия;

H14 = най-високата продадена цена през същия 14-дневен период;

% K = текущият пазарен курс за валутната двойка (известен още като Бързо% K);

% D = плъзгаща се средна стойност на% K (известна като Бавна% D).

Конотацията е, когато пазарът се покачи, цените са близки до високата стойност. Когато пазарът е в низходящ ред, цените са близки до най-ниските.

стохастична

Когато цената е в низходящ тренд, осцилаторът е близо до нейната височина. Както можете да видите на примера, взет от графиката EUR/USD по-горе, когато цената е в низходящ ред, Stochastic е близо до ниските си стойности, както може да се види на екрана по-горе.

По дефиниция Stochastic измерва скоростта или скоростта на ускоряване на сигурността. На изключително бързи пазари (както може да се види по-горе) ъгълът на Stochastic е по-отчетлив. Както можете да видите, Стохастичният е почти вертикален. Когато цената се забави, индикаторът отразява тази промяна и се увеличава. Настройките по подразбиране за стохастичните са 14 и 5 периода. Тези показания са абсолютно високи / ниски за този период в сравнение с цената на затваряне. Други често използвани параметри за „К“ са: 15, 10 или 5 дни!

Приложения 

Д-р Джордж Лейн, финансов анализатор, е сред първите, които публикуват относно използването на стохастични осцилатори за прогнозиране на цените. Според собствените му думи: „Стокастиците измерват инерцията на цената. Ако визуализирате ракета, която се издига във въздуха – преди тя да се обърне надолу, тя трябва да се забави. Импулсът винаги променя посоката преди цената. „

Тъй като цените се движат надолу, в края на деня има тенденция да се тълпи долната част на дневния диапазон. Точно преди да стигнете до абсолютната цена ниска, пазарът няма толкова тласък, колкото и този. Затварянето вече не тълпи дъното на дневния обхват. Следователно Stochastics се появява на или преди крайната цена да е ниска. Можем ли да използваме това като абсолютен индикатор за Светия Граал, който има успех? Както можете да си представите, отговорът е по-сложен от обикновено. Единният индикатор не трябва да се използва самостоятелно. Търговците трябва да търсят комбинация от показатели и сливане на фактори, преди да извършват търговия. Независимо колко примамливо и просто звучи да се използва един индикатор, трябва да сте наясно с опасностите, които пазарите включват в ежедневните си грантове.

Приложение # 1

 • Висок сигнал: Ако линията Fast K пробива бавната линия от юг на север (отляво), имаме бичи сигнал. Участниците на пазара ще купуват.

Бъди сигнал

Бъди сигнал

 • Мечешки сигнал: Ако линията „Бърза“ пробива бавната линия от север на юг (отдясно), имаме мечешки сигнал. Участниците на пазара продават

Приложение № 2:

 • Положителна разлика: Участниците на пазара търсят положително отклонение, когато търсят да купят. Дивергентните принципи със Stochastic са същите като при всяка друга дивергенция на осцилатора. Търсим крайно ниско ниво в осцилатора. Цената трябва да бъде нова, а осцилаторът трябва да е по-нисък от предишния. Погледнете екранната снимка по-долу:

Положителна разлика

 • Отрицателно отклонение : Стохастичният дава сигнал за продажба, когато има отрицателно отклонение между цената и показателя. Търговците търсят екстремно четене в индикатора. Трябва да има по-висока стойност в ценовата диаграма, съответстваща на по-ниска втора от показателя. След като този сценарий е налице, търговците продават по правило.

Негативно отклонение

Като цяло забавянето на инерцията се приема от участниците на пазара като изчерпване на пазара и следователно промяна на посоката на пазара. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, така че трябва да бъдете изключително внимателни, когато правите сделки. Общата пазарна среда и макроикономическите тенденции трябва да бъдат взети под внимание. Както казах преди, Stochastic е чудесен показател, но само по себе си може да доведе до загуби. Търговците трябва да обмислят използването им в комбинация с други методи или времеви рамки. Ценовите действия и нивата на подкрепа / съпротива са от решаващо значение. Затова бъдете изключително внимателни и проверявайте с останалите си индикатори, преди да започнете търговия.

Приложение # 3

Алтернативно стохастично поведение: Третият начин да видите стохастичния индикатор е да проверите кога ще се появи. А „стохастичен поп“ е събитие, където цената избухва и продължава да става. Това обикновено се случва на тренд пазарите, когато тенденцията е много силна. Тя обикновено се интерпретира от участниците на пазара като сигнал за увеличаване на позицията на пътя на тенденцията. И обратното, ако имате противоречива позиция отворена, търговците я ликвидират.

Свръхпродадени и прекалено ниски нива

А) Стохастични нива на покупка

Стохастични нива на надкупуване

Подобно на останалите осцилатори, Стохастичният се отклонява между субапултираното и свръхпродаденото ниво. Нивото на прекупуване се определя от цената, достигаща такова ниво, че се счита, че осцилаторът е достигнал своите горни граници. Това обикновено е придружено от по-голям обем. Нивото на надкупуване за Стохастич е 80. Обикновено това ниво се счита за мечи знак, но е трудно да се каже само от прочитането на индикатора. Обикновено търговците търсят някои от горепосочените характеристики, преди да извършат сделка. Затова бъдете изключително внимателни, когато използвате този индикатор!

Б) Стохастични нива на препродажба

Стохастични нива на свръхпродажба

Обратното на прекупуването е нивото на препродажба. Когато Стохастичният достигне ниво на свръхпроизводство, се смята, че е достигнал своите долни граници. Както е случаят с прекупуването, тук и тук имаме увеличение на обема. Нивото на свръхпродажба е 20.Единият основен въпрос остава – как можем да знаем дали е време да се обърнем и да започнем да купуваме. Стохастичният може да не е достатъчен, така че трябва да го използвате или като част от стратегията си за търговия, или да комбинирате различни времеви рамки. Може би е много полезно да се запозная с някои от предишните ми статии относно техническия анализ или определянето на тенденцията.

Стохастични версии

Обикновено има три версии на Stochastic.

 • Бързоразвиваща. Бързият версия е choppiest на всички.
 • Забавена. Бавното версия е изгладена версия на Fast един
 • Комплектни. Пълният стохастичен показател е избираема версия.

