Какво представлява Blockchain технологията?

 

Блок веригата на практика не е радикално различна от нещата, които всеки човек познава, например от Уикипедия.

С нея много хора могат да съхраняват свои записи на информация, като същеврменно общност от потребители може да контролира как се променя и актуализира записът на информацията. По същия начин вписванията в Уикипедия не са продукт на един човек и нито едно лице не контролира информацията.

Съществуват няколко, които правят технологията Блокчейн (Blockchain) уникална и тази публикация има за цел те да станат по-ясни. И двете работят на разпределени мрежи (Интернет), като Уикипедия е вградена в World Wide Web (WWW) и използва т.нар. мрежов модел клиент-сървър. Потребителят (клиентът) с разрешения, свързани с неговата сметка, може да променя вписванията в Wikipedia, съхранявани на централизиран сървър.

Всеки път, когато един потребител има достъп до страницата на Уикипедия, той ще получи актуализираната версия на „основното копие“ на влизането в нея. Контролът на базата данни е на разположение на администраторите на Уикипедия, които позволяват достъпът и разрешенията да се поддържат от централен орган.

Дигиталният гръбнак на Уикипедия е подобен на силно защитените и централизирани бази данни, които правителствата, банките и застрахователните компании поддържат днес. Контролът върху централизираните бази данни се упражнява от техните собственици, включително управлението на актуализации, достъпа и защитата от кибернетични заплахи.

Разпределената база данни, създадена чрез блокова технология, има фундаментално различен цифров гръбнак. Това е и най-ярката и важна характеристика на технологията за блокове.

Главното копие на Уикипедия се редактира на сървър и всички потребители виждат новата версия. В случай на блок-верига, всеки възел в мрежата стига до едно и също заключение, като всеки актуализира записа независимо. Най-популярният запис става де факто официален запис, вместо да има основно копие.

Транзакциите се излъчват и всеки възел създава собствена актуализирана версия на събитията.

Това е нещото, което прави Блокчейн технологията толкова полезна – представлява новаторство в регистрацията и разпространението на информация, което елиминира нуждата от надеждна страна, която да улесни дигиталните връзки.

И все пак технологията не е напълно нова.

По-скоро това е комбинация от доказани технологии, прилагани по нов начин. Това беше конкретната оркестрация на три технологии (Интернет, криптография с частен ключ и протокол, управляващ стимулирането), което направи идеята на създателя на биткойн Сатоши Накамото толкова полезна.

Резултатът е система за цифрови взаимодействия, която не се нуждае от надеждна трета страна. Работата по осигуряването на цифрови връзки е имплицитна – осигурява се от елегантната, проста, но стабилна мрежова архитектура на самата Блокчейн технология.

Достъпът става след извършване на преценка на риска между различните страни, а в цифровия свят определянето на доверието често се свежда до удостоверяване на самоличността и вземане на разрешение. По-просто казано, искаме да знаем, „Вие ли сте?“ и „Можете ли да правите това, което се опитвате да направите?“ 

При Блокчейн технологията криптографията на отделния ключ за достъп осигурява мощно средство за оказване на частна собственост, което отговаря на изискванията за удостоверяване. Притежаването на ключ е доказателство за собственост. Той също така помага на хората да не споделят повече лична информация, отколкото биха желали, за да не бъде тя изложена на хакери.

Удостоверяването обаче не е достатъчно. Оторизацията – като разполагате с достатъчно пари, избирате правилния тип транзакция и т.н. – се нуждае от разпределена партньорска мрежа като отправна точка. Разпределената мрежа намалява риска от централизирана корупция или какъвто и да е вид риск. Тази разпределена мрежа трябва също така да се ангажира със съхранението на архивите и сигурността на транзакционната мрежа. Разрешаването на транзакциите е резултат от цялата мрежа, прилагаща правилата, по които е разработена (протокол на блок-веригата).

Удостоверяването и оторизацията, предоставени по този начин, позволяват взаимодействия в цифровия свят. Днес предприемачи от индустрии по целия свят са се събудили за последиците от това развитие – възможни са нови и непознати до сега дигитални отношения.

Идеята, че криптографските ключове и споделените счетоводни книги могат да стимулират потребителите да обединят и формализират цифровите си взаимоотношения, променя въображението на човечеството. Всички правителства,  ИТ фирми и банки се опитват да изгради този транзакционен слой.

Удостоверяването и оторизацията, важни за цифровите транзакции, са установени в резултат на конфигурирането на Блокчейн технологията. Идеята може да се приложи към всяка друга област, която се нуждае от надеждна система за записване.

Етериум

 

Етериум (Ethereum) е платформа за създаване на децентрализирани приложения, основани на блокверига. Макар и кратка, тази дефиниция не ни дава прозрачна визия за целта, имплицирана в системата.

Най-важният лакмус е, че криптовалутата е свързана с блокверига, която представлява база данни от ново поколение, даваща възможност образуването на на децентрализирани апликации. Те по начало са предназначени за хора с общи интереси. Веднъж задействани, приложенията започват да живеят собствен живот, чиито насоки се детерминират от желанията на всички активно участващи в тази екосистема. Решенията в какви насоки ще се развива тя, се взимат по демократичен начин – чрез съобразяване с мненията на всички членове на екосистемата. Пример за такива екосистеми са Биткойн, Неймкойн, Лайткойн и др.

