Хармонични ценови модели

Следващите два модела в серията хармонични статии за търговия са така наречените „екстремни“ хармонични модели на прилепи и раци.

В известен смисъл те могат да бъдат смятани за разширените версии на по-възрастните роднини, които обсъждахме в скоро публикувана статия, а именно Gartley и Butterfly patterns.

Хармоничните модели прилеп и рак

По същия начин, прилепът и ракът също са изградени от 4 рамене, като се започне с раменете XA, последван от ABCD модел. Докато Gartley и Butterfly моделите се откриват наскоро, прилепът и ракът водят началото си от предходното десетилетие, като са техен създател се смята човекът, занимаващ се с хармонична търговия Скот М. Карни.

Въпреки, че прилепите и раците изглеждат по сходен начин и се търгуват много подобно на другите хармонични модели, те все пак притежават свои собствени отличителни характеристики и последваща типична реакция на цените.

Важно е, че обръщанията на пазара от хармоничната обратна зона на разширените модели статистически са склонни да бъдат по-остри от тези на стандартните модели на Gartley и Butterfly. Изключително разтеглените люлки на моделите, определени от техните отношения с Фибоначи, са едно от възможните обяснения за причините за това.

Освен това Прилепът и Ракът прогнозират обръщанията на пазара точно толкова, колкото по-популярните Gartley и Butterfly. Търговският подход, правила и тактики, които описахме в първата статия от тази серия за модела ABCD, са почти еднакви във всички хармонични модели, поради което няма нужда да ги повтаряме тук.

Ще разгледаме обаче, специфичните отношения на Фибоначи, които дефинират двата модела и някои от техните уникални атрибути.

Моделът на прилепите

Този модел, подобно на модела на „Гартли“, се разглежда като модел на корекция в групата на хармоничните модели. Така че, макар да има тенденция да се формира при изтегляния по време на преобладаваща тенденция, валидността на модела Прилеп не се дефинира от контекста, в който се появява, а по-скоро от различните фибоначи връзки между елементите в модела.

И все пак, напълно игнорирайки контекста, в който моделът изглежда, със сигурност не се препоръчва и всъщност може да е огромна грешка.

От друга страна, съзнанието за по-широкия контекст и по-голямата картина на пазара винаги е ключов признак на успешните търговци и в този смисъл съчетаването на хармонични модели като „Бат“ с ключови търговски концепции като класическа подкрепа и съпротива може да бъде рецепта за дълго – успех и много печалба.

Мечи и бичи прилепи

Специфичните Фибоначи подравнявания между всяка люлка в модела Прилеп, които дават най-голяма вероятност за възникване на обрат, са както следва:

 1. Точка D е 88.6% корекция на XA крак.
 2. Точка B е 38,2% или 50% корекция на XA крак.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
 4. Раменете на CD обикновено се разширява спрямо AB рамото (с CD = 1.272 × AB е най-често срещаната), въпреки че еквивалентът AB = CD е валиден.
 5. Рамото BC е 161.8% или повече.

На тази 4-часова диаграма на AUD/NZD пазарът се обръща доста рязко, след като изпробва хармоничната обратна зона. Добре е да се помни, че всички 3 нива на хармоничната обратна зона не е необходимо да бъдат тествани и търгувани, а по-скоро обръщането от зоната между нивата на 3 Fib е важно.

Следващото връщане в посока нагоре достигна 78.2% корекция на разстоянието от AD, което надминава, както 38.2%, така и 61.8% Fib цели по пътя.

Пример за бичи прилеп модел в AUD/NZD в 4 часова диаграма

Модел на раци

Ракът е много структурно подобен на модела на пеперудата, тъй като неговата точка на конкуренция D трябва да надвишава изходната точка X, следователно да се квалифицира като разширение, подобно на пеперудата. Изключителните равнища на цените, постигнати с модела на раците, често водят до много по-резки обръщания.

Не забравяйте, че колкото по-бързо е обръщането от хармоничната зона, толкова по-големи са вероятностите моделът да достигне целите си за печалба и дори да ги надхвърли.

Мечи и бичи модели на раци

Тук са строгите съотношения Фибоначи между раменете в модела на раците, които са склонни да дават най-добрите търговски настройки и най-добрите резултати.

 1. Точка D представлява проекция на XA рамо от 161,8%.
 2. Точка B е максимум 61,8% корекция на XA рамо или по-малко.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
 4. CD рамото е 127.2% от AB (1.272 × AB) на минимум или 161.8% от AB (1.618 × AB).
 5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В тази 5-минутна графика на USD/CAD цената се обръща бързо от хармоничната обратна зона, но моделът не успява да продължи да надминава целта 38.2 Fibonacci.

Този пример напомня защо е важно да се вземат частични печалби на всяко целево ниво на хармоничния модел. Не забравяйте, че не всички хармонични модели водят до сериозно объркване, но вместо това шаблонът може да достигне целта си за корекция от 61,8% или 38,2% и все пак да е валиден и печеливш, точно както в случая тук.

 Пример за бичи модел на раци на NZD/USD в 4 часова диаграма

Графики форекс

Подготовката и изпълнението на плана за търговия е от решаващо значение при формулирането на последователен подход. Търговският план помага на търговците да намалят напрежението и да контролират емоционалните си реакции по отношение на променливостта на цените. Въпреки това, повечето търговци забелязват разликата между теоретичната търговия и действителната търговия. Търговските идеи може да изглеждат прости на хартия, но бързо могат и да се усложнят, когато е необходимо окончателно решение. В тази статия, ще бъдат обсъдени няколко принципа, които можете да използвате за сканиране на пазарите.

Когато анализирате пазарите, винаги е важно да запомните, че не всички решения си струват неприятностите. Има максимален брой ежедневни решения, с които мозъкът ни може да се справи, преди да изпита умора от взимането на решения.

Търговците следва да наблюдават графиките и да се съсредоточат върху финансовия инструмент с най-голям потенциал за деня, седмицата или месеца.

Какво някои анализатори смятат за най-добър потенциал при анализа на графиките? Те съветват да се избягва търговията с големи задръствания и вместо това човек да се съсредоточи върху търговията с инерция в широки отворени пространства. Най-често това се случва, когато има по-малко подкрепа. Може да се използва мотото „Нека пазарът води и аз ще го последвам“. Други търговци споделят принципа: „Пазарите говорят и търговците слушат!“

Ние не контролираме нищо друго освен риска

Както беше обяснено по-рано, търговците трябва да са гъвкави в подхода си към пазара. По всяко време трябва да избягвате „надежда“, че пазарът ще тръгне във вашата посока. Защо? Търговците не могат да контролират ценовите движения, поради което всичко е въпрос на вероятности. Единствената част, която търговците могат да контролират, е рискът, който се поема на базата на деня, седмицата, месеца или тримесечието.

Планирайте търговията и търгувайте съобразно плана

В крайна сметка цялата статия може да бъде обобщена чрез едно много просто заключение: планирайте търговията и търгувайте съобразно плана. Това звучи изпълнимо, просто отнема време за овладяване на подхода.

Саксо банк форекс

Саксо Банк (Saxo Bank) е един от водещите играчи в глобалната онлайн търговия, предоставяйки както на частни, така и на институционални клиенти една авангардна платформа, която доставя ефективна, многофункционална търговия.

Като напълно лицензирана и регулирана датска банка, тя е подчинена на строги директиви и разпоредби на ЕС относно обработката на заявките на своите клиенти. Вътрешните системи се подчиняват на най-строгите мерки за сигурност, за да се гарантира, че личната информация на потребителите е защитена и те имат възможност за безопасна онлайн търговия.

Важно е да се отбележи, че с тази компания търговците и инвеститорите имат достъп по всяко време и навсякъде не само до популярни активи, но и до географски разнообразни активи на труднодостъпни пазари. Достъпът до многобройните активи дава най-доброто предимство, което човек може да има в днешния непрекъснато променящ се, глобален пазар.

Фирмата е един от лидерите в онлайн банкирането, като набляга на иновативните онлайн услуги и разработката на високотехнологичен софтуер. През годините компанията създава силни взаимоотношения със стотици финансови институции по целия свят, които се възползват от дълбоката й ликвидност. Тя предлага висококачествени банкови решения и водещи технологии. Saxo Bank се нарежда сред първите доставчици на валута в световен мащаб. Тяхната дълбока ликвидност и модерна технология позволяват уникални възможности за хеджиране и поръчки.

Клиентите и партньорите на Saxo Bank ценят високата безопасност и надеждност, тъй като компанията и нейните дъщерни дружества са регулирани на най-високо ниво. Компанията, също така, се придържа към най-високите стандарти за сигурност, прозрачност и финансова стабилност.

Стратегии форекс

„Цената е това, което плащаш, стойността е това, което получаваш.“ – Уорън Бъфет.

Подкрепата и съпротивата са основна част от повечето стратегии за техническа търговия. Това е един от най-старите инструменти за търговия, използвани в техническия анализ и това е логично. Концепцията за обръщане на цените в близост до нива на подкрепа или съпротива се доказва като изключително надежден метод за търгуване на пазарите.

