Вitcoin търговия

Този пост ще даде някои насоки за самостоятелно мотивираните търговци, които проявяват интерес към търговията с биткойн.

Ако искате да продадете част от вашия bitcoin, просто публикувате намерението си и чакате възлите да сканират цялата bitcoin мрежа, за да потвърдят, че вие

1) притежавате реално bitcoin, който желаете да продадете;

2) вече не сте го продали на някого.

След като тази информация бъде потвърдена, транзакцията ви се включва в „блок“, който се прикачва към предишния блок – оттук и терминът „блок-верига“. Транзакциите не могат да бъдат отменени или подправени, защото това би означавало повторно извършване на всички блокове, които са последвали.

Вашият онлайн портфейл всъщност не съхранява вашия bitcoin. Това, което прави, е съхранението на адреса ви, който записва всичките ви сделки и следователно вашия баланс. Този адрес е дълга поредица от 34 букви и цифри. Той е по-известен като вашия „публичен ключ“. Няма лошо в това някой друг да види тази последователност, тъй като всеки адрес / публичен ключ има съответния „частен ключ“ с още 64 букви и цифри. Това е ваша секретна информация и е от решаващо значение да го пазите в тайна и да го съхраняване на безопасно място. Двата ключа са свързани, но няма начин някой да разбере частния ви ключ от вашия публичен ключ.

Това е важно, защото всяка транзакция, която издавате от адреса си за bitcoin, трябва да бъде „подписана“ с вашия личен ключ. За да направите това, вписвате, както вашия частен ключ, така и подробностите за транзакцията (каква част от биткойна ви искате да продадете и на кого) в софтуера на вашия компютър или смартфон.

С тази информация програмата извежда цифров подпис, който се изпраща в мрежата за валидиране.

Тази транзакция може да бъде валидирана – т.е. може да се потвърди, че притежавате битовата виртуална структура, която ще прехвърляте и че още не сте я изпратили на някой друг – като включите подписа и вашия публичен ключ (който всеки знае ) в програмата bitcoin. Това е една от основните части на bitcoin търговията: ако подписът е направен с частния ключ, съответстващ на този публичен ключ, програмата ще потвърди транзакцията, без да знае какъв е частният ключ.

Мрежата след това потвърждава, че преди това не сте прекарали бисквитката, като минава през историята на адреса ви, което може да направи, защото знае адреса ви (= вашия публичен ключ) и тъй като всички транзакции са публични в регистъра на биткойн мрежата.

След като сделката ви бъде потвърдена, тя се включва в „блок“ заедно с куп други транзакции.

Сега нека направим кратък обход, за да обсъдим какво е „хеш“, защото е важно за следващия параграф: хешът се получава от „хеш функция“, което е сложно математическо уравнение, което намалява всякакъв размер текст или данни до 64-знаков низ. Това не е случайно – всеки път, когато поставите този набор от данни чрез хеш функцията, ще получите същата 64-знакова поредица. Но ако промените командата, ще получите напълно различен низ от 64 символа. Цялата тази статия може да бъде намалена до хеш и ако не променя текста чрез премахване или добавяне на нещо към него, същият хеш може да се произвежда отново и отново. Това е много ефективен начин да разберете дали нещо е променено и как блокът може да потвърди, че сделката не е била подправена.

Сега да се върнем към блокверигата: всеки блок включва като част от данните си хеш от предишния блок. Това го прави част от веригата, а следователно терминът, който е най-подходящ за всеки такъв елемент е „блокче“. Така че, ако една малка част от предишния блок е била подправена, хеш текущия блок ще трябва да се промени (помнете, че една малка промяна във входа на хеш функцията променя изхода). Така че, ако искате да промените нещо в предишния блок, трябва да промените нещо (= хеш) в текущия блок, тъй като то в момента е вече неточно. Това е много трудно, особено след като сте достигнали половината път, вероятно има още един блок над текущия. След това ще трябва да промените това. И така нататък.

Това прави Bitcoin практически изключително добре защитен. На практика не е невъзможно да се случи манипулиране на системата от някой от потребителите, но просто е много, много, много, много трудно и следователно малко вероятно.

Криптовалути копаене

Напоследък се засилва вниманието към криптовалутите и блокчейн технологията. Тази технология има капацитета да промени функционирането на огромни сфери от нашия живот, но в наши дни е все още в началото на своето развитие. Заедно с покачването на дигиталните пари все по-висок става интереса към самото копаене. Напоследък се увеличава значително и броят на българите, които са привлечени от тази дейност и събират информация относно това явление.

Криптовалути като биткойн, лайткойн и други действат на базата на децентрализиран споделен регистър, наречен блокчейн. В него се съхранява информацията за транзакциите, които се осъществяват и до тези данни имат достъп всички потребители в тази система. В системата се проверява многократно всеки елемент, който веднъж вече фигурира в нея. Това има за цел да се минимизира риска от грешки или злоупотреби с данни. Става дума за термин, известен като „двойно харчене“. Тук е мястото да се спомене копаенето. Накратко, за да са полезни за функционирането на тази екосистема, те използват своите инструменти. На основата на това каква криптовалута използват, инструментите, които предоставят може да бъдат различни видове – видеокарти, специализирани машини за копаене, ASICs и др.

