Теорията на Дау

„Знанието не е сила, докато не се прилага.“ – Дейл Гарнеги.

Първите заключения на това, което днес е известно като „Теорията на Дау“, се присъждат на г-н Чарлз Дау, след което тази теория приема неговото име. Един от финансовите журналисти, работещи за Wall Street Journal, смятат, че Дау прави някои констатации с които се поставят основите на техническия анализ такъв, както го познаваме днес.

Неговите ранни открития карат Дау да напише няколко статии за ценообразуването и общото поведение на финансовите пазари.

Теория на Дау и търговията с валути

По-късно първоначалните идеи на Дау се доразвиват от някои от последователите му и получават името „Теорията на Дау“.

Тази теория дава ценно обяснение за това как се държат определени финансови пазари, като например, фондовия пазар. Докато теорията на Дау първоначално е  изградена въз основа на анализ на индексите на фондовия пазар, нейното приложение може успешно да се разшири и до други пазари, като например, валутния пазар.

Теорията на Дау се основава на концепцията, че финансовите пазари не могат да бъдат манипулирани от нито един фактор в дългосрочен план, тъй като никой основен фактор не е достатъчно значим, за да повлияе на пазара по по-съществен начин.

Ето защо общата тенденция на пазара зависи от множество основни фактори и начинът, по който търговците могат да се възползват, е да осъзнават дългосрочната тенденция на широкия пазар и да търгуват съобразно нея.

Търговията с краткосрочни тенденции и движения на пазара води до много волатилност, което увеличава риска от загуба на сделки. В продължение на няколко месеца или дори години, обаче, търговецът може да подобри шансовете си за търговия с печалба, като се съсредоточи върху дългосрочните фактори и дългосрочната тенденция на пазара.

В допълнение към дългосрочната тенденция и широкия пазар, Теорията на Дау включва и концепцията, че индексите, като Dow Jones Industrial Average, включват и отчитат всички аспекти на търсенето и предлагането.

По същия начин цените, при които се търгуват валутните двойки, отразяват всичко, което се случва на по-широкия валутен пазар, икономиката, геополитиката, лихвените проценти и всичко останало, което може да повлияе на валутния курс.

Първичните, вторичните и дребните тенденции

Теорията на Дау предполага, че има три вида тенденции на финансовите пазари – основна тенденция, второстепенна тенденция и малка тенденция.

Основната тенденция е дългосрочната тенденция на пазара, която може да трае по-малко от година и да се разпростре до 3 години.

Вторичната тенденция противоречи на общата дългосрочна тенденция (основната тенденция) и обикновено ще трае от 3 седмици до 3 месеца. Това означава, че ако основната тенденция е дългосрочен възходящ тренд, второстепенната тенденция ще е по-краткосрочен спад. Вторичните тенденции представляват пазарни корекции или отклонения и обикновено са между една трета и две трети от широчината на основната тенденция.

Малката тенденция продължава до 3 седмици и се проявява в рамките на втората тенденция. Те представляват колебания, които настъпват в краткосрочен план с вторичните тенденции.

Теорията на Дау се прилагаше на седмична база при USD/JPY

Въз основа на теорията на Дау търговците се насърчават да съсредоточат своята търговия върху дългосрочните тенденции на по-широкия пазар, отколкото върху тенденциите в краткосрочен план и върху движението на единната валутна двойка. Придържайки се към тази теория, валутните търговци могат да осъзнаят основните сили, които оказват влияние върху пазара и следователно имат по-голям шанс да се възползват от пазара.

Forex библиотека

„Всички искат да живеят на върха на планината, без да знаят, че истинското щастие се намира в начина, по който изкачваш стръмния склон.“ – Габриел Гарсия Маркес.

Значителна част от хората знаят, че индексните фондове са добро място за инвестиции. Тази публикация има за цел да съпостави силните и слаби страни на двата подхода за инвестиране – пасивния и активния.

Силните страни на пасивното инвестиране

Основната силна страна е неговата прозрачност – по всяко време, вие знаете какви са активите във фонда. Силните страни на пасивното инвестиране са изключително ниските такси/комисионни, тъй като няма фонд мениджър, който да избира правилният момент за покупка или продажба на активите. В резултат на това комисионните в един индексен фонд са изключително ниски. Това е така защото единствената задача на един мениджър на такъв фонд е да следва 1:1 цената на зададения пазарен индекс.