Етериум, както и изброените системи, е с отворена към всички хора разпределена система. Нейните членове са разпръснати във всички страни и континенти. Това, че се отличава с отворен код, значи, че всеки човек може да си я инсталира и да стане част от групата, която я поддържа.  Тя е децентрализирана от типа на Биткойн, така че веднъж активирана е зависима напълно от волята, на хората, които я ползват. Тя не е свързана с централизирани сървъри и всички хора са независими (непривилегировани). Това е от голямо значение, той като екосистеми с такъв характер създават най-бързо общност от голям брой хора с общи интереси. В резултат на това, такива общности са най-ефективни за своите каузи. Те най-бързо и ентусиазирано популяризират мисията, която припознават като своя обща цел, която ги обединява. 

Реално Етериум и Биткойн си приличат по доста неща. Възниква въпроса какви са тогава основните им разлики и дали Етериума не е само още една от виртуалните валути в океана от такива. За да се отговори най-добре е да се види как се е зародил Етериума и как се развива.

Всъщност за баща на валутата се счита Виталик Бутерин. По времето, когато измисля Етериума, той е съвсем млад компютърен специалист и е много запален на тема биткойн. Действието се развива през втората половина на 2013 година, когато Бутерин работи по различни проекти, отнасящи се към откриването на алтернативни модели на блокверигата като база за нещо по-голямо от дигитална валута, каквато е биткойн. Това се отнася до криптовалути версия 2.0. Бутерин, наблюдавайки няколко от тези проекта едновременно, му направило впечатление че те имат сходни характеристики. Например:

– създава се блокверига със уникален вид онлайн пари;

– участниците могат да си направят онлайн банкови сметки (портфейли);

– между тези аканунти могат да се изпращат данни, чрез които се провежда диалог, в смисъл на контакт за продаване и купуване, подписват се договори за наем, за кредити, за отразяване на събития и пр.;

– за всички отделни функционалности се определят отделни видове съобщения с регламентиран модел и принципи.

Тогава младият компютърен инженер разбира, че този метод има някои несъвършенства. Например, за нова функцотналност, която някой от участниците поиска, на системата й се налага да определи нов вид съобщение, започвайки реално от нулата. За да се реализира това, клиентът следва е само да направи новата имплементация, но и да накара другите потребители на системата, че мрежата им се нуждае наистина от, за да гласуват положително за нея.

Виталик Бутерин осъзнава, че всички негови проекти активират еднотипни функционалности като нова виртуална валута, апликации за поддържане и  използването на системата и пр. По този начин значителен дял от разходите на проекта се иразходват за създаването на тази структура, вместо да отиват за програмирането и фокусът върха определена логика, която да донесе дивитенти в бъдеще.

За да се онагледи казаното дотук ще се използва една инфраструктура за отпускане на кредити. Нейната най-важна бизнес логика ще бъде свързана с начините как да се подписват договорите и да се отпускат тези кредити, как да се правят паричните преводи и да се погасяват сумите. Усилията на програмистите би трябвало да се фокусират върху развитието на тези фактори, а не към създаването на нова блокверига с още една валута и пр.

По този начин се заражда идеята за разпределена мрежа, в която участниците да имат право да изграждат свои видове съобщения, без да трябва да бъдат предварително влагани в кода на инфраструктурата.

Те, обаче, следва да се извършват по определени, за дадения тип съобщение, принципи. От тук следва, че не само следва да има индивидуализирани съобщения, а са нужди и индивидуализирани принципи, които също да бъдат изградени от участниците на системата. Идеята се доразвива и се разбира, че клиентите следва да имат право да определят не само свой вид съобщения, но и свой програмен код, който да се реализира.

В този контекст господин Бутерин изгражда своята концепция за нова разпределителна мрежа, в която участниците да имат право да определят свои програми, ползвайки предварително изградената система за блокверига, копане, онлайн пари и пр. Така Етериум става първият в историята децентрализиран свързан с целия свят компютър. Всеки потребител в тази система може на практика да изпише апликацията, която желае и тя директно ще придобие особеностите, които правят биткойн революционен – да има широкомащабен достъп до всички хора в света и същевременно да бъде защитен от една напълно сигурна блокверига. Наред с това, тази система има всички предимства на виртуалните валути.

Вълните на Елиът

Тази публикация има за цел да обясни структурата wxy Elliott Wave, често наричана двойна корекция или 7 Swing Elliott Wave структура. Също такаq ще сравни; тази WXY  структура с ABC структурата, обяснявайки приликите и разликите. Статията припознава за своя цел да помогне на трейдърите за изясняване на разликите, кога е прието вълните да се обозначават като WXY и кога да се обозначи като ABC.

Двойна трипластова структура на Eliott (WXY)

Elliott Wave Analysis

Тази структура се нарича още двойна корекция или WXY е коригираща структура с 3 вълни, където третото рамо (вълната Y) обикновено е 100% – 123,6% от първия етап (вълната X) и не повече от 161,8%. Разделението на вълната W се изразява в 3 вълни. Подразделението на вълната Y също е в 3 вълни, така че може да се приеме като структура 3-3-3.

Zig-zag Elliott Wave Структура (ABC)

Elliott Wave Analysis

Структурата Zig-zag Elliott Wave (ABC) е много подобна на WXY. Това е и структура с 3 вълни, а третата част (вълна С) обикновено е 100% – 123,6% от първия етап (вълна А) и не повече от 161,8%. Разликата между двете е във вътрешното подразделение на първото и третото рамо. В ABC, подразделението на вълната А, е в 5 вълни, както и подразделението на вълната С.

Така наречените трейдъри „Wavers“ са запознати обикновено с ABC и факта, че всеки 3 вълни се движат като ABC. В действителност, освен ако подразделението на първото и третото рамо не е в 5 вълни, погрешно е да приемаме, че всеки 3 вълни ще се движат като ABC.