ABCD моделът и хармоничната търговия

Хармонична търговия и ABCD шаблонХармоничните модели на търговия са строго структурирано семейство от модели на диаграми, базирани на теорията на Фибоначи (Fibonacci), които се използват за прогнозиране на обръщане на финансовите пазари с много висока степен на точност. 

За разлика от повечето класически схеми, хармоничните модели трябва да притежават поредица от различни Фибоначи връзки между интегралните части на модела, за да бъдат валидни и точно определени много от вероятните точки на обръщане на пазара.

Златното съотношение Фибоначи като елементна съставка и другите съпътстващи Фибоначи съотношения са крайъгълните камъни на хармоничния метод на търговия и хармоничните графики на диаграмите.

През годините са разработени дузини хармонични модели, но интересното е, че всички те се основават на един основен модел – моделът на ABCD. 

В тази статия ще разгледаме модела на ABCD и ще обсъдим как да го търгуваме. Ще споменем и за останалите хармонични структура модели, които съществуват. На първо място, е добре да се разберат хармоничните модели, с които трябва да се положат основите чрез сортиране на специфичните съотношения на Фибоначи, които се използват в хармонична търговия. Също така, е добра идея да въведете тези нива на Фибоначи във вашия инструмент.

корекция:
Прогнозите:
0.382
1.13
0.50
1.272
0.618
1.618
0.786
2.00
0.886
2.618
1.00
3.14
 
3.618

Моделът ABCD се формира от три пазарни люлки или рамене, AB рамо, BC рамо и CD рамо, както е показано на следващата графика.

 

CD рамото обикновено ще бъде със същия размер като AB рамото, така че този модел е известен също като модел AB = CD. Моделът е валиден и ако рамото на CD се простира и е по-голямо от AB рамото. Дизайнът на ABCD трябва да има приблизително симетричен вид, въпреки че това не е абсолютно необходимо. 

Меричният ABCD шаблон се появява след тенденциите в посока нагоре и показва, че вероятно е налице обръщане на определено ценово ниво. Съответно, възходящият ABCD модел се появява в края на downtrends сигналните и предизвиква бичо обръщане.

Модерните ABCD шаблони са огледално изображение на мечия ABCD, така че всички правила и тактики се прилагат еднакво и за двата модела. За целите на обясняването на правилата и тактиката за търговия с моделите, ще използваме мечия ABCD. Можете да приложите едни и същи правила към бичия в обратната посока. 

Важно нещо, което трябва да осъзнаем за хармоничните модели, е, че можем да изведем вероятните нива на разширение в зависимост от корекциите в първите стъпки на процеса на формиране. Ето едно общо ръководство за връзката между възможните корекции на точка C и съответната BC проекция за всеки.

Точка C за корекция на крака AB
Прожекция BC
0.382
2.618
0.50
2.00
0.618
1.618
0.786
1.272
0.886
1.13

CD рамото обикновено ще бъде равно на AB рамото, както в AB = CD. Въпреки това, когато краят на CD е удължен, той е или 1.272 х AB или 1.618 x AB. В другите по-напреднали хармонични модели рамото на CD може да бъде още по-продължително. Имайте предвид, че цената не винаги ще удари всички нива на Фибоначи точно, но трябва да го направите в непосредствена близост.

ХАРМОНИЧНАТА ОБРАТНА ЗОНА

Както ще видим в по-късните примери нивото на проекцията на BC и нивото на проекцията AB-CD трябва да падат в непосредствена близост един до друг, като по този начин дават хармонична обратна зона. 

Правила за влизане:

1. Идентифициране на ABCD модел, както е описано по-рано.

2. Изчакайте цената да се стабилизира в хармоничната обратна зона.

3. След като цените се стабилизират в обратната зона се включете в търговията.

Като алтернатива може да се използва по-рисков подход, като се постави предстояща лимитирана поръчка в хармоничната обратна зона, която ще задейства влизането веднага след като цената засегне зоната. 

Макар, че този подход е технически по-рисков, той може да се използва с висока степен на сигурност, ако хармоничната обратна зона съвпада с други значими сигнали. Това ще означава, че цената трябва да се обърне (подобно на близка класическа съпротива или ниво на подкрепа). 