Слабите страни на пасивното инвестиране

Една е основната слаба страна на пасивното инвестиране и тя се нарича лимитация. При нея инвеститор, който е купил пасивен фонд, по никакъв начин не може да промени крайният резултат, т.е. той ще вземе точно толкова печалба или ще понесе точно толкова загуба, колкото е генерирал индексът. Дори и да иска инвеститорът не може да лавира, за да намали загубата или да увеличи печалбата.

Силните страни на активното инвестиране са:

Най-същественото предимство е неговата гъвкавост – активните инвеститори не са задължени сляпо да следват даден индекс, те могат да купят всяка „златна мина“, която са си набелязали и да продадат „боклукът“ от портфолиото си на някой друг. Ако имате разработена стратегия, то можете да влизате и излизате в позиция във възможно най-оптималният момент – т.е. така вие ще имате предимство пред пазара. Например, Уорън Бъфет, за последните 50 и повече години бие пазара като има средно годишно увеличение от над 20% за периода.

Активните мениджъри могат също така да хеджират (застраховат) своите позиции, като за това начинание има и не малък арсенал – от продажба на късо до закупуване на опции (част от така наречените деривати). Прост хедж може да е продажбата на златодобивна компания и купуването на злато. Инвеститорите могат, например, да продадат американски долари и да закупят американски акции.

Слабите страни на активното инвестиране

Основният недостатък са високите разходи, тъй като всяка покупка или продажба на какъвто и да е финансов актив е свързан с комисионни. Ако инвестирате сами вашите пари то разходите по комисионните (има и допълнителни разходи като market feed, charting tools и т.н.) могат да имат значителен ефект върху крайната ви доходност. Ако решите да вложите парите в някой активен фонд към комисионните, трябва да прибавите и заплатите на служителите (голям процент отива в аналитичният отдел), а това може да доведе до голяма ерозия на вашата печалба, особено, ако инвестирате в такъв фонд години наред. Малък процент от активните мениджъри на взаимни фондове успяват да победят пазара – без значение дали го побеждават или не, а дори и да загубят солидна сума, те отново ще вземат своята такса за управление.

Активен риск представлява процесът, при който сами активно управлявате вашите пари, защото тогава вие сте изправени пред висока вероятност от грешки. Можете да направите грешки във всяка фаза на инвестирането, от анализа до влизането в позиция (много често срещана грешка е да добавите някоя друга нула по погрешка). Към това трябва и да се добави и вечната борба с емоциите (страх и алчност). Сами виждате, че грешките могат да се допуснат с лекота. За да не се случи това, от инвеститорът се изисква висока концентрация и фокус, а тя изисква пълно отдаване, дисциплина и психическа настройка – това е прекалено висока цена и не случайно над 90% от инвеститорите губят в дългосрочен план.

Foreign exchange

„Добре е да празнуваш успеха си, но много по-важно е да обърнеш внимание на поуките от неуспехите!“ – Бил Гейтс.

В тази статия, ще бъде разкрита цялата необходима информация за нивата на търговия подкрепа / съпротива с помощта на графични примери. Тя показва каква е класификацията на нивата, реакцията и взаимодействието с ценовите нива.

Нивата на подкрепа и съпротива представляват началната и крайната точка на всички тенденции на финансовите пазари, независимо от актива и срока.

Графикът на валутната двойка, с който се цели да се коригира значително нивото на търговците, е като пътната карта за водача, с определените маршрути и спирки, без които тя не може да направи и двете.

Съответно всеки търговец, така или иначе, е добре да се запознае с понятия като нива, методи на образуването на техните цени, реакция и взаимодействие с нива. Всичко това ще бъде обсъдено в основната част на статията.

Нивото на подкрепа – е хоризонталното ниво на графиката, което не попада под цената.

Нивото на съпротива – е хоризонталното ниво на графиката, което не дава повишение на цените по-нагоре.