* Изчисленията

 • Бърз

Бързо% K =% K основно изчисление

Бързо% D = 3-период SMA на Fast% K

 • Бавен

Бавно% K = Бързо% K изгладено с 3-период SMA

Бавно% D = 3-период SMA на Бавно% K

 • пълен

Пълна% K = Бързо% K изгладено с X-период SMA

Пълна% D = X-период SMA от Full% K

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както при всеки друг показател или метод на търговия, използването на Стохастик не е свещен граал на търговията. Ако използвате този индикатор, трябва да обмислите използването му в комбинация с други инструменти. Целта на тази статия беше да ви покаже технически анализ от друг ъгъл. Използването на много индикатори и объркване на класациите определено не е решение – поне не за мен. За нетърпеливите сред вас, тази статия би трябвало да разкрие друга страна на търговията. Не трябва да забравяте, че когато търгувате, трябва да се доверите на способностите си повече от всичко друго. Дисциплината е изключително важна и управлението на парите и управлението на риска не трябва да се подценява! Трябва да сте много рискови, тъй като капиталът е единственото ви предимство!

Форекс и Джеси Ливърмор

„Когато кажеш „Не мога да си го позволя!“ – мозъкът ти спира да работи. Но зададеш ли си въпроса: „Как мога да имам това!“, мозъкът започва да мисли.“ – Робърт Кийосаки.

Тази статия ще разкаже историята на един легендарен Форекс трейдър, без която нашата обучителна секция няма да бъде завършена. Неговото име е Джеси Ливърмор.

Джеси Ливърмор е една от легендите във Форекс. Той търгува със свой собствен свободен капитал и печели около 10 милиона долара и то във време, в което се случва срив на пазара в далечната 1929 г.

За да се разбере колко голяма е тази парична сума за тогавашната епоха е добре да се отбележи, че тя се равнява на 1 млрд. долара в настоящия момент. Добре е да се знае, също така, че случая не касае хеджфонд или менажиране на чужд финансов капитал, а за личен такъв.

Ливърмор, който е роден през 1877 г., всъщност е един от хората, успяли да реализират „американската мечта“. Неговия професионален път започва като момче за всичко в популярната в онзи период брокерска фирма Пейн Уебър.

Разнасяйки ордерите на дилърите, самоинициативният млад човек вижда някои на пръв поглед малки неща, които след години му донасят огромни средства, с които Ливърмор влиза в историята. Едно от тях е енигмата, че „риба се лови най-лесно в мътна река“, която се е превърнала в символ на паниката на пазара, когато такава съществува.

По време на икономическата криза през 1907 г., Ливърмор печели цели 3 мил. долара в рамките на един ден, което се равнява на 100 мил. в наши дни. Самият Джей Пи Морган се обръща към Ливърмор с молба да преустанови късите агресивни продажби, за да се нормализира пазара.

В тази публикация се описват съветите на инвеститора легенда, които могат да се прилагат и днес.

Съвет1: Купувайте само силни акции в момент на „бичи пазар“ и продавайте само слаби акции в момент на „мечи пазар“.

„Бичият пазар“ е пазар, при който индексите се увеличават и напротив – за „мечи пазар“ се  приема пазара, при който индексите намаляват.

Като цяло, пазарът се представя от широки индекси, като щатския S&P 500, който е представителен за световните борсови пазари, тъй като съставлява 50% от световната капитализация на борсата.

Ливърмор съветва инвеститорите да осъществяват дълги позиции в най-силните бизнеси, когато индексът се увеличава и да продават най-слабите компании, когато пазарът намалява.

Съвет 2: Не се търгува без търговски план.

Развитието на стратегически търговски план изисква време и труд, но веднъж направени, всичко, което остава на човек, е просто да се придържа към тях. Ако пазарът не предлага изгодни условия за осъществяване на финансови операции, отговарящи на стратегическия план на трейдърите, те просто не бива да сключват сделки.Не мисленето е довеждало до успешни сделки за него, а търпението, допълва гениалния инвеститор.

Урок 3: Трябва да се търгува със „стопове“ за намаляване, които се определят още преди влизането на пазара.

Всяка финансова операция носи риск от загуба, независимо от това как изглежда на пръв поглед. Препоръчително е дейтрейдърите винаги да активират стоп-поръчки за редуциране на загубите, въз основа на стратегическите си планове. По този начин могат да си осигурят защита срещу „непреодолими загуби“, което е най-опансото явление за участниците на борсата. Добрите трейдъри

винаги знаят къде да поставят стоповете си, още преди да влязат в позиция.

Възползвай се от възможностите на платформата Meta Trader 4 Supreme Edition на Admiral Markets за защита от волатилност.

Съвет 4: Не осреднявайте

Да се осреднява означава да се добавя към губеща позиция. Ако вече имате пълна позиция спрямо това, което сте планирали (преди да влезете на пазара), то не бива да добавяте към позицията си, ако тя излезе на загуба. Много често инвеститорите правят тази грешка, уверени в правотата на своята позиция.

„Предупреждавал съм срещу осредняването на губещи позиции. Това е много честа инвеститорска практика. Голям процент от хората биха купили акция, да кажем на цена от 50 долара, и двама от трима биха купили по-късно още толкова акции, ако цената се е понижила на 47 долара, с което ще направят средната цена на позицията си при 48.5 долара.

Ако сте купили на 50 долара и се притеснявате от три пункта загуба за 100 акции, каква би била причината да добавяте още сто акции към позицията си и да се притеснявате двойно, когато цената достигне 44 долара?“, пита Ливърмор.

Съвет 5: Не следете прекалено много позиции

Не се опитвайте да следите твърде много акции. Вместо това фокусирайте вниманието си за търговия на най-силните акции по време на „бичи пазар“ и най-слабите, по време на „мечи пазар“, съветва още Ливърмор.

Повишете своите знания за пазара с нашите обучения и се превърнете от аматьор в истински трейдър!

Обучение на forex

„Почувствайте попътния вятър в платната си. Движете се … Ако няма вятър, наблегнете на греблата.” – Латинска поговорка.

