Японски свещи формации

Всички са свикнали да виждат конвенционални линии, а диаграмата на свещника е вариант на графиката, използван през последните 300 години. Той разкрива повече информация от линията на конвенционалната графика.

Японските свещи представляват тънка вертикална линия, показваща периода на търговия. Широката лента на вертикалната линия показва разликата между отварянето и затварянето.

Свещта на ежедневната линия съдържа стойността на валутата на открито, високо и ниско ниво, както и в края на деня. 
Японските свещи имат голяма част, която се нарича „истинско тяло“. Това истинско тяло представлява диапазонът между откриването и приключването на търговията за този ден.

Когато истинското тяло е оцветено или черно, това означава, че затварянето е по-ниско от отварянето. Ако истинското тяло е празно, това означава обратното: затварянето е по-високо от отварянето.

Карти на свещници

Точно над и под истинското тяло са „сенките“. Счита се, че фитилите на свещта и сенките показват високите и ниските цени на търговията на този ден.

Когато горната сянка (горният фитил) в определен ден е къс фитил, то отвореният ден е по-близо до височината на определения ден.

Една кратка горна сянка в даден ден, сочеща нагоре диктува, че затварянето е близо до върха.

След като го разгледате, лесно е да видите богатството от информация, показана на всеки свещник.

Само с един поглед можете да видите къде началната и крайната цена на една валута са високи и ниски, както и дали тя се е затворила на по-високо ниво от това, на което се е отворила.

Когато видите серия свещници, можете да видите друга важна концепция за диаграми – тенденцията.

TRAND

Единични свещи

Long Black Day – Дългата свещ, оцветена в черен цвят, се състои от същинско тяло, което е много по-дълго от линията на сянката. Това показва голямата разлика между отворената цена и фиксираната цена за един работен ден. Тази свещ показва, че отворената цена е близо до високата цена, която се затваря по-ниско и близко до ниската. Колкото по-дълго е тялото на свещника, толкова по-мек е сигнала.

дълъг черен ден

Дълга бяла свещ – Дългата бяла свещ се състои от истинско тяло, което е много по-дълго от сянката му. Това показва голямата разлика между отворената цена и фиксираната цена за един работен ден. Такава свещ за един работен ден показва, че отворената цена е близо до ниската, цената се затваря по-високо и е близо до високата. Колкото по-дълго е тялото на свещника, толкова по-мек е сигнала.

ДЪЛГИ БЯЛО
Къса бяла свещ – Теоретично, късата бяла свещ представя покачването или спада на съществуващата тенденция. В реалния свят тя се представя като обръщане на 52% от времето, което е близо до теоретичното представяне.

Бял ден

Къса черна свещ – Същото важи и за свещите с късо тяло, оцветени в черен цвят. Те показват колебание между бичи и мечи пазар. Тази свещ не се среща често, освен ако не е част от образуването на свещник във „вътрешния бар“.

Черният ден

Бяла формация въртящи се върхове – Това са тип свещници, където истинското тяло е малко, въпреки широката гама движения на цените през целия ден на търговията. Тази свещ често се счита за неутрална и се използва за сигнал за търговия относно бъдещата посока на базовия актив. Обикновено при възходящ тренд, когато е далече от нивото на съпротива, тя се счита за модел на продължаване. Това е „знакът“, който пазарът прави точно преди продължаването на сегашната си тенденция.

бял

Черна формация въртящи се върхове – При тези свещи и7стинското тяло е малко, въпреки широката гама движения на цените през целия ден на търгуване. Тази свещ често се счита за неутрална и се използва за сигнал за нерешителност относно бъдещата посока на базовия актив. В низходящ ред, когато няма непосредствено ниво на подкрепа, това се счита за модел на продължаване.

черно

Dragonfly Doji – Тип свещник, който сигнализира за нерешителност сред търговците. Моделът се формира, когато цените на отваряне и затваряне на акциите са равни и се случват в най-високата част на деня. Дългата, по-ниска сянка предполага, че силите на търсенето и предлагането са близо до баланса им и че посоката на тенденцията може да се окаже близо до голяма повратна точка.

водно конче

Gravestone Doji – Тип модел на свещ, който се формира, когато цената за отваряне и затваряне на базовия актив е равна и се случва в най-ниската стойност на деня. Дългата сянка показва, че натиск от страна на купувачите се противопоставя на продавачите и че силите на предлагане и търсене се доближават до своя  баланс. Този модел често се използва, за да се предположи, че посоката на тенденцията може би е близо до голяма повратна точка. Ако се образува около голяма зона на съпротива, тя може да се разгледа като свещ за смяна.