Нивата на подкрепа и съпротива могат да бъдат разделени в две категории:

 • Естествени нива на пазара (Natural) – това са нивата на подкрепа и съпротива на графиката на валутната двойка, образувани директно на базата на движението на цените. Това са нивата на цените, на които цените си взаимодействат и комуникират, както и ще продължават да си взаимодействат и в бъдеще:

  • Минималните стойности и максимумите на цените.
  • Нивата Open, Close, High и Low се изчисляват за определен период, обикновено обхващащ по-големи времеви интервали, например, седмични, месечни и други.

   Пример 1: Долар H1

   Пример 2: Нива на долара Н1 OHLC с месечна свещ (Maй)

 • Изкуствени нива на пазара – тези нива  на опора или устойчивост се изчисляват математически. Това са Нива на Pivot Points, Мъри, Фибоначи и други.

  Нива на Pivot Points:

  Нива на Мъри:

  Нива на Фибоначи:

Еднакво добре могат да се използват естествените и изкуствените нива на пазара, така че всичко зависи от форекс търговеца и опита му с определени нива.

Реакция и взаимодействие с нивата на цените

Когато цените се доближават до нивото на подкрепа / съпротива, се случва следното – отстъпление или разбивка на нивото.

Отскачане (Rebound)

Получава се отстъпление и цената завива надясно.

Например:

Цената се връща повторно на нивото си, след което започва да се развива.

Например:

Разбивка:

Сигналите не надеждни: цената се разпада на нивото, но не се фиксира върху него.

Например:

Сигналите са подвеждащи: паузи на ценовите нива, които са фиксирани, след което цената се връща веднага.

Например:

Истинската разбивка:

Цената пробива нивото и продължава движението си към срив.

Например:

Цената пробива нивото и след това продължава в посока на разбивката.

Например:

 • Смесена форма (между естествените и изкуствените ценови нива) – това е мястото, където в близост до нивото, ценовото поведение е сигурно и съчетава всички по-горе изброени реакции. Обикновено се формира странично движение.

Например:

Общи препоръки при търговия с нива

 1. Определяне на нивата на типове, според това как се търгуват: естественаи/ изкуствени или се използват в комбинация. Всичко зависи от индивидуалния търговец, търговския му опит и резултатите за търговия на различни нива.
 2. Изберете оптималната времевата рамка за вашата стратегия и търговията през нивата.
 3. Изберете модела на търговия: със затваряне или с технически методи. При избора е добре да се разчита на количеството и качеството на сигналите и крайният резултат от търговия на конкретния модел.
 4. Използвайте сигнали за търговия с минимален риск / печалба 1: 3 или повече.

Най-безспорното предимство на използването на нивата за  съпротива / подкрепа е, че нивата осигуряват на търговците 3 важни компонента във всяка сделка, а именно: нивото на навлизане на пазара, нивото на настройката и нивата на Stop Loss и Take Profit.

Кредити за трейдъри

„Грандиозните неща се извършват с грандиозни средства. Само природата прави великото даром.“ – Александър Херцен.

Днес форекс трейдърите намират голямо разнообразие от възможности за финансиране на сметки, предлагани от валутните брокери. Възможностите за депозит, предлагани от брокерите, се определят от индивидуалните предпочитания на потребителите, това къде се намират и др., като най-широко използваните са депозитите с кредитни карти, банков превод или използването на алтернативни доставчици на платежни услуги.

От една страна използването на кредитни карти се свързва с удобството и бързината на депозитите и тегленията, а от друга страна, когато търговецът възнамерява да депозира сума, която я няма в брой, може да изтегли от банката.

Брокерите разглеждат плащанията с кредитни карти като допълнителна възможност бързо да разширят клиентската си база.

Това удобство и достъпът до пари обаче носят риск както, за трейдъра, така и за брокера, който приема плащането.

Само като напишат информацията за кредитната карта на уебсайт, клиентите се поставят в опасност. Има известна степен на несигурност по отношение на поставянето на личните данни на страниците за плащане / депозити, които могат да доведат до неразрешени транзакции. Кредитните карти представляват форма на заем. Ако се вземат предвид таксите, както и средния годишен лихвен процент, които се начисляват на притежателите на кредитни карти, това повдига ключов въпрос – дали годишната възвращаемост на търговеца от търговските дейности е достатъчна, за да покрие всички разходите за неговата / нейната кредитна карта, да не говорим за печалба.