Има някои различия в начина, по който различните търговци определят нивата на подкрепа и съпротива, но по същество дефиницията е една и съща в света на търговията: „Подкрепата винаги е под сегашното ценово ниво“. Всеки ход, който е на ниско ниво, се счита за подкрепа. Колкото по-ясно е, че суинга е по-нисък, толкова по-силна е нивото на подкрепа.

Форекс поддръжка

Черните линии показват нивата на подкрепа в диаграмата, от началната точка вляво, проектирана в бъдеще надясно.

Съпротивата е точно обратното на подкрепата.

Съпротивата е винаги над текущото ценово ниво. Всяко равнище, при което графиката на диаграмата се покачва нагоре се счита за ниво на съпротива.

Форекс съпротива

Черните линии показват нивата на съпротива в графиката, от началната точка вляво, проектирана в бъдещ период надясно.

След като цената премине през нивото на подкрепа или съпротива, тя автоматично се смята за счупена и вече не се счита за подкрепа и съпротива (черните линии, които не вървят докрай, са такива).

Необходимо е да се разбере, че подкрепата и съпротивата действат като зони в диаграмата, а не като ясни нива.

Например, ако има се наблюдава подкрепа на валутната двойка EUR/USD при 1.0655, това не означава, че трябва да изчакате двойката да достигне това ниво и да купите точно на 1.0655. Вместо това, използвайте зоната около това ниво като зона за подкрепа и търсете купувачи в тази груба зона. В зависимост от това какъв период от време наблюдавате това ниво на подкрепа, зоната може да бъде 10 пипса за графики в рамките на деня и 50-100 пипса за седмичната или месечната диаграма.

Един от начините за увеличаване на вероятностите, че сигналът за покупка или продажба е валиден, е да изчакате края на търговската сесия, преди да влезете в търговията. Много често пазарът може да счупи зоната на подкрепа по време на сесията, но след това ще се затвори обратно над нея в края на сесията. Това е зона на подкрепа, която се осъществява, въпреки че е била нарушена в рамките на деня.

Ето един пример за такъв случай:

снимка

Дневна графика EUR/USD – Цената се счупва под нивото на подкрепа през деня, но се затворя над нея и след това отскача напълно.

Как да търгуваме с подкрепата и зоните на съпротива?

Има много начини, по които подкрепа и съпротива се използват в различни методи на търговия. По принцип съществуват два основни начина, по които може да се търгуват подкрепата и съпротивата.

Търговия при обръщане

Това е ситуацията, при която търговецът чака цената да отмени зоната на подкрепа или съпротива, а след това той влезе отново при отскачането в цената. Първият модел на обръщане или сигнал за потвърждение от показател е допълнителен знак, че търговията ще бъде успешна. Основната предпоставка е, че зоната на съпротива или подкрепа ще се проведе и пазара в действителност ще се обърне.

Подпомагане на съпротивата

Пример за търговия на обратния модел. Двете маркирани зони бяха валидни сигнали, тъй като цената се отклони от подпомагащата област.

Търговия на пробив

Това е обратния модел на търговия. Тук търговецът чака цената да се разчупи на зона на съпротива или подкрепа и след това той да влезе в посока на пробива. Основното допускане е, че зоните на съпротива или подкрепа ще бъдат разбити и тенденцията ще продължи.

Подпомагане на съпротивлението

Пример за търговия с пробив в действие (входна точка в жълто). Намаляването продължава, след като пазарът счупи тенденцията за подкрепа. Обърнете внимание, че зоните за подкрепа и съпротива могат да бъдат изведени и като трендлинията.

Търговска подкрепа и съпротива

Друг чудесен начин да се търгуват зоните за подкрепа и съпротива е да се търгуват пазарите. Отдръпване се случва, ако има съпротива, която е счупена и става подкрепа. След пробива се връща цената за повторно тестване на зоната S / R и се връща обратно в посока на пробива.

Поддържане и издърпване на съпротивата

Общото правило сочи, че счупената съпротива може да стане подкрепа, а прекъснатата подкрепа може да стане съпротива. Възможните изтегляния са високо ефективни входни сигнали.

Сложете целевите стопове Stop-Loss и Take-Profit въз основа на зоните за подкрепа и съпротива.

Получавате заключението – анализът на подкрепата и съпротивата няма никакви ограничения. Можете да разработите цялостна стратегия за търговия, базирана изцяло на търговията със зоните за съпротива в подкрепа. Зоните S / R могат също много точно да определят къде да зададем правилното Stop-Loss или Take-Profit. Просто, ако отворите търговията с позиция на купуване, Stop-Loss трябва да бъде поставен под нивото на подкрепата и  да е по-малка от нивото на съпротивата. Ако държите търговска позиция, Stop-Loss трябва да бъде настроен над съпротивата и да поддържа целевата поръчка Take-Profit.

Спрете загубата и печалбата на целевата подкрепа и съпротива

Спрете загубата и печалбата на целевите равнища на подкрепа и съпротива. Поставянето на поръчки Stop-Loss и Take-Profit въз основа на безплатните индикатори за подкрепа и съпротива, които предлагат някои от брокерите.

Имайте предвид това при търговията с пробиви:

Често пъти пазарът дава така наречените фалшиви сигнали или фалшиви пробиви. За да се предпазят от тях, много търговци са разработили различни начини, по които търгуват с пробиви, всеки от които със своите предимства и недостатъци. Няма един единствен правилен начин как да се търгува изгодно и всеки трябва да избере свой. Просто се опитайте да развиете своя собствена стратегия, търговски подход, да придобиете опит и да станете професионален търговец.

Психология на валутните търговци

Много търговски системи, които са разработени, могат да дадат на дисциплинирания търговец добра възвращаемост при търговия с валути. Независимо от това, ключът към успеха при търгуването на валутната система е да се научите да следвате правилата, които сами сте създали. Следването на системата ви с необходимата дисциплина не само ви позволява да управлявате търговските си дейности, но и да контролирате емоционалните си реакции.

Психология на Forex трейдинга и следване на системата за търговия

По същество, ако сте отделили нужното време да се развивате и напишете обективен план за търговия, който можете да следвате, ще ви бъде много по-лесно да постигнете продължителна печалба в търговията. Това е така, защото след като една добра търговската система е разработена и дисциплината, която трябва да следвате, е постигната, пътят към успеха като валутен търговец е начертан и вие само трябва да го следвате.

Полезни предложения за създаване на надеждна система за търговия

Някои от най-важните предложения, които може да се практикуват и да се включат в системата за търговия са:

1) Отнасяйте се към системата за търговия като уважаван бизнес партньор и следете всички свои търговски решения отблизо. Не взимайте решения, които не са синхронизирани с търговската ви система.

2) Управлявайте систематично Вашия търговски риск, като поставяте поръчки за загубите ви на пазара веднага след като се отворите позициите си.

3) Никога не вземайте позиция въз основа на влияния извън вашата търговска система като нещо, което сте чели или препоръка за търговия, която сте получили от някого, с когото сте говорили.

Форекс търговия след създаването на успешна търговска система

4) Поддържайте своята търговска система проста. Избягвайте твърде много системи, работещи по едно и също време и не търгувате с твърде много инструменти, тъй като това може значително да влоши способността ви да следвате точно някои от тях при търгуването.

5) Пишете анализ на това, което се случва, всеки път, когато се отклонявате от системата си във вашия търговски бележник и се стремете да избягвате недисциплинирани ходове в бъдеще.

6) Следвайте внимателно стратегията си за управление на парите. Обмислете използването на изчисления, които могат по-обективно да определят размера на всяка търговска позиция. За да определите правилно обема на поръчките си, можете да използвате онлайн калкулатори за изчисляване на риска и позицията.

Рискове, произтичащи от неспазването на вашата система за търговия

Може би най-съществената грешка, която търговецът може да направи, е да не спазва правилата, които си е поставил, за да управляват своите търговски дейности.

Тази загуба на търговска дисциплина може да има катастрофални последици за  трейдинга и трябва да бъде строго избягвана.

Като цяло, прекалено много търговци, които вече са се отказали от своя валутен бизнес, са взели онова, което би могло да бъде печеливша система за търговия и са го превърнали в губеща система, тъй като са прекрачвали твърде често правилата на системите си.

Някои от общите грешки в търговията, които възникват в резултат на неспазването на търговската система, са:

 1. Невлизане в подходящия момент в търговията.
 2. Въвеждане на сделки въз основа на външни фактори.
 3. Не поставяне на поръчки за стоп-загуба.
 4. Не затваряне на търговията, когато има ясен изходен сигнал.
 5. Провеждане на търговия с твърде много системи.
 6. Допускане на твърде много риск.

Всеки от тези потенциални клопки и начини за тяхното преодоляване е добре да се  анализира от търговеца до опознаване на неговите слаби страни и усъвършенстване на индивидуалното му поведение.