надгробна плоча

Дожи с дълги крака – вид свещ, чиито цени за отваряне и затваряне са почти равни въпреки многото движения на цените през целия ден на търговията. Тази свещ често се използва за сигнал за нерешителност относно бъдещата посока на основния актив. Обикновено в средата на диапазона може да се приеме като продължение на предишната тенденция.

дълго

Модели на свещници (2 свещи)

Харами – тази свещ е известна също като „вътрешен бар“. Свещникът, който се формира в истинското тяло на предишния свещник, е в харами, което означава „бременна“ на японски, а втората свещ е сгушена вътре в първата. Първата свещ обикновено има голямо, истинско тяло, а втората – по-малко реално тяло от първата. Стрелите (високи/ниски) на втория свещник не трябва да се съдържат в първия, въпреки че е за предпочитане, ако са. Дожите с въртящи се върхове имат малки реални тела и могат да се оформят в позиция „харами“.

Харами

Чукер „Пин Бар“ /Сhukar Рin Вar/ – Тази свещ сигнализира за обръщане след низходящ тренд. Това означава, че контролът се е променил от продавачите до купувачите. Сянката трябва да е поне два пъти по-голяма от височината на тялото. Ако възникне след възходяща тенденция, тя се нарича „висящ мъж и е мечешки сигнал. Свещта с форма на „надгробен камък“ се идентифицира чрез отворен и близък до дъното на търговския диапазон символ. Това е наистина обратното на чук и сигнализира за обръщане, когато се случи след възходяща тенденция.

ЧУК

Dark Cloud – това е модел, който се среща след възходяща тенденция и е сигнал за обръщане, предупреждаващ за „дъждовни дни“. Мечият модел на обръщане продължава тенденцията на движение с дълго бяло тяло. На следващия ден се отваря на ново високо ниво, след което се затваря под средната точка на тялото на първия ден.

DARK
Линията на пиърсинга – това е обратното на модела Dark Cloud и е сигнал за обръщане, ако се появи след низходящ тренд. Първият ден, в низходящ ред, е дълъг черен ден. На следващия ден се отваря на ново ниво, след което се затваря над средната точка на тялото на първия ден.

PIE LINE

PIER

Навлизане – схватките за навиване (показани по-горе) се състоят от две тела без сенки, където второто тяло „поглъща“ първото. Картината отляво е пример за бичи, поглъщащ модел. Те обикновено означават възходящо продължение. Моделът на свещника от дясната страна е мечия поглъщащ образец. Той е много важен на пазарите, където продавачите „поглъщат“ последните купувачи и понижават цената.

Тези сигнали са особено значими след продължителна тенденция. Той може да се използва широко и заедно с пин бар – те са два от най-често използваните модели свещници от професионалните трейдъри. Те са от решаващо значение, когато става въпрос за „метода за мащабиране“, който се използва.

Модели на свещници (3 свещи)

Звезди – Звездите се състоят от дълго тяло, последвано от късо тяло с много по-малка сянка (диапазон на търговията). Телата на двете не трябва да се припокриват, макар че сенките могат. Има три основни модела свещници:

STARS

Зорница

Моделът Morning Star е бичи обръщащ сигнал след низходящ тренд (както е изобразено по-горе). Първата лента има дълъг черен корпус, второто тяло се просмуква от първия (сенките все още могат да се припокриват) и могат да бъдат пълни или кухи. Това е последвано от дълго бяло тяло, което се затваря в горната половина на тялото на първата лента.

СУТРИН

Вечерен модел на звездите

Вечерният модел на звезда е срещу Morning Star и е сигнал за обръщане в края на възходяща тенденция. Вечерната звезда е модел с три свещи, които се събират по начина, илюстриран по-долу. Първата свещ има високо бяло истинско тяло, втората има малко истинско тяло, което се простира по-високо, за да образува звезда, а третата е черна свещ, която се затваря в бялото истинско тяло на първата сесия.

вечер

Доджи здезда /Dodge Starе/ – по-слаба от сутрешната или вечерната звезда – доджи е знак на нерешителност. При Shooting Star тялото на втората свещ трябва да е близо до ниската свещ – в долния край на търговския диапазон. Горната сянка трябва да е по-дълга. Това също е по-слаб сигнал за обръщане след тенденция. И двата модела изискват потвърждение – следващата свещ се затваря под средата на първата.

дожи

Издигащи се и падащи три метода

Методът на издигане се състои от две силни бели линии, в които се вмъкват три или четири малки отклоняващи се черни линии. Крайната бяла линия образува нов затварящ се връх. Моделът определено е възходящ.

Методът на падане (изобразен вдясно) е заграден от силни черни ленти, а втората черна лента, образува нова затваряща се нишка. Това определено е мечи модел на свещник. Тя обикновено се формира в средата на диапазона в низходящ ред.

Fibonachi forex

 

В днешната трудна и особено непредсказуема търговска среда един от най-добрите инструменти за намиране на изходни и входни сигнали може да включва практическа стратегия за корекция на Fibonacci във връзка с други широко използвани технически показатели, като нива на подкрепа и съпротива, MACD и инерционни показатели RSI.

Корекцията на Фибоначи работи добре, когато се използвай MACD, защото параметрите на пазарните люлки могат да бъдат предварително зададени с моментния индикатор (MACD), който потвърждава обръщане на тенденцията.

Вземете например графиката USD/JPY по-долу:

USDJPY

На диаграмата се вижда, че около средата на април цената се забавя и отскача от дългосрочната линия за подкрепа на тенденциитеЦената се стабилизира и индикаторът MACD създава кръст нагоре. Комбинацията от тези важни сигнали може да убеди един търговец да „скочи“ при първата зелена стрелка.

Тъй като цената се движи нагоре с инерция, става ясно, че границите на краткосрочния диапазон са на място и линиите на Фибоначи могат да бъдат начертани върху графиката.

Първото предизвикателство за възходящия ценови импулс настъпва при първия син кръст, настроен на ниво 0,618 Fibonacci. Търговецът би могъл с основание да твърди, че движението се е развило и не може да надхвърли дългосрочната тенденция към нивото на съпротива. Индикаторът MACD, обаче, казва друго и сигнализира, че щатският долар все още е в сила. В този случай от индикаторите, работещи ръка за ръка, можем да видим, че все още няма да получат правилен знак за излизане и по-мъдрият търговец ще заеме позицията.

Цената след това се превръща в ниво на съпротива и достига 0.718 Fibonacci, където се задържа. Това е нивото преди пълната промяна на валутата и представлява страхотно проучване. В този момент инерцията и MACD започват да се стабилизират. Цената пада със слайдове под малката линия за подкрепа и MACD преминава надолу.

Комбинирайки Fibonacci, MACD и нивата на съпротива и подкрепа, получаваме солидна изходна точка, която може да се разглежда и като сигнал за влизане, означен с втората зелена стрелка. Мъдрият търговец след това сменя позицията за купуване за продажба.

И накрая, тъй като цената силно се връща в дългосрочния диапазон на триангулацията, тя незабавно отскача, за да удари дългосрочната тенденция на съпротива, посочена от втория син кръст и нивото 0.50 Fibonacci. Спокойният търговец би задържал късата позиция, тъй като индикаторът MACD предсказва по-нататъшно продажбено напрежение. След няколко дни цената продължава пътуването си на юг към линията нагоре, която е друг изходен (и потенциално входен) сигнал, означен с третата зелена стрелка. Ако MACD премине в тази точка, то тогава ще потвърди люлеенето.

Съкращенията на Фибоначи при 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8% произтичат от съотношенията, открити в последователността на Фибоначи. 50% корекция не се основава на номер на Фибоначи. Вместо това, това число произтича от твърдението на Теорията на Дау, че средствата често връщат половината от предишното си движение и представляват важно ниво.

Фибоначи работи добре с индикатори за импулси като индекса на относителната здравина (RSI), тъй като помага да се идентифицират нива, при които цената може да се покачи или да намалее от регионите за прекурсор или препродажба.

Вземете например дневната графика USD / CHF по-долу:

USDCHF

В тази диаграма можем да видим, че цената се е повишила до ниво 0,618 Fibonacci, като същевременно удря една точка на свръхконкурсия, посочена от сигналната линия RSI до 0,60. Цената се задържа на това ниво и започва да удвоява производството на сигнали за продажба.

Позицията е затворена в момента, в който RSI отива да премине, съвпадайки с намаляването на цената до страхотната 200-дневна плъзгаща се средна стойност. Следва да се отбележи, че след тази търговия цената може да се възприема като обхват, обвързан със сила, ограничена от 0.50 Fibonacci ниво и слабост, подкрепена на ниво 0% Fibonacci.

Накратко, можем да видим, че процентите на Fibonacci се използват най-добре в комбинация с други технически показатели. Всъщност, повечето анализатори биха казали, че сами по себе си са напълно неефективни. Нивата на Фибоначи никога не трябва да се разглеждат като точни точки за влизане или излизане от позиции и поради това други технически показатели може да осигуряват важен контекст. Нивата на Фибоначи в диаграмата следва да се разглеждат като приблизителни области, при които пазарът разглежда следващия му ход, а не като ясен математически маркер.