Една от най-често обсъжданите теми за търговия е дали показателите са добри или лоши. Ако търговецът ги използва или е просто разсейване, което не добавя нищо към „чистата“ ценова политика, която можете да видите на проста ценова карта?

Отговорът е, че войната на мнения от всичко свързано с търговията и мисленето по отношение на „добро“ или „лошо“ е нещо глупаво. Не забравяйте, че става въпрос за търговия тук, а не за това къде можете да получите най-добрите Бургери, което е най-добрият отбор по футбол или друг въпрос за предпочитания. Търговията е за печелене на пари, така че е важно да зададете правилните обективни въпроси и за тях обикновено има обективни отговори.

Индикаторът, който гледате, ви дава ли край на пазарите или не? Или ако това е индикатор, който трябва да ви предостави конкретна информация по-лесен начин, свърши ли работата и направи живота ви като търговец по-лесен?

Ако го направи, би било лудост да не го използвам. Индикаторът не е нищо друго освен някаква трансформация / представяне на каквито и да било данни, които поставяте там и как бихте искали да го видите. Същото може да се каже и за OHLC класациите. Ако искате наистина чист, тогава трябва да погледнете само данните за кърлежите, тъй като ценовата лента на OHLC е само обобщение на това.

Така че не се заблуждавайте от „Цената действие е единственият начин!“ Тълпата. На моделите им можете да зададете същия въпрос: „Показва ли показания модел на цена, да, или не?“. Ако отговорът е „не“ и това, за съжаление, е вярно за повечето ценови модели и индикатори там, просто забравете за него и продължете. Отново това не е въпрос на това, какво ви привлича или не. Става въпрос за това дали ви правят пари или не.

Преди няколко месеца се натъкнах на видеоклип, в който някой обучител по търговия обясни, че неговата / нейната търговска кариера започва да търгува с индикатори и след това той / тя най-накрая стана 100% без индикатори и сега „търгува гол“ за няколко години , Сякаш използването на индикатори е някакво ужасно пристрастяване, което е много трудно да се освободиш и да не използваш никакви индикатори, е отличителен белег на успешен търговец. Сега, смешно, трябва да призная, че когато започнах като търговец, аз мислех в същия дух за няколко години. Луд!

Истината е, че всеки показател е толкова полезен, колкото и знанието на търговеца за индикатора. Очевидно само случайно добавянето на няколко показателя към графиката няма да е от полза. Трябва да разберете доста добре какво всъщност прави един индикатор, как работи и какво ви казва това число, което изплюва. В противен случай ще бъде много трудно да се знае кога и как да се използва. Повечето показатели „работят“ само при определени условия. Но същото нещо може да се каже за всеки модел на цените там. Ако сляпо го търгувате, без да сте направили каквито и да било тестове за това, дали той ви дава възможност да се ориентирате или не в пазара / времевата рамка / условията, които искате да го търгувате, можете също да използвате произволен индикатор там!

Като системен търговец използвам много индикатори по един или друг начин. Повечето от тях са индикатори, които съм измислил сами, за да направя живота си по-лесен за търговец. Други ми казват дали има определен ценови модел или не. Но знам точно как работи всеки индикатор и за какво всъщност е полезно. Дали това е индикация на някои OHLC базирани ценови модел или осигуряване на някои измервания на волатилността, които може да не са толкова лесно да се разпознаят, просто погледнете ценова таблица.

Акции форекс

Наскоро имах възможността да преподавам сесия на Extended Learning Track (XLT) – Forex. В класа ние идентифицирахме потенциалните сделки, които трябваше да се играят през следващите няколко дни до седмици. Един от коментарите, които направих в клас, доведе до поток от имейли, които ми се изпращат от студентите. Обсъждах междубанков анализ и споменах, че облигациите и акциите се движат заедно в същата посока.

Това беше шок за повечето студенти, които вярваха, че облигациите и акциите трябва да се движат в обратна посока. При изучаването на квалифициран маркетинг техник аз трябваше да изучавам отношенията между класовете активи и като търговец, това ми се е възползвало много. Чрез разбирането на тези взаимоотношения търговецът може да идентифицира потенциалните промени в тенденциите и да потвърди подкрепа и съпротива. Освен това, може да се възползвате и от няколко класа активи, тъй като вече правите анализа и може да видите възможностите.

Цената на облигациите и цената на акциите

Сега, за да обясня изявлението си, “ Цените на акциите и цените на облигациите трябва да се движат в една и съща посока „. Повечето търговци смятат, че облигациите са пряк заместител на акциите и се използват като полет за безопасност по време на беда. Това е частично вярно. Когато има икономически страхове, щатската хазна е по-безопасна инвестиция от акциите. Това ще доведе до повишаване на цените на облигациите, когато се удари първоначалният шок от възможния спад на акциите. Когато обаче човек разбира връзката на облигациите с лихвените проценти, ще видите, че това просто не е възможно в дългосрочен план.

Цените на облигациите са обратно свързани с лихвения им доход . Ако лихвите като цяло се повишат, тогава някой, продаващ облигации на вторичния пазар с по-ниска лихва, трябва да намали цената си, за да направи общата доходност на облигацията сравнима с новите предложения с по-високи тарифи. Ако лихвените проценти на пазара паднат, тогава някой може да продаде облигацията си за повече пари, ако предлага по-висока ставка от тази, която вече е на разположение.

Фирмите се конкурират за парите на инвеститорите и предлагат и корпоративен дълг (облигации) за финансиране на операции. Ако лихвените проценти на държавните хазна се повишат поради действията на Федералния резерв или по-скоро на пазара на облигации, тогава едно дружество, което иска да набере капитал, трябва да предложи по-висока възвръщаемост на предлаганите от тях облигации. Тази по-висока норма на възвръщаемост е по-голяма тежест за техните баланси и води до по-ниска рентабилност и следователно до по-ниски нива на EPS. Двойка, че с по-високи лихви по заеми за бизнеса и потребителите, така ще започнете да виждате забавяне в бизнеса. Това забавяне ще доведе до ликвидация на дялови участия в търсене на по-добри инвестиции.

Дали акциите и облигациите са взаимно обвързани?

Следващата диаграма показва обратната връзка между облигациите и цените на акциите на бичия пазар от 1982 до 1999 г. Можете да видите, че през това време на пазарния и икономически просперитет имахме покачване както на акциите, така и на облигациите.

Уроци от професионалистите

Нека сравним това със сегашния дългосрочен сценарий. Много анализатори смятат, че сме в дългосрочна корекция на 82-99 пазара на бикове. Това се предлага от необичайната връзка между акции и облигации. Както можете да видите от диаграмата, те сега се движат в противоположни посоки. Това не е нормално, нито здравословно, за дългосрочен икономически растеж.

Уроци от професионалистите

Увеличаването на купуването на облигации ще доведе до покачване на цените и до намаляване на лихвените проценти. Това позволява по-нататъшно разширяване и потребление в бизнеса и бик пазар за акции. Поради тези взаимоотношения цените на облигациите и цените на акциите трябва да се движат в тандем в дългосрочен план с леки прекъсвания в отношенията при повратните точки. Всъщност тези различия могат да се използват като индикация за вероятни завои на пазара на акции.

В следващите графики сега набелязах цените на облигациите спрямо цените на акциите. Погледнете как спадът на облигациите е предшествал най-големите спадове в S & P през 2007 и 2008 г. Те ни дадоха достатъчно предупреждение, че фондовият пазар показва слабост и не може да продължи да расте.

Уроци от професионалистите

Освен това цените на облигациите нараснаха драстично в края на 2008 г., което доведе до балон на цените на облигациите, който се скъса точно преди Нова година. Използвайки този знак заедно с друг анализ, успях да вляза в къси позиции и да прехвърлям правилно спадането през януари 2009 г. до най-ниските стойности за март.

Уроци от професионалистите

Така че, когато чуете, че цените на облигациите и цените на акциите трябва да се движат обратно, трябва да осъзнаете, че лицето, което твърди, че може да се позовава само на скорошни ценови действия, а не в дългосрочен план. Ние все още сме в разгара на икономически спад, а отношенията с цените не са се върнали към нормалното, за да сигнализират за връщането на американския или дори глобалния просперитет. Така че сега, търговията е безопасно и добре да се търгува!

Работа forex

Това, което очакваме от живота, оформя нашето емоционално изживяване. Ако очакваме хубави и положителни неща, то нашето емоционално състояние ще бъде положително и ще сме изпълнени с енергия. На другият полюс е негативизма –  тревогата ще бъде верен спътник в нашият живот. Ако мислите, че успехът се случва на вас, вместо заради вас – винаги успехът ще ви отбягва, за сметка на други хора. Това допълните ще ви обезкуражи и разочарова, но пък ако винаги очакваме, че нещата ще се развиват по начинът по, който искаме отново може да бъдем разочаровани.

В тази статия ще опиша част от грешни очаквания, които имат много трейдъри –очаквания, които много пъти са главната причина толкова много трейдъри да губят парите си.

1. Печеливш месец е добър месец

Това очакване изцяло моделира нашите емоционална рамка  – нашите емоции ще зависят изцяло от събития ,в които ние нямаме никакъв контрол. Да очакваме добър месец само по себе си не е нещо лошо, но да асоциираме добър месец като месец като печеливш е грешно. Нека да кажем, че следствие на пазарна волатилност, вие сте изпаднали в губеща серия. Виждайки тази негативна серия решавате, че тя ще продължи до краят на месеца. Такова очакване е силно демотивиращо за вашият трейдинга – вече сте позволили на негативни емоции да се настанят във вашето съзнание. Реалността е, че ние не знаем при отварянето на сделка, дали цената ще достигне до нашият стоп или до нашата цел. Когато са ви обзели негативни мисли, вие можете да избягвате трейдинг възможности, които могат да изтрият вашата загуба.

Някои месеци може да ни донесат печалба, а други загуба. В даден месец, можем да нарушим правилата си и въпреки това да постигнем печалба. В друг да реализираме загуба – въпреки, че сме следвали фанатично нашият търговски план.

Нужно е да променим нашите очаквания – добър месец е всеки месец, в който ние сме следвали нашите правила и не сме се отклонявали от тях. Лош ще бъде всеки месец, в който сме прекрачвали нашите правила. Когато асоциираме добър и лош месец спрямо следването на правилата, ние изцяло се фокусираме над процесът, а не над резултата. Нашият фокус ще е насочен  към търсенето на възможности, които отговарят на 100% спрямо нашият план, а не дали ще реализираме печалба или загуба.

Не трябва да поставяме цели в сфери, в които нямаме никакъв контрол – по дефиниция не можем да контролираме пазара, но може да контролираме нашите емоции и нашата дисциплина.

2. За да печели пари човек трябва да бъде постоянно пред екрана

Мнозинството от трейдърите смятат, че за да правят пари трябват да прекарват много време пред мониторът – колкото повече време прекарват пред него, толкова повече пари ще правят. Това твърдение е далече от реалността. Това твърдение граничи с работническият манталитет – трябва да работите от 9 часа до 5 часа,  за да си заслужите заплата. Много хората асоциират този манталитет и с трейдинга.

Няма абсолютно никаква корелация между времето прекарано пред мониторът и парите, които ще правите. Реалността е, че колкото повече време оставят пред мониторите толкова по изкушени ставате да влезете в позиция(отново същият работнически манталитет, когато не са в сделка трейдърите си мислят, че бездействат). Когато вие започвате да се изкушавате да влезете в сделка, вие ще предизвикате сделка. Ще решите, че това е добра възможност – въпреки, че търговският ви план е на друго мнение.

Ние сме трейдъри и ние правим пари не просто защото влизаме и излизаме от сделки, а защото следваме дисциплинирано нашият търговски план. Нашата работа е да чакаме пазарът да създаде трейдинг възможност, която напълно съответства на нашия план – нашите правила. Ние търгуваме вероятности – всяка възможност има определяна вероятност за печалба. Голяма част от възможностите с голяма вероятност се случват когато пазарът е най-активен, така че няма нужда да стоите пред мониторите 24 часа и да предизвикате сделки.

Вие можете да правите пари като прекарвате по 1 час пред монитора и да правите същите пари, ако прекарвате по 8 часа.

