ABCD моделът и хармоничната търговия

Хармонична търговия и ABCD шаблонХармоничните модели на търговия са строго структурирано семейство от модели на диаграми, базирани на теорията на Фибоначи (Fibonacci), които се използват за прогнозиране на обръщане на финансовите пазари с много висока степен на точност. 

За разлика от повечето класически схеми, хармоничните модели трябва да притежават поредица от различни Фибоначи връзки между интегралните части на модела, за да бъдат валидни и точно определени много от вероятните точки на обръщане на пазара.

Златното съотношение Фибоначи като елементна съставка и другите съпътстващи Фибоначи съотношения са крайъгълните камъни на хармоничния метод на търговия и хармоничните графики на диаграмите.

През годините са разработени дузини хармонични модели, но интересното е, че всички те се основават на един основен модел – моделът на ABCD. 

В тази статия ще разгледаме модела на ABCD и ще обсъдим как да го търгуваме. Ще споменем и за останалите хармонични структура модели, които съществуват. На първо място, е добре да се разберат хармоничните модели, с които трябва да се положат основите чрез сортиране на специфичните съотношения на Фибоначи, които се използват в хармонична търговия. Също така, е добра идея да въведете тези нива на Фибоначи във вашия инструмент.

корекция:
Прогнозите:
0.382
1.13
0.50
1.272
0.618
1.618
0.786
2.00
0.886
2.618
1.00
3.14
 
3.618

Моделът ABCD се формира от три пазарни люлки или рамене, AB рамо, BC рамо и CD рамо, както е показано на следващата графика.

 

CD рамото обикновено ще бъде със същия размер като AB рамото, така че този модел е известен също като модел AB = CD. Моделът е валиден и ако рамото на CD се простира и е по-голямо от AB рамото. Дизайнът на ABCD трябва да има приблизително симетричен вид, въпреки че това не е абсолютно необходимо. 

Меричният ABCD шаблон се появява след тенденциите в посока нагоре и показва, че вероятно е налице обръщане на определено ценово ниво. Съответно, възходящият ABCD модел се появява в края на downtrends сигналните и предизвиква бичо обръщане.

Модерните ABCD шаблони са огледално изображение на мечия ABCD, така че всички правила и тактики се прилагат еднакво и за двата модела. За целите на обясняването на правилата и тактиката за търговия с моделите, ще използваме мечия ABCD. Можете да приложите едни и същи правила към бичия в обратната посока. 

Важно нещо, което трябва да осъзнаем за хармоничните модели, е, че можем да изведем вероятните нива на разширение в зависимост от корекциите в първите стъпки на процеса на формиране. Ето едно общо ръководство за връзката между възможните корекции на точка C и съответната BC проекция за всеки.

Точка C за корекция на крака AB
Прожекция BC
0.382
2.618
0.50
2.00
0.618
1.618
0.786
1.272
0.886
1.13

CD рамото обикновено ще бъде равно на AB рамото, както в AB = CD. Въпреки това, когато краят на CD е удължен, той е или 1.272 х AB или 1.618 x AB. В другите по-напреднали хармонични модели рамото на CD може да бъде още по-продължително. Имайте предвид, че цената не винаги ще удари всички нива на Фибоначи точно, но трябва да го направите в непосредствена близост.

ХАРМОНИЧНАТА ОБРАТНА ЗОНА

Както ще видим в по-късните примери нивото на проекцията на BC и нивото на проекцията AB-CD трябва да падат в непосредствена близост един до друг, като по този начин дават хармонична обратна зона. 

Правила за влизане:

1. Идентифициране на ABCD модел, както е описано по-рано.

2. Изчакайте цената да се стабилизира в хармоничната обратна зона.

3. След като цените се стабилизират в обратната зона се включете в търговията.

Като алтернатива може да се използва по-рисков подход, като се постави предстояща лимитирана поръчка в хармоничната обратна зона, която ще задейства влизането веднага след като цената засегне зоната. 

Макар, че този подход е технически по-рисков, той може да се използва с висока степен на сигурност, ако хармоничната обратна зона съвпада с други значими сигнали. Това ще означава, че цената трябва да се обърне (подобно на близка класическа съпротива или ниво на подкрепа). 

Първоначално поставяне на стоп-загуба:

  • Редът за стоп-загубата трябва да бъде поставен на няколко пипса зад хармоничната обратна зона (над нея в меча ABCD и под нея в бича ABCD).
  • Цената може да търгува хармоничната обратна зона за продължителен период от време. Важно е да се придържате към търговията.
  • Цената може леко да надвиши зоната на обръщане, поради което се препоръчва да оставите няколко пипса в резерв със спиране на загубата (това също ще зависи от времевата рамка – няколко пипса на графиката за 1 час може да означават 40-50 пипса за седмичната диаграма).

Мечия ABCD модел на 1-часова диаграма AUD/USD:

Целеви печалби:

  • Първа цел: 0.382 корекция на движението на АД;
  • Втора цел: 0.618 корекция на движението на АД;
  • Трета цел: Точка A – Подкрепа от предишно ниско ниво.

Нивата на подкрепа и съпротива от по-високи времеви рамки могат да се комбинират с целите на ABCD, за да се определят най-подходящите нива за получаване на печалба.

Бичи модел ABCD на 1 часов график USD/JPY

Управление на търговията

Анализът на ценовото действие е от решаващо значение при търговията с хармонични модели.

Важно е цената да не се затваря зад зоната на хармонично съпротивление (2 нива на Фибоначи в модела ABCD). Отхвърлянето с дълги сенки е добро доказателство, че хармоничният модел ABCD работи. 

Бързото ценово действие след обръщането показва, че първата цел, свързана с печалба на  корекция 0,382 вероятно ще бъде превишена и в този случай е разумно да се насочите към 0.618 корекция като първа цел за по-голяма печалба. От друга страна, бавното ценово действие в посоката на обръщане показва, че първата цел на нивото 0,382 може да бъде единствената цел, която ще бъде постигната и като такава, ние трябва да сме по-рискови и да успеем да реализираме печалбата си бързо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *