Swing трейдинг

 

Търговците се отдават на различни видове търговия: позиционна търговия, търговия в рамките на деня, скалпиране, търговия със суапове и т.н. Позиционната търговия е с по-голяма, а останалите типове са с по-кратка продължителност, варираща от един ден до няколко минути, което носи и съответните ползи. За да получат оптималните печалби, те зависят от различни технически индикатори, които им помагат да прогнозират движението въз основа на дадена ценова таблица. В следващата статия ще откриете как един търговец може да се възползва от два основни показателя, а именно, групата на Bollinger и ADX, за да получите необходимите ползи от търговията със суинг.

Така наречения Swing trading е вид търговия, при която инвеститорите търсят бързи печалби. Тя е много подобна на дневната търговия, при която инвеститорите не заемат позициите си с дългосрочен сценарий. Може да е за един час, ден или няколко дни, които търсачът на суинг търси. Предвид възможностите, предоставени от движението на пазара, търговците на суинг влизат и напускат пазара в същия ден или могат да търгуват няколко часа. Следователно, за да се капитализират пазарните движения, трябва да знаем такива показатели, които помагат да се постигне необходимата възвръщаемост възможно най-скоро. Бандата на Болинджър и ADX (Средното движение на посоката на движението) са два такива технически показателя, които помагат да се възползват от колебанията в цените. Нека ги разгледаме по-подробно.

Бандата на Болинджър: Тя е широко известен технически показател за търговия със суити, тъй като показва вероятния обрат в цените. Състои се от три криви, които се изразяват ​​с помощта на плъзгащи средни и стандартни отклонения. Средната лента е плъзгаща се средна стойност за определен период, където горните и долните ленти са стандартни отклонения на средната линия. Обикновено средната лента се състои от 20-дневна плъзгаща се средна стойност, докато горната и долната лента са на 2 стандартни отклонения от средната лента.

Когато основният се движи извън горната група на Болинджър, той се смята за „свръхбаза“, което означава вероятна резервация на печалба и ликвидация на цената. И обратното, когато базисните сделки се търгуват под низходящата група на „Болинджър“, тя се счита за „свръхпродажба“ и посочва цените за покриване на загубите. В случай, че основната котировка се е изкачила от долната лента, тогава средната лента ще бъде първата резистентност, докато поддържаната търговия над средната лента ще доведе цитираната към горната лента. В случай, че графиката се движи надолу от горната лента, първата подкрепа ще бъде средна, ако не успее да поддържа тази подкрепа. В такъв случай ниската лента ще бъде следващото ниво, което следва да се наблюдава.

ADX (среден индекс на движение на посоката или среден насочен индекс): Докато групата „Болинджър“ показва вероятна промяна, ADX показва силата на съществуващия ценови ход. ADX е експоненциалната плъзгаща се средна стойност на посочващия индекс (DX) за определен период от време. Посоката на графиката е съставена от два индикатора, а именно индикатор за положителна посока (+ DI) и индикатор за негативна посока (-DI). + DI изчислява силата на движение нагоре, докато -DI изчислява силата на движение надолу. И двата индикатора се изобразяват с ADX в прозореца на индикатора между ограничен диапазон от 0 до 100. Стандартният период от време, използван в този индикатор, е 14 периода.

Когато ADX е на ниво над 40, преобладаващата тенденция се счита за силна, докато в случай на търговия с ADX под ниво 20 личи по-слаба тенденция. С други думи, доколкото линията ADX се търгува над 40 нива с възходяща тенденция, тя показва продължаването на преобладаващата тенденция (Be bullish или Bearish), докато низходящ ред под ниво 40 би показал вероятна промяна в тенденцията. По същия начин, ако линията ADX се търгува под ниво 20 и показва знак за увеличение, очакваната тенденция се очаква да нарасне.

Стратегия: Ако основната котировка тества горната или долната лента на Bollinger, се очаква да се обърне, силата на обръщане може да бъде известна със сегашното ниво и тенденция на ADX.

Пример 1: Ако котировката се търгува над горната лента на Bollinger, потърсете ADX, ако тя се движи надолу под ниво 40, след което се очаква да се продаде натиск с целите на средната лента и след това на по-ниската лента на Bollinger.

Bollinger диаграма

Графика за четири часа: Горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD описва как да се търгува с помощта на групата Болинджър и ADX. Както можем да видим, котировката пресича горната лента на Bollinger, затваряйки над 1.3265, посочвайки свръхкупения сценарий и очакванията за резервиране на печалбата. На долния панел, понижението под ниво 40 в ADX също сигнализира промяна в преобладаващото изкупуване. Обратното на тенденцията беше подкрепено от низходящата тенденция към ADX. Можете да тествате долната лента на Bollinger близо до 1.3030, което показва вероятна промяна в цените. Следователно инвеститорът трябва да резервира пълна печалба на 1.3030.

Часова валутна графика

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Котировките, търгувани под долната граница на Bollinger и ADX, също са тенденция, насочена надолу, което показва вероятна промяна на тенденцията от съществуващата ликвидация. Следователно, като купуваме в долната лента на Bollinger и начертаваме тренд линия, трябва да задържаме позицията си, докато котировката тества горната лента на Bollinger. Съгласно посочената по-горе стратегия, чрез закупуване на близо 1.3390 и ликвидация на позиции близо до 1.3430, можем да реализираме печалба от 40 базисни пункта.

Пример 2: Ако цените покажат пробив от долната област на Bollinger (или горната част), а ADX варира нагоре от под 20, се очаква цените да се търгуват по-високи (по-ниски), докато цените се приближат до горната граница на Bollinger (или по-ниска лента на Bollinger) или надолу в ADX.

графиката eurusd

Четиричасова диаграма: От горепосочената четиричасова диаграма на EUR/USD може да се види, че внезапното понижение в цената на EUR/USD, нарушавайки нормалния диапазон и принуждавайки котировката да се търгува над нивото 1,2730, може да се подкрепи от възходящата ADX над ниво 20. Едно от тях е, че графиката е докосвала горната лента на Bollinger много време. Не трябва да забравяме, че никога графиката не се затваря над Band Upper Bollinger, а само е близо до горната лента и сочи следователно за свръхконкурентен пазар.

форекс график eurusd

Часова графика: Горепосочената часова диаграма на EUR/USD дава още един пример за това как да се търгува с помощта на групата ADX и Bollinger. Тъй като цените се търгуват в диапазона и внезапно започват продажбите, човек трябва да потърси ADX, който се връща от ниво 20, което показва, че натискът върху продажбите има сила и ще продължи. Приемайки позицията на продажбите на това ниво, е добре да следваме целта да се доближим до по-ниската група на Bollinger. В този пример, 60 bps (разликата между 1.3030 и 1.2970) са печалбите, генерирани с помощта на тази стратегия.

Рейтинг: 3 от общо 5 звезди

Обратна връзка: Стратегията изглежда важна от гледната точка на суаповия търговец, но ограничителната точка са поръчките при стоп-загубата. Стратегията не взима отношение към точката на излизане от съществуващата позиция в случай на неблагоприятно движение на цените. Следователно, за да се полагат необходимите грижи, винаги се очаква да се използват определени други показатели, които осигуряват точката на спиране в случай на неблагоприятно движение на цените.

Форекс сигнали

Тази статия ще се опита да даде някои насоки как да усъвършенствате вашата търговия.

Първо си създайте принципи за търговия. Търговците нямат време да реагират, когато пазарите са в движение. Те често смятат, че е необходимо бързо решение, в противен случай те може да пропуснат златна търговска възможност.

Звучи ли ви познато? Не се тревожете – това е обща реакция. Търговците са склонни да предприемат импулсивни, емоционални решения, когато напрежението е високо. Можете да се борите срещу това желание, като изпълните следните стъпки:

– Разпознаване, когато вътрешният натиск ви принуждава да вземете решение за търговия.

– Използвайте кратки сентенции, за да си спомните най-доброто действие като правило;

– Използвайте различни техники на практика, проверка и детайлно опознаване на Вашия търговски план. 

Търговците имат желание да навлязат на пазара веднага, когато се представи възможност за търговия. В повечето случаи, обаче, цената е с тенденция, която трябва да се проследи и да се коригира, преди инерцията наистина да тласне цената нагоре или надолу.

Същевременно е необходимо да се отдели време и да се направи добра подготовка, за да се оцени настройката, плана и влизането, преди наистина да се влезе в търговията.

Не бързайте да отворите позиция преди необходимите сигнали и не се опитвайте да гоните пазара.

Прибързаното включване се случва, когато търговците навлязат на пазара, преди сигналът да пристигне на графиката им. Проблемът е, че влизайки на пазара, сигналът може никога да не се появи. Примамливо е да натиснете бутона и да влезете в настройката по-рано от планираното, но е желателно да се въздържате от това.

Търговците на практика се нуждаят от спазване на дисциплина, за да чакат действителният сигнал да се появи в диаграмата. Не забравяйте да чакате да се инкасира вашият търговски план.

Пазарът действа самостоятелно. Той следва пътя на най-малкото съпротивление, а не визията ви за това как трябва да се движи цената. Същото важи и за навлизането на пазара твърде късно, т.е. преследването на пазара. След като настройката е изчезнала, не оправдавайте късното влизане … и просто го пуснете.

След като пропуснете настройка, не забравяйте, че пазарът няма да изчезне изведнъж, а си кажете „Пазарът е винаги там!“. Да, може да сте пропуснали някои възможности, но новите определено ще пристигнат на мястото си. По-благоприятно е да се съсредоточите върху потенциалните нови настройки, вместо да се разсейвате от миналото. С други думи, по-добри пари са пропуснатите, отколкото загубените.