3. За интелигентните играчи трейдингът е професия

Това е поредното грешно очакване, което може да ви обезсърчи. Много начинаещи трейдъри мислят, че форекс трейдинга е схема за правене на лесни и бързи – може би те базират това грешно очакване изцяло на техният демо опит. Да очаквате да се издържате от трейдинг, докато сте още новаци е нереалистично очакване.

В даден момент когато станете печеливши трейдъри отново не можете да очаквате, че ще се издържате от вашият трейдинг. Причината за това е серия от фактори – нямате контрол над пазара, сумата на вашите месечни разходи и какъв е наличният ви трейдинг капитал. За да се издържате от трейдинга, вие трябва да разполагате с огромен капитал. Защо? Най-добрите трейдъри в света правят средно по 5% увеличение на месец – какво става, ако този месец не реализирате печалба и трябва да платите сметките си? Вие ще вземете пари от вашият трейдинг капитал – когато вие намалявате този капитал, няма да можете да позволите на паричното ви управление да работи. Вашата цел е да увеличавате вашият капитал, а не да го намалявате. Затова имате нужда от голям капитал и вашите месечни разходи да са нищожни спрямо него за да имате възможността да го увеличавате – и да се издържате. Има много успешни трейдъри, които използват трейдинга като допълнителен начин за увеличение на техните месечни доходи.

Вашите очаквания трябва да са свързани с това, че ако инвестирате вашето време, енергия, пари и усилия за да научите нужното, в даден бъдещ период можете да станете печеливш трейдър. Трейдингът е процес, не е резултат – трябва се фокусирате върху вашата дисциплина и следването на правилата, а не че трейдингът може да плати месечните ви сметки.

Ако направите нужното, то в даден бъдещ момент вие наистина можете да очаквате да се издържате от вашият трейдинг, но до тогава ви чака тежка работа.

Kурс на форексе

Предстои една статия,без която нашата секция с образователни статии няма да бъде пълна. Тя разглежда в дълбочина темата за пасивните доходи. Те са ъгъл на финансовата индустрия, който не е много добре познат. Този пост ще даде синтезирана информация в този аспект, като се използва интерпретацията на световноизвестния предприемач, инвеститори и писател Робърт Кийосаки.

Като пасивен доход, можем да дефинираме доход, който получаваме без нашето пряко участие в текущия момент. Например ако сме на почивка и не работим, но продължаваме да получаваме доход. Тук, разбира се, нямаме предвид ако сме платен отпуск и получаваме заплатата си.

Най-простия пример за пасивен доход е от банков депозит – начислява ни се лихва през цялото време, без никакво наше участие. Следователно той е актив, който ни носи пасивен доход. Друг е въпросът, дали размерът на този доход е задоволителен.

Под актив в случая разбираме инструмент, който ни генерира приходи.

Тук ще опитаме да изброим основните видове активи, които ни носят такъв доход:

1. Бизнес, който не изисква присъствието ни. Ние го притежаваме, но го управляват други хора. Ако вие работите там, това не е вашият бизнес, а ваше работно място.

2. Акции, облигации, бонове и други финансови инструменти

3. Банкови депозити.

4. Взаимни фондове.

5. Ценни книжа.

6. Доходоносни недвижими имущества – например ако даваме апартамент или земеделска земя под наем

7. Хонорари от интелектуална собственост като музика, сценарии, патенти, книги и т.н.

8. Всичко останало, което има стойност, носи доходи или се цени, и за което има пазар. Винаги трябва да сме отворени за нещо ново и оригинално, което би имало полза за хората.

При активния доход, ние разменяме знанията, уменията и времето си за пари.

За много кратък период от време, ние получаваме материални облаги.

Ние даваме най-голяма част от времето си, за да получим по-голяма финансова възвращаемост.

Пасивния доход, от друга страна, ни носи по-малко финансова възвращаемост, но в дългосрочен план, нашите усилия са много по-малко.

Представи си, че получаваш 300 лева пасивен доход. В същото време, работиш за 1000 лева активен доход.

Колко часа работиш за тези 300 лева и колко за тези 1000?

Ако, разбира се, очакваш пасивния доход да расте бързо в краткосрочен план, значи това не е за теб.

Той ще се увеличава доста бавно в началото, но няма да изисква почти никакви усилия от твоя страна.

Хубавото при активния доход е, че ние бързо генерираме пари.

Хубавото при пасивния доход е, че той и без ходим на работа, си идва при нас.

Много от вас ще си кажат: „Добре, де, но това са много малки суми.“

Прави сте. Малки са. Хубавото обаче е че те не изискват пот на челото. Те идват при нас, докато спим.

Ако имаш апартамент, който може да даваш под наем, той дори и да ти носи по-малко пари от заплатата, която получаваш, ти не си длъжен да ходиш по 160 часа на месец, за да спечелиш тези пари.

Много от нас се стремят да увеличат активния си доход и малко се стремят  да увеличат пасивния.

Когато аз вдигам активния си доход, винаги се стремя да инвестирам тези увеличения в активи, които да носят пасивни доходи.

Тогава не са най-важни парите, всичко става като една игра. Аз знам, че кошницата с пасивните доходи ще ми носи пари, дори и да не работя.

Метатрейдър

След популярно търсене от много начинаещи търговци, най-сетне създадох кратко ръководство за платформата за търговия MetaTrader 4 (MT4) . В тази статия ще ви запозная с начина на използване на платформата за търговия MetaTrader. Като водещ световен софтуер за търговия, MT4 има всички включени характеристики, които професионалните търговци използват ежедневно за своя графичен анализ.

1) Как да инсталирате и настройвате

Когато инсталирате софтуера и го отворите за първи път, ще трябва да влезете с данните за вход MT4, които сте получили по имейл, докато се регистрирате за софтуера на моя уебсайт.

Първият прозорец MT4 ще изглежда така:

MT4

Изберете MT4 демонстрацията (освен ако вече нямате активен профил) и кликнете върху „Next“. Ще бъдете помолени да въведете данните за вход (проверете електронната си поща) и това е! Вашата платформа за търговия MetaTrader 4 е създадена.

Следващото изображение показва как изглежда главният потребителски интерфейс на MT4 платформата. Вашият „прозорец Chart“ най-вероятно ще е в черно и зелено и затрупана с различни показатели, но можете да (ако искате да видите това, което виждам) лесно да промени това с десен бутон на мишката върху графиката -> Properties -> и изберете „Black On White“ от падащото меню „цветова схема“ и променете цвета на мрежата на „None“. Както вече знаете, аз съм главен герой на чистата ценоваборба и не използвам никой от показателите. Просто кликнете с десен бутон на мишката върху индикатор и изберете „Премахване“ (ако, разбира се, искате да видите пазарите по начина, по който ги виждам).

EURUSD

Cool Tip: Запазете свойствата на графиката като шаблон на MT4, така че да имате достъп до шаблона, когато е необходимо в бъдеще. За да направите това, щракнете с десния бутон някъде в диаграмата и изберете „Template“ -> „Save Template“.

Забележка: Ако наименувате новия шаблон MT4 като „По подразбиране“, всички нови графи, които отворите, автоматично ще имат свойствата на диаграмата от шаблона „По подразбиране“.

Collibari

Това е, сега трябва да имате красив, чист, чернобял прозорец на диаграма на вашата MT4 платформа.

2) Основен MT4 потребителски интерфейс и как да го използвате

След това ще обясним главния потребителски интерфейс. Изображението по-долу показва основните прозорци MT4 на потребителския интерфейс: 1) “ Toolbar „, 2) “ Market watch „, 3) “ Navigator„, 4) “ Terminal “ и 5) “ Графика „.

EURUSD

Нека да покрием основните функции на всеки прозорец MT4, който виждате по-долу:

 1. В горната част на прозореца ще намерите прозореца “ Ленти с инструменти „. Има четири ленти с инструменти, които покриват почти всичко, от което се нуждаете в търговията.
 2. Прозорецът “ Market Watch “ в горната лява част на екрана. В този прозорец можете да видите всички налични инструменти за търговия от вашия брокер с цени в реално време за купуване и покупка. Можете също така да отворите нови графи от прозореца „Market Watch“.
 3. Точно под „Market Watch“ е прозорецът “ Navigator „. Тук ще намерите списък с открити сметки за MT4, експертни съветници (известни още като роботи), индикатори и скриптове. Всъщност няма да използваме този прозорец много, тъй като за търговия с цена-действие всичко, от което се нуждаем, е чиста, чиста диаграма.
 4. Прозорецът “ Терминал “ е в долната част на екрана и има няколко функции, в които можете да преглеждате сделки, новини, история на профила, сигнали, вътрешна поща, кодове и дневници на специалисти по MT4. В раздела „Търговия“ можете да видите всичките си отворени позиции на пазара, както и чакащите поръчки, ако имате такива. Друг важен раздел е “ История на профила“ в раздела . Тук ще намерите историята на всички извършени търговски операции и баланс (депозити и тегления), с изключение на текущите отворени позиции. Възможно е също така да стартирате подробен отчет от раздела „История на профила“ (кликнете с десния бутон на мишката върху раздела и изберете „Запазване като подробен отчет“).
 5. И накрая, “ Графичен прозорец “ ще покаже отворените графики и ще отнеме най-много място на екрана.

Сега, да разгледаме по-отблизо всеки един от посочените прозорци в повече подробности.

Прозорецът „Toolbar“

Прозорецът “ Toolbar “ е разделен на 4 ленти с инструменти, които съдържат всички необходими команди и функции за различни ситуации.

стандарт

 1. Стандартната лента с инструменти – Тази лента с инструменти ще покаже общите команди за управление на терминала. В лентата с инструменти „Стандарт“ можете да отваряте нови графики и профили, да показвате / скривате прозорците на пазарен часовник, терминал и навигатор, да отваряте нови поръчки или да активирате ЕА.
 2. Графики – Тази лента с инструменти ще покаже икони за управление на диаграмите ви MT4. Тук можете да промените вида на диаграмата (графична диаграма, свещник или линейна диаграма), можете да мащабирате или изваждате в диаграмата, да ги каскадате или да правите, че всеки ценови цед премества диаграмата до последния свещник. Също така можете да преместите края на графиката от дясната граница, така че е по-лесно да следвате най-новото ценово действие.
 3. Линейни проучвания – Тази лента с инструменти ще покаже икони за управление на всички обекти, които ще бъдат наложени върху графиките ви. Това е много полезно за рисуване на опорни / съпротивителни линии. Можете да изберете кръстосана коса (+), зада видите точната цена на графиките или да нарисувате трендлинии, канали, Fibonacci корекции и да добавите текст и стрелки за важни събития в диаграмата.
 4. Периодичност (времеви рамки) – Тази лента с инструменти ще покаже иконите за задаване на времевия интервал за таблиците ви MT4, от 1-минутно (M1) до месечно (MN). Най-често използваните ще са 4 часа (H4), дневно (D1) и седмично (W1).

Прозорец „Пазар“

Прозорецът “ Пазарен пазарен “ показва всички налични инструменти за търговия от вашия брокер MT4.

Важно: За да видите всички инструменти, които брокерът ви предлага, ще трябва да кликнете с десния бутон на мишката някъде в прозореца Market Watch и да изберете „Покажи всички“.

Можете да го използвате, за да видите бързо цената на конкретна валутна двойка и да отворите нова диаграма в прозореца „графика“. Можете лесно да плъзгате и пускате символ от Market Watch в отворена диаграма в прозореца Графика и текущият шаблон ще се приложи към новата валутна двойка. В дъното на Market Watch има раздел, наречен „Графика за маркировки“. Ако кликнете върху него, ще видите текущата ценова активност на двойката да отметнете с отметка.

символ

„Навигатор“ прозорец

В прозореца “ Navigator “ са изброени всички профили на MT4, които имате с брокера, индикатори, експертни съветници и скриптове. Можете лесно да изберете индикатор или експертен съветник от списъка и да го плъзнете в графиката, която да приложите. В долната част на прозореца можете да получите достъп до любимите си индикатори или EA в раздела „Любими“.

навигатор

Прозорецът „Терминал“

Прозорецът „Терминал“ ще бъде един от най-използваните прозорци в MT4. Показва списък с всички отворени позиции и поръчките, които имате на пазара в раздела „Търговия“. Допълнителната информация включва времето и цената, при които сте отворили позицията, размерана позицията, символа, стоп-загубата и нивата на печалба , както и комисионни или суапове, ако има такива (обикновено ако заемате позиция за една нощ) , От дясната страна се показва общата печалба / загуба на позицията.

В долната част на прозореца (обкръжен в червено) ще намерите и други раздели, от които най-важното е „История на профила“ . Тук ще намерите цялата история на профила си като предходни открити позиции, печалба / загуба и всички депозити и тегления, които сте направили.

терминал

 

3) Извършване на първата ви търговия

Сега, нека дойдем в интересната част! Отваряне на първата ви позиция

Съвет: Има три различни начина за извършване на търговия

За да отворите позиция на MetaTrader 4, можете да: 1) кликнете върху “ Нова поръчка “ от “ Стандарт “ лентата с инструменти 2) изберете двойката регистрирани за търговия на “ Market Watch “ и щракнете с десния бутон и изберете „New Order „, 3) или просто натиснете клавиша F9 в горната част на клавиатурата. Каквото и да изберете, ще се появиследният прозорец (екранна снимка по-долу).

Нова поръчка

В горната част на прозореца се показва избраният “ Символ “ (можете да го промените от падащото меню). По-долу в “ Обем :“ можете да изберете желания размер на позицията в партидите. Една партида се равнява на позиция от $ 100,000, докато обем от 0,01 партиди се равнява на $ 1000. След като изберете предпочитания от вас размер на позицията, можете да зададете ниво на спиране и загуба. Винаги силно се препоръчва да зададете най-малко ниво на спиране-загуба – нивото, при което вашата позиция автоматично ще се затвори, за да се предотвратят допълнителни загуби.

Важна забележка: Не рискувайте повече от 1-2% от капитала си за търговия

Изберете типа поръчка под “ Тип „, независимо дали става дума за поръчка на място ( пазарно изпълнение ), която се изпълнява на текущата цена, или чакаща поръчка, която се отваря, когато са изпълнени специфични пазарни условия (обикновено цена). Натисни „Продай по пазари“ или „Купи по пазари“ и първата ти позиция е отворена! Можете да видите как се изпълнява под раздел „Търговия“ на MT4 в прозореца „Терминал“.

Forex material

„Няма по-голямо престъпление за финансовото благополучие от това да имаш отлична идея и да не се опиташ да я реализираш.“ – Доналд Тръмп

Тябва да се отдадете напълно над процеса за да се превърнете в успешен трейдър – трябва да инвестирате вашето време, енергия и усилия за да успеете, но това е валидно за всяка професия. За да се достигнат висините в дадена професия, понякога са нужни десетилетия усилена работа. За да успеете в света на трейдинга, вие трябва да вложете много от себе си – няма преки пътища. Ако искате да успеете в тази професия трябва непрекъснато да се подобрявате докато достигнете до професионалният трейдинг.

В тази статия ще опиша няколко начина, които ще ви помогнат да подобрите вашият трейдинг.

 1. Овладейте една стратегия.

Докато бях губещ трейдър, „внедрявах“ почти всяка стратегия в моят трейдинг – която имаше в интернета. Използвах една стратегия няколко дни и ако се окажеше губеща преминавах към следващата и този процес не спираше да се повтаря. Не знаех какво представляват самите стратегии, а още по-малко бях наясно какво да очаквам от тях. Това продължи докато не реших, че е безсмислено това, което правя – трябваше да вложа времето, енергията и парите си и да придобия нужните трейдинг знания. След няколко години успях да се превърна в успешен трейдър овладявайки няколко стратегии.

Препоръчвам ви да започнете с една проста стратегия – колкото по-проста е една стратегия, толкова по-лесно ще я овладеете. Една стратегия трябва да бъде базирана на обективни правила – когато вие разполагате с обективна стратегия вие ще можете да я бектестнете(тествате в миналото). Процесът на бектестинг е изключително важен защото вие ще установите какво може да очаквате от нея – имали положително очакване(дали тази стратегия ще ви носи пари или не). Когато вие сте направили бектест на дадена стратегия и се окаже, че има положително очакване, това ще подхрани вашата вяра в нея. Когато влезете в негативна серия и се включат вашите емоции, вие ще можете много лесно да ги контролирате – просто защото знаете какво да очаквате от вашата стратегия. Ако вие загубите 4 последователни сделки, няма да се притеснявате след като знаете(благодарение на бектеста), че серията с най-много последователни загуби е била 8 – и въпреки тези 8 поредни загуби, стратегия ви носи пари. Вашата стратегия може да е базирана на прайс екшън, структурен трейдинг, напреднали модели и т.н. – изберете една стратегия или си изградете ваша, тествайте я и ако се окаже с положително очакване се придържайте към нея.

2. Трейдинг журнал

Едно от най-важните неща, което всеки трейдър трябва да прави е да записва всичките си сделки в журнал – уви твърде малко трейдъри го правят, само защото е скучна работа. Благодарение на трейдинг журнал ви, вие ще знаете къде грешите – и ще знаете как да изчистите тези грешки.

Някой може да каже, че няма нужда от журнал защото брокерът им дава подробен отчет за всички сделки. Това е факт, но брокерът не може да ви каже каква е била трейдинг възможността, каква е била причината ви за влизане в сделката, как се е развила сделката и още куп важни неща. Отчетът от вашият брокер не може да ви кажи дали тази сделка е била добра или лоша – дали е била изцяло по вашите правила или не. Трейдинг журналът може да каже твърде много неща за вашият трейдинг стил.

Трейдинг журналът е изключително важен, защото може да ви помогне да рафинирате вашата стратегия и да ви помогне да подобрите вашата дисциплина и психология. Дисциплинираният трейдър е успешен трейдър – воденото на трейдинг журнал е първа крачка към изграждането на дисциплина.

3. Положително мислене

За да поддържате вашата дисциплина и да следвате вашият търговски план, вие имате нужда от положителна ментална настройка. Всяка губеща серия може да доведе до негативни мисли, но вие трябва да останете дисциплинирани и да следвате правила си. Трейдингът не е спринт, а маратонска бягане – затова трябва да можете да контролирате вашите емоции.

Вие можете да поддържате вашата дисциплина всеки ден благодарение на силата на положителните утвърждения. Утвърждението е твърдение, в което вярвате, което подхранва вашата мотивация, увереност и дисциплина.