Първоначално поставяне на стоп-загуба:

  • Редът за стоп-загубата трябва да бъде поставен на няколко пипса зад хармоничната обратна зона (над нея в меча ABCD и под нея в бича ABCD).
  • Цената може да търгува хармоничната обратна зона за продължителен период от време. Важно е да се придържате към търговията.
  • Цената може леко да надвиши зоната на обръщане, поради което се препоръчва да оставите няколко пипса в резерв със спиране на загубата (това също ще зависи от времевата рамка – няколко пипса на графиката за 1 час може да означават 40-50 пипса за седмичната диаграма).

Мечия ABCD модел на 1-часова диаграма AUD/USD:

Целеви печалби:

  • Първа цел: 0.382 корекция на движението на АД;
  • Втора цел: 0.618 корекция на движението на АД;
  • Трета цел: Точка A – Подкрепа от предишно ниско ниво.

Нивата на подкрепа и съпротива от по-високи времеви рамки могат да се комбинират с целите на ABCD, за да се определят най-подходящите нива за получаване на печалба.

Бичи модел ABCD на 1 часов график USD/JPY

Управление на търговията

Анализът на ценовото действие е от решаващо значение при търговията с хармонични модели.

Важно е цената да не се затваря зад зоната на хармонично съпротивление (2 нива на Фибоначи в модела ABCD). Отхвърлянето с дълги сенки е добро доказателство, че хармоничният модел ABCD работи. 

Бързото ценово действие след обръщането показва, че първата цел, свързана с печалба на  корекция 0,382 вероятно ще бъде превишена и в този случай е разумно да се насочите към 0.618 корекция като първа цел за по-голяма печалба. От друга страна, бавното ценово действие в посоката на обръщане показва, че първата цел на нивото 0,382 може да бъде единствената цел, която ще бъде постигната и като такава, ние трябва да сме по-рискови и да успеем да реализираме печалбата си бързо.

Forex курс

Както казват: „Правенето на пари наистина се учи, но с много опит, макар и понякога болезнен“ и това е особено вярно, когато става дума за сигурността на капитала. Доставчикът на стратегии търгува със собствената си търговска сметка и инвеститорите създават свои собствени сметки за търговия, които след това се свързват със сметката на стратегическия доставчик.

Това означава, че и двете страни влизат в капитала на сметката на брокера, затова трябва да се поставят по-високи изисквания към сигурността на депозитите и скоростта на изтегляне.

Първо, брокерът трябва да бъде напълно регулиран от ЕС и трябва да притежава лиценз за управление на портфейли.

Също така, капиталът на търговците и инвеститорите трябва да бъде отделен от корпоративните фондове, което е единствената защита, която предоставя допълнителни гаранции, както на стратегическия доставчик, така и на клиента.

Всеки клиент трябва също да има регистрирана сметка в банката-партньор на брокера, като по този начин има свои депозирани пари, свързани с неговото име там.

В заключение, бихме искали да добавим, че за да постигнете най-добри резултати, независимо дали става дума за лична сметка или за сметките на инвеститорите, винаги е важно брокерът да има справедлив подход, отлично качество, бърза технология, доставчици на ликвидност, бързо изпълнение на поръчките и др.

При добрия брокер винаги ще получите напълно справедливи ECN / STP сметки за търговия без нежелана намеса при изпълнение на поръчките, пряка връзка със световните банки и първокласни доставчици на ликвидност, които изпълняват вашите търговски нареждания.

Също така, качествените брокери предават на клиента, когато е налице, така нареченото положително отклонение (положителен слипидж), при което поръчката се изпълнява на по-добра и по-изгодна цена от тази, която сте задали при влизането в пазара.

Добрият брокер е длъжен да предлага добра обратна връзка и ако имате някакви въпроси, трябва да може да се свържете с него по всяко време. Той трябва да е готов да ви помогне и да ви предостави цялата необходима информация за всичко, от което се интересувате!

Forex прогнози

„Възможността се пропуска от повечето хора, защото е в работнически дрехи и изглежда като работа.“ – Томас Едисон.