Това, което би трябвало да повдигне още по-дълбоко безпокойство, е сценарият, при който търговецът губи целия си депозит (лимит на кредитната карта) поради лошо управление на парите или неподходящ търговски подход и не е в състояние да извършва месечните си плащания по кредитната си карта. Ако търговецът пропусне плащания, от издателя на кредитната карта ще се начисляват множество такси и постоянно увеличаващи се лихвени проценти, което в крайна сметка ще окаже влияние върху достъпа до бъдещи кредити и той ще бъде силно задлъжнял.

Същевременно форекс брокерите поемат голям риск при приемане на депозит чрез кредитна карта. Първо, процесорът на плащането се осъществява по начин, по който фирмата плаща висока такса, която варира между 2 и 7% от общия депозит. Неговите клиенти очакват да видят целия депозит, финансиран в търговската сметка, което поставя STP брокерите в риск от загуба, още като приемат депозитите на клиентите.

Друг риск, пред който са изправени брокерите, е доставчикът, който издава обратното плащане. Плащането може да бъде извършено до 6 месеца след първоначалния депозит. Случаите на отхвърляне на плащането по кредитна карта почти никога не е в полза на брокера, дори ако той представи доказателство за история на търговията, доказателство за депозит и правилно проведена и надеждна проверка.

Това се превръща в начин за източване на оперативния капитал на брокера и може да се използва в неетична и незаконна борба между конкурентни компании в борбата за дял от това, което вече е на едно изключително конкурентно пазарно място.

И така, какъв е крайният резултат? Да се излагат на риск пари, взети назаем, особено, когато е много е вероятно те да се изгубят в изключително рисковата пазарна среда на Forex. Това е едно напълно неразумно решение. Междувременно обширно проучване, обхващащо около 15 000 валутни сметки за търговия на дребно, наскоро стигна до заключението, че повечето сметки, финансирани чрез транзакция с кредитна карта, са нерентабилни.

 

 

Кредитни карти за трейдъри

„Парите са като тор. Трябва да ги разпръскваш наоколо или ще замиришат.“ – Жан Пол Гети.

През 2015 г. решението на регулаторите на САЩ да забранят кредитните карти като метод за финансиране на сметките за търговия и други високоспекулативни сфери не е изненада за никого.

Въпросът, включващ забраната за финансиране на търговията на дребно чрез използване на кредитна карта и свързаните с нея методи за плащане, се предлага за първи път в Съединените щати в началото на 2013 г. от Националната асоциация за фючърси (NFA). Самата забрана влизав сила на 31 януари 2015 г. и засяга всички регулирани от САЩ брокери на Форекс. По това време около 75% от пазара се доминират от FXCM, OANDA и Forex.com на Gain Capital.

Поради голямата колебливост на валутните и фючърсните пазари, значителният риск и вероятността от пълна загуба в рамките на много кратък период от време, NFA настоява на всички членове, които играят роля на доставчици на Forex и техните асоциации да бъде забранено да приемат кредитни карти от своите клиенти като начин за внасяне на средства във валутни или фючърсни сметки. Забраната влиза в сила и за начините на електронно плащане, които са свързани с използването на кредитни карти. Сред тях са PayPal, Skrill и ChinaPay.

Както се твърди в интерпретативното известие на NFA, спазването на правилата 2-4 и 2-36 изискват от всички членове, които изпълняват функция на разпространители на Forex и техните съдружници да „спазват високи стандарти за търговска чест и справедливи принципи на търговията при провеждането на своя валутен бизнес“. По този начин, чрез приемане на кредитни карти от своите клиенти на дребно, Форекс брокерите всъщност се третират като субекти, нарушаващи правилата и възпрепятсващи NFA при изпълнението на своята мисия за защита на инвеститорите.

Чрез предприемането на такава мярка регулаторните органи в САЩ всъщност са се уверили, че целият сегмент на клиентите на Форекс търговията на дребно е ограничен само до участници, които имат собствен капитал за търговски цели. По този начин лицата, които са склонни да участват в спекулативни сделки, но не разполагат с действителните средства за това, очевидно са били лишени от всяка възможност да получат достъп до пазарите на Форекс и Фючърси.

Възможно е в близко бъдеще финансовите регулаторни органи по света да вземат решение да следват примