Как функционира Етериум?

Както Биткойн, така и Етериум има своя валута – етер. От своя страна, потребителите имат свои акаунти, като в блокверигата се записва броя на етерите, притежавани от всеки акаунт (т.е. какъв е балансът на всяка сметка).

Освен акаунти в блокверигата се записват и потребителските програми, които често биват наричани „договори“. Това наименование е доста подвеждащо и най-вероятно е останало от времето преди напълно да се оформи идеята за Етериум като децентрализирана компютърна система. Първоначалният замисъл е бил свързан със създаването на система за „умни договори“. Обръщаме внимание на това, тъй като винаги когато се говори за Етериум, всъщност се говори за тези „договори“, които на практика представляват мини програми.

Важно е да се отбележи, че блокверигата на Етериум е публична и всеки може да види записаното в нея. Съответно публични са както акаунтите и техните баланси, така и кодът на потребителските програми. Освен това, веднъж записани в блокверигата, потребителските програми са достъпни и изпълними за всеки. По тази причина те могат да се считат за определен вид уеб услуги (уеб приложения) – наименование, което ги описва най-добре.

Едни от основните проблеми, стоящи пред компютърната система Етериум, е как да се определи кой ще ползва ресурсите й. Кой ще решава кои програми да се изпълнят и кога? Както всяка изчислителна система, така и тази има своите ограничени ресурси. Всъщност това са ресурсите на тези, които поддържат системата – копачите. Те следва да получат заплащане за своите услуги, което да бъде пропорционално на изразходваните ресурси.

Тук идва мястото и на валутата етер. Тя се използва за заплащане на извършените изчисления. Всеки път когато се изпълни потребителско приложение, то трябва да заплати за извършените операции. Тук е важно да се отбележи, че самото приложение заплаща за своето изпълнение. Затова и потребителските приложения, както и самите потребители, имат свои акаунти и могат да притежават етери.

Всъщност потребителските приложения в системата имат същите права, както и самите потребители – те могат да създават други приложения, могат да ги карат да се изпълнят, могат да прехвърлят средства от своята по чужди сметки и т.н.

Форекс японски свещи

Приложение на японските свещи

Може да се каже и напише много за свещите. В крайна сметка това, което има значение, е как ще приложите тези знания. Някои от най-важните подтеми в тази статия са:

  • Какви са свещите и как се използват;
  • Различни видове единични свещи;
  • Свещници (две или повече свещи);
  • Приложения.
A) Свещи с подкрепа и съпротива
КАКВО Е ПОДКРЕПА?

Въпреки че е сравнително просто за разбиране понятие, повечето търговци разбират подкрепата по различни начини. В следващите няколко екранни снимки ще намерите обяснение за подкрепа и съпротива с примери от реалния живот.

Въпрос: Опитайте се да намерите модели на свещници, които се оформят около основните нива.

поддържа

В горната диаграма можете да видите мултимедийно ниво на поддръжка, което е означено с цената, докосваща същото ниво в графиката. В този случай нивото на поддръжка се намира на 13,900. Можем да видим, че цената се е приближила до това ниво и отново се е отклонила поне четири пъти.

Над първата синя стрелка, образуваният свещник е вътрешен бар. Над втората синя стрела има образуван щифт. Третата стрелка показва бичи поглъщащ модел. Четвъртата стрелка показва ъглова греда и бичи поглъщащ модел след това. Всички тези свещи водят цената до по-високо ниво. 

Подкрепата е ниво, при което търсенето е достатъчно силно, за да предотврати по-нататъшното намаляване на цените. Това означава, че около това ниво на подкрепа продавачите са по-малко колебливи да продължат да продават и купувачите поемат контрол върху цената. Това ниво се вижда от участниците на пазара като равновесно ниво. По този начин, подкрепата може да бъде установена с предишни реакционни слабости. Търговците знаят, че техническият анализ не е прецизна наука и по този начин опитът е полезен при проектирането на нивата на подкрепа.


КАКВО Е УСТОЙЧИВОСТ?

Нивото на съпротива се установява, като се използва предишната реакция при високи стойности. Концепцията за съпротива е точно обратното на това, което представлява подкрепата. При нивото на съпротива купувачите повече се колебаят да продължат да купуват, а продавачите идват, за да изтласкат цената и тя да стане по-ниска. В примера FTSE по-долу можете да видите многомесечна съпротива. Наблюдават се поне 7 пъти, когато цената достига до ниво от 6,900. То се намира точно под 7 000 на психологическата бариера.

поддържа

Въпрос: Както и по-горе, опитайте се да намерите всички модели свещи, които се оформят на това ниво.

Съпротивата е мястото на равновесие. Търсенето на такива нива не е достатъчно и затова цената започва да намалява. 

Б) Свещници с движещи се средни стойности

Плъзгащата се средна предлага голяма подкрепа и съпротива. Колкото по-голям е периодът, по който се движи средната стойност, толкова по-силна е подкрепата и съпротивата.

Освен това, колкото по-голяма е времевата рамка, толкова по-силна е подкрепата и съпротивата. С други думи, когато цената достигне 200 ЕМА в месечната графика, има голяма вероятност да се колебае на нивото.

Същевременно, цените действат около движещи се средни стойности, точно както при класическата тенденция. След като тя се счупи, подкрепата става устойчива. След като съпротивата се счупи, тя се превръща в подкрепа.

Въпреки това, когато се сравнява с класическата подкрепа или съпротива, тази, предоставена от движещите се средни стойности, е по-мощна. Тя се нарича динамична подкрепа и съпротива. Вижте екранната снимка EUR/USD по-долу

свещ

Всъщност това означава, че се движи заедно с цената. Поради начина, по който се изчисляват, търговците използват движещи се средни стойности, за да следят спирките, когато следват тенденцията.

Други ги използват, за да добавят позиции към силна тенденция. Като правило, колкото по-висока е цената на движещата се средна стойност, толкова по-слаба е тази тенденция.

Пример 1 – Търговия с движещи се среди със свещи

Както можете да видите от екранната снимка по-долу, EUR/USD се движи стабилно в течение на последните няколко месеца. Преместването на средните стойности (МА) може да се използва за влизане в търговията след установяването на тенденцията. Ако използвате свещи във връзка с МА, тогава може да получите  чудесни резултати. 

Пример 2 – Търговски свещи с две движещи се средни

Когато търговците търсят търговски свещи с две движещи се средни стойности за търговия, те обикновено чакат кросоувър. Ако имате кросоувър и потвърждение от диаграмата със свещи, това е страхотно. Ето един пример, така че да можете по-добре да визуализирате описаното:

диаграма

Както виждате от екранната снимка DAX (Германия 30), се наблюдават два положителни кросоувъра. (Положителното пресичане настъпва, когато краткосрочната движеща се средна надхвърля средната продължителност на движещата се средна стойност.) В тези области имаме

1) образуващи щифтове;

2) два бичи изгледа. Съвпадането на факторите води до по-висока цена и продължаване на възходящата тенденция.

Надяваме се тази подробна статия за свещниците да ви даде достатъчно информация, така че да можете да направите по-информирано търговско решение.