Трябва да мислите над себе си като успешен трейдър – и да се визуализирате, че се държите именно като професионален успешен трейдър. Визуализирайте как вашият трейдинг опит ви дава възможността да намирате трейдинг възможности с голяма вероятност за печалба. Когато мислите и визуализирате успех, това ще подсили вярата ви във вас и вашият търговски план – ще бъдете мотивирани и дисциплинирани да не се отклонявате от него.

Сигурен съм, че ако приложите описаните от мен неща, вие ще изчистите много грешки и проблеми във вашият трейдинг. Ако правите грешки, то си поставете цел всеки месец да правите с 1 по-малко грешки. В денят, в който сте овладели стратегия с положително очакване и дисциплинирано я следвате, вие ще минимизирате всички грешки.

Трейдингът не е просто отваряне и затваряне на сделки – това е постоянно състояние на дисциплинирано следване на правилата, с цел намиране на трейдинг възможности с висока вероятност за печалба.

Преглед на PrimeXBT: Мощни инструменти за търговия и разнообразен списък с активи

Предизвикателно е, когато искаме да открием най-добрата платформа. Намирането на всички инструменти, от които се нуждаем и на всички тези инструменти, които сме изпитали, е друго голямо предизвикателство. Достъпните такси, сигурността, автентичността и надеждността са това, което всички искаме. Прегледът играе жизненоважна роля. Когато търговците търсят платформа, всички се конкурират за изискан и безспорен капитал извън морето

Това е платформата, която има за цел да просветли читателя. След като започнете, регистрацията за PrimeXBT е важна.

Относно PrimeXBT

PrimeXBT е платформа за търговия с много активи, базирана на биткойн. Наскоро беше наградена за най-добра платформа за търговия с криптовалути, най-добра криптовалута и Forex брокер, и най-добро приложение за крипто търговия в наградите Forex, както и награда за най-добра платформа за търговия с биткойн маржин в много престижните награди ADVFN.

Регистрация

Някои платформи осигуряват прост процес на регистрация като PrimeXBT. Регистрирането отнема само една минута и не се изисква лична информация. Просто се изисква имейл адрес и държава за регистрация и можете да започнете да правите първия депозит.

Сметките са налични за демонстрация, за тази демонстрация няма да се начислява такса. Това е за ваше удовлетворение и за него няма да бъде взета лична информация, така че не е нужно да се притеснявате за риск. Когато сте готови да започнете, функциите и инструментите на платформата намаляват всеки риск.

Депозити

Сметките винаги са деноминирани в BTC и всички депозити трябва да бъдат направени на BTC адрес. Изисква се минимален депозит от 0,001 BTC. BTC се използва като финансов процес за всички позиции.

Средствата са винаги на разположение скоро след депозит на биткойн. Биткойн депозитът има само 3 стъпки за потвърждение. Допълнителни методи за депозит са fiat или Altcoin и т.н., които ще бъдат достъпни чрез услуга на трета страна, която е известна от Changelly.

Скоро след депозита, търговската сметка трябва да бъде финансирана. Това помага за поддържане на отделен капитал, който в момента е на разположение за марж в търговската сметка. Turbo и Covesting са нови функции на платформата, те се предлагат в отделна система от портфейли.

Тегления

Тегленията също са много лесни като процедура за депозиране, но трябва да се има предвид, че може да се изпрати на друг BTS адрес. Ако сте го изпратили на друг криптовалутен адрес, това може да доведе до загуба на средства.

Тегленията се добавят към опашката за период на преобръщане веднъж на ден, в който се обработват тегления. Изчакващите тегления могат да бъдат отменени, докато не се достигне прозорец преди преобръщане.

Инструменти и инструменти за търговия

PrimeXBT предлага до 1000 пъти ливъридж върху суровини, криптовалута, форекс и борсови индекси.

Офертата за валути FX включва повече от 25 специалности, с добавяне на някои валути. Цялата валута, включително злато и сребро, може да се търгува до 1000x.

CFD за природен газ, Brent, суров петрол и дванадесет различни индекса на акции се предлагат за търговия до 100 пъти.

Криптовалути: Биткойн, EOS, Ethereum, Litecoin и Ripple се предлагат като двойки за търговия срещу BTC и USD при до 100 пъти лост.

Всички активи могат да се търгуват с използване на дълги или къси позиции, което помага на търговците да спечелят печалба, независимо от посоката на пазара. Поръчките със стоп-лос и тейк печалба позволяват този дълъг и къс шорт да бъде доходоносен и да инхибира риска. Тези усъвършенствани типове поръчки могат дори да се добавят след извършване на сделка.

PrimeXBT разполага с изчерпателни диаграми, пълни с помощни програми за технически анализ, индикатори и други за ефективно стратегическо планиране и изпълнение. Говорейки конкретно за изпълнението, това прави платформата още по-лесна за въвеждане на позиции. Точната търговия е чрез кликване върху самата диаграма.

Завършването на потребителското изживяване е индивидуално персонализиран интерфейс с много налични джаджи. Чрез това търговците могат да изработят търговския терминал според техните проекти.

Структура на таксите

PrimeXBT няма стрес, тъй като предлага едни от най-добрите и надеждни такси.

Във всички двойки за крипто търговия таксата за търговия е само 0,05%. Форекс таксите за търговия са едва 0,001%. Таксите за всичко останало са само 0,01%.

Тези, които се справят успешно и стават активни търговци имат някои предимства. Те могат да получат награда от прогресивната система за такси. Тази система предлага 50% отстъпка. В бита на акаунта има метод, чрез който можете да проследявате напредъка към всяко ниво на отстъпка (отстъпка от 25% до 50%).

Минималните изисквания за позиция също са доста ниски.

Реферална програма

Според класацията най-добрият трейдър на PrimeXBT вече е генерирал над 50 BTC.

Това беше постигнато чрез доходоносната програма за препоръчване на четири нива на платформата. Тъй като всеки препоръчан търговец сам привлича нови търговци на платформата, първоначалният клиент, който прави първия реферал, ще продължи да печели комисионни от всеки нов реферал напред, до четири нива на комисионни.

Предлагат се и CPA оферти. Това са изключителни посланически взаимоотношения, които стават пълни с персона.