Какво представлява копаенето на криптовалути ?

Когато чуете за „минното дело“, предвиждате монетите да бъдат изкопани от земята. Но „bitcoin“ не е физически и този пост ще се опита да обясни какво представлява копаенето на криптовалути.

На практика този процес наподобява на добива на злато. В проекта на протокола съществуват битовете (точно, както златото съществува под земята), но те все още не са извадени (златото също все още не е изкопано). В протокола на „bitcoin“ се посочва, че в даден момент ще има 21 милиона бита. Това, което „миньорите“ се опитват да направят, е да добият няколко наведнъж.

Те получават това като награда за създаване на блокове от валидирани транзакции и този процес опосредства включването им в блок-веригата.

Възли

Нека да поговорим малко за т. нар. „възли“. Възел е мощен компютър, който разполага с „bitcoin“ софтуер и помага да се поддържат „bitcoin“ функциите чрез участие в информационното препращане. Всеки може да стартира възел, като просто следва да изтегли софтуера на „bitcoin“ (безплатно) и да остави отвор.Недостатъкът е, че той консумира енергия и място за съхранение, тъй като мрежата по време на писането заема около 145GB.

„Nodes“ разпространяват „bitcoin“ сделки около мрежата. Един възел може да  изпрати информация до няколко възли, знаейки, кой ще предаде информацията на възли. Този процес се извършва доста бързо по цялата мрежа.

Някои възли представляват на практика минни възли (обикновено наричани „миньори“). Тези групови транзакции се добавят към блоковете. 

Как това се осъществява? С решаването на сложен математически пъзел, който е част от програмата „bitcoin“ и включващ отговора в блока. Пъзелът, който се нуждае от решаване, е да се намери номер, който, когато се комбинира с данните в блока и преминава през хеш функция. В крайна сметка той дава резултат, който е в определен диапазон. Това е изключително трудно и се удава само на хората, които имат достатъчно добра теоретична подготовка и необходимия капацитет.

(За любителите на минната дейност, този номер се нарича „nonce“, който е конкатенация на „номера, използван веднъж“. В случая, при копаенето на „bitcoin“, „nonce“ е цяло число между 0 и 4,294,967,296 .)

Решаване на пъзела

Как любопитните миньори намират този номер? Отговорът ще изненада мнозина. Всъщност това се реализира на практика чрез случайно познаване. Хешираната функция прави невъзможно да се предскаже какъв ще бъде резултатът. Така че, миньорите предполагат мистериозния номер и прилагат хеш функцията към комбинацията от предполагаемото число и данните в блока. Полученият хеш трябва да започне с предварително определен брой нули. Няма начин да разберете кой номер ще работи, защото две последователни числа могат да дадат невероятно различни резултати. Нещо повече, може да има няколко „nonces“, които дават желания резултат. Може да има и такива (в случай, че миньорите продължават да се опитват, но с различна блокова конфигурация).

Първият миньор, който получава определен хеш в желания диапазон, обявява своята победа за останалата част от мрежата. Всички останали миньори незабавно спират да работят по този блок и започват да се опитват да разберат мистериозния номер за следващия. 

Икономика

Всъщност сделката не е толкова примамлива, колкото звучи. Има много минни възли, които се конкурират за тази награда и това е въпрос на късмет и изчислителна мощ (колкото повече изчисления можете да правите, толкова по-голям е шанса ви).

Също така, разходите за това, че имате минен възел, могат да бъдат значителни, не само заради необходимия мощен хардуер (ако имате по-бърз процесор от конкурентите си, имате по-голям шанс да намерите правилния брой, преди останалите). Разходите за електроенергия са големи, тъй като вашите процесори консумират голямо количество, за да осъществят този вид дейност. 

По пътят на логиката, броят на „bitcoin“-ите, присъдени като награда за решаване на пъзела ще намалее. Ако например в един времеви момент, този брой е бил 12,5,  това е наполовина на всеки четири години (следващата се очаква през 2020-21). Стойността на биковете спрямо разходите за електроенергия и хардуер може да нарасне през следващите няколко години, за да компенсира частично това намаление. Това, обаче, не е сигурно.

Затруднение

Трудността на изчислението (необходимия брой нули в началото на хеш низа) се коригира често, така че отнема около 10 минути за обработка на определен блок.

Защо времето се приема да бъде около 10 минути? Това е времето, което разработчиците на подобен род продукти смятат, че е необходимо за постоянен и намаляващ поток от нови монети, докато не достигне максималния брой от 21 милиона (очаква се известно време през 2140 г.).

Ако сте разбрали настоящата публикация, поздравления! Все още има още много да се говори за системата, но поне сега имате представа за общата концепция на гения на програмирането в този контекст. Това е на практика първата система, която позволява удобни цифрови трансфери по децентрализиран начин, където доверието е водещо. Въздействието на това ново явление в ерата на цифровизацията, по всичко личи, ще бъде огромно за хората в обозримото бъдеще.