Съвременното общество и модерните технологии предлагат много по-широк спектър от възможности, отколкото преди няколко години.

Търговците постоянно търсят начини за усъвършенстване и ускоряване на технологиите, използвани за онлайн търговия. Технологичното развитие дава възможност на търговците и мениджърите да предоставят различни стратегии при управлението на средствата.

Основни концепции за осигуряване на добра валутна стратегия

Сред сърфирането онлайн на тема Форекс, можете да срещнете подобни понятия като социална търговия, управлявана валута, копиране и др.

Управлението на капитала или последващото изграждане на стратегия могат да изглеждат много просто за инвеститорите, но включват много важни концепции и факти, които трябва да се знаят, преди търговците да започнат да се възползват от такива решения.

Да изясним тези концепции. Основният принцип на модула за управление на процента на разпределение е използването на PAMM.

Demo срещу реални резултати

Много е важно, доставчика на стратегията, който представя конкретната търговска история и резултати, те да бъдат реални, а не само демонстрационни.

Демо профилът е единствено симулация с текущите пазарни курсове, а изпълнените сделки по демо сметка не се реализират на практика и не се поддават на реални пазарни условия. Разликите между демо и реалните резултати могат да бъдат огромни.

Ето защо, от гледна точка на инвеститора, е важно да се провери дали доставчикът на стратегията търгува със стратегията на демо или на реална търговска сметка.

Капиталова охрана (CapitalGuard)

Така се наричат ​​характеристиките за безопасност на технологичното решение за инвеститорите.

Интересът на доставчика на стратегията е насочен към постигането на най-печелившите резултати, но също така, е важно да се вземат предвид рисковете от този вид инвестиции, които инвеститорите са готови да предприемат.

Това е задачата на CapitalGuard, който има за задача да гарантира, че клиентът не понася по-голяма загуба, отколкото е готов да предприеме. Това е голямо предимство за безопасността на инвеститорите, а също и добър аргумент защо да изберем стратегията на стратегическия доставчик, ако включва функцията „Капиталова охрана“.

Капиталовата сигурност не гарантира степента на загубите. При определени пазарни условия може да е невъзможно поръчките Stop-Loss да бъдат изпълнени на обявената цена, което води до загуби, по-високи от определените нива на капиталовата охрана.

Курс forex

Тази статия ще разгледа добрата валутна стратегия, която е отлично решение за доставчици на стратегии и инвеститорите.

Три страни играят роля в предоставянето на форекс стратегия:

Първата е стратегическият доставчик – търговец, който управлява собствената си търговска система.

Стратегическият доставчик може да използва всяка стратегия – краткосрочна или дългосрочна, ръчна или автоматична. Той обикновено не разкрива принципа на действие на своята стратегия, но предоставя важна информация за това какво да очаква от своята стратегията.

Доставчикът на стратегии търгува със своята стратегия на своя форекс сметка за търговия.

Втората важна страна е брокерът.

В този случай брокерът осигурява технологията PAMM, която позволява да се копират транзакциите от стратегията на стратегическия доставчик до разпределените подсметки на инвеститорите и гарантира, че стратегическият доставчик спазва предварително определената стратегия.

Разбира се, качествената PAMM технология също разпределя обема на търговията пропорционално в зависимост от размера на инвестирания капитал, вложен в PAMM.

Пълното решение за предоставяне на стратегия също определя дела на приходите за стратегическия доставчик. Справедливото сътрудничество между стратегическия доставчик и инвеститора трябва да работи въз основа на така наречената такса за ефективност.

По същество, то трябва да се основава само на дела от получената нетна печалба, което означава, че в случай на загуба, стратегическият доставчик не получава дял и в случай на печалба получава процент, който е бил предварително уреден.

Доставчиците на стратегии все още могат да начисляват други такси и затова е важно първо да разберете всички условия. Съгласно условията на стратегическия доставчик решението след това автоматично изчислява и приспада таксата за ефективност или други такси от търговските сметки на инвеститорите.

Последната важна страна е инвеститорът.