Високият им изчислителен капацитет се влага в решаването на супер сложни криптографски уравнения и така стават валидни транзакциите. В същото време се повишава нивото на сигурността в мрежата.

Тази дейност умишлено е създадена така сложно и използва толкова много ресурси. Целта на разработчиците е да не може един потребител от екосистемата да влияе така силно, че да спекулира, признавайки транзакции в общия регистър. Този риск е по-известен като „51% attack“. Регистърът представлява нещо като постоянно увеличаваща своя обем счетоводна книга, в която баланса се преизчислява през няколко минути.

Копането на виртуални валути със сигурност не е най-добрият и най-бързият начин за получаване на финансови средства, макар че за мнозина отстрани изглежда така. Процесът на копаене има смисъл за потребителите, които се интересуват от Ноу-хау, тъй като те имат афинитет към изучаването в детайли на техниките и технологиите, свързани с копаенето. Самият процес по закупуване и свързване на оборудването изисква ежедневна ангажираност и поддържащи дейности, които само за такива хора могат да бъдат полезно и приятно занимание.

За всички останали, според мнението на експертите, е далеч по-добре да бъдат част от групата на обикновените инвеститори. Хората, които имат интерес какво е блокчейн, но не са уверени как точно да станат част от новата вълна потребители, които участват в развитието на тази революционна технология могат просто да вложат известен капитал в самите виртуални валути и token-и.

Факт е, че хората, които копаят, както и самостоятелно мотивираните инвеститори са зависими напълно от цената на криптовалутите, но рискът на инвеститорите е много по-малък, тъй като спестяват от време и пари за копаене.

Основни предимства на Етериум

Една от най-важните характеристики на системата Етериум е, че осигурява споделена среда за създаване на приложения, които не са централизирани. Тези апликации имат възможността да работят на една обща платформа, общувайки спокойно едно с друго. В допълнение те ще имат възможността да работят с една и съща дигитална валута. Тя е наречена етер и всички участници в тази своеобразна екосистема ще могат спокойно да местят средствата си от една апликация в друга.

Това значи, че не са нужни други методи за прехвърляне на електронните пари като допълнителни странични вериги, свързващи приложенията помежду им и всички те ще са свързани като една обща верига.

Друга важна характеристика е, че апликациите, създадени в Етериум споделят една и съща система по сигурността. Всички те се защитават от обща блокверига. Това значи, че се защитават от огромен брой копачи с много висока мощ на изчислителната техника. Всеки един от копачите оказва защита на приложенията в екосистемата и не е необходимо да решава кое от тях да ползва за изчислителната си мощ, както е при всички останали алтернативни електронни валути.

Приложения на Етериум

Приложенията, които е възможно да се създадат върху Етериум, реално нямат ограничение. Всеки решава за себе си каква апликация да създаде, разполагайки с един ефективен език за програмиране. Най-важните фактори, които могат да ограничат количеството и типа на приложенията, които могат да се създадат, са:

  • Икономически – когато апликацията предлага достатъчно важна услуга, така че да отговаря на стойността за реализирането си в етери;
  • Бързо действие – когато апликацията следва да се използва в реално време. Нелогично е да се чака дадено негово състояние да бъде одобрено от достатъчен брой блокове в системата.

Налице са вече извършени дейности по голям брой разнообразни приложения, базирани върху Етериум. Ето някои от тях:

  • Информационни (прогнозни) пазари. Това са пазари със спекулативен характер, на които потребителите се опитват да прогнозират евентуалния развой на събитията в бъдещ период от време  (вотове, състезания и т.н.) -http://www.augur.net/;
  • Децентрализирани компании. Това са организации, които са зададени в блокверигата и се ръководят от софтуерни принципи, зададени при изработването им (принципи за гласуване, за поделяне на дивиденти и т.н.) –http://colony.io/;
  • Системи за „интелигентна“ собственост. Това са системи, които дават възможност да се ръководи достъпа до дадени обекти, създадени в системата.  Подобна собственост, например може да бъде автомобил, чиито двигател може да загрее само, след ако притежателя му има специален ключ. Друг пример може да се посочи с жилище, което щом бъде прехвърлено на друг собственик в екосистемата, директно почва да възприема само специалния ключ на новия притежател. Друг подобен пример може да бъде пералня машина в хостел, която да се дава под наем чрез блокверигата. http://airlock.me/, https://slock.it/;
  • Платформи за групово финансиране. Те представляват споделена среда, даваща възможност на хората от всички стари да финансират „стартъп“ за разработването на умни идеи и да получават директно акции в компанията или в продукт, който тя предлага – http://weifund.io/.