Инвеститорът създава своя собствена реална сметка и избира една между стратегиите на различните доставчици на стратегии. След разглеждане той свързва неговата търговска сметка с избраната стратегия за търговия и следи извършените сделки и резултати, които създава стратегията.

Forex аналитика

„В нашия свят няма нищо по-трудно достижимо и по-крехко от доверието. – Харуки Маруками.“

Психологията на търговията е неразделна част от всеки един от нас. Пазарите са един вид жив организъм, разработването на които ние се опитваме да анализираме, използвайки рационален подход, който нерядко създава разминаване между очакванията и  крайния резултат.

В една от предходните статии говорихме за разликата между търпението и алчността, а в тази публикация ще разкажем малко повече за нетърпението.

Нетърпение при Forex търговията

Научихме, че алчността не само, че не може да бъде добър мотиватор, чрез който да можете да получите по-добри резултати, но и всъщност представлява изгарящо желание да получите повече, което в крайна сметка може да доведе до негативни резултати.

Алчността в по-леката си форма означава, че човек обича да поема рискове с надеждата да получи по-голяма печалба и че не се страхува да има потенциална по-голяма загуба.

Този личен начин на мислене, обаче, понякога може неочаквано да се превърне в контрапродуктивен етап, който се нарича нетърпение.

Как нетърпението може да ни навреди?

Обикновено то е придружено от чувство на безпокойство, което може да предизвика незабавна реакция, ако човек няма опит. Това поведение може да бъде описано като обрив, а основният проблем е, че обривното поведение, основано на негативна емоция, има отрицателни ефекти, които е по-вероятно да ви навредят, отколкото да ви помогнат.

Как се проявява нетърпението в търговията?

Усещането за хаос не идва от нищото. То винаги е реакция срещу някаква причина. Представете си, че очаквате цената да достигне определено ниво, преди да влезете в търговията и всички индикатори предполагат, че скоро ще достигне желаното ниво, но се движи около същото ниво за около час.

Когато вече не можете да се справите с нетърпението, влизате в търговия в по-ранен момент, когато условията са много по-лоши. В най-добрата ситуация, вие завършите с по-ниска печалба, а в най-лошата – пазарът се обръща срещу вас.

Как се случва преходът към нетърпение?

Примерът по-горе не е единственият начин, по който може да изглежда нетърпението. Здравословната алчност често се превръща в нетърпение, когато сте в печеливша търговска позиция, в която сте задали точна поръчка Stop-Loss и Take-Profit, но цената се забие в определена точка.

В този момент десният ви показалец започва да се движи инстинктивно, започвате да скърцате със зъби и да приближавате все повече SL и TP.

Когато цената падне малко, вече не можеш да се справиш. Затваряте позицията с по-ниска печалба, въпреки че пазарът може да промени посоката си в момент и да се придвижи до нивото на първоначалния си TP. Това не е случаят през всички периоди, разбира се, но е добре да го осъзнаваме.

Така че сега знаем, че нетърпението е нашият малък вътрешен враг, който иска да има всичко в момента и който винаги се стреми да си пробие път.

Психология на Forex: нетърпение и валутна търговия

Този подход никога няма да спечели на пазара. Но защо сме толкова нетърпеливи?Няколко фактора са виновни за този навик, но преди всичко е добре да се осъзнае, че това е вид комфорт.

Това е така, защото живеем във време, когато можем да получим достъп до повечето информация с няколко кликвания чрез търсачката, можем да се обадим на някого от другата страна на света и да обменяме новини. Същевременно всеки път, когато нещо прекъсва този навик, имаме склонност да реагираме на дискомфорта.

Обаче, реакцията няма да ви донесе добри резултати. Ако искате да се справите със ситуацията, има няколко възможности. Те могат да бъдат разделени на два различни подхода, които ни позволяват да направим промяна в нашата заобикаляща среда – нови технологии, експертни съветници и други.

Сравнително голямата тежест на днешния свят е, че цивилизования свят се движи по-бързо, което води до стрес, с който трябва да свикнем. В резултат на това умът ни винаги трябва да бъде зает и винаги, когато трябва да чака нещо, е добре да намираме начин да се справим по адекватен и осъзнат начин с вътрешното безредие и вече споменатото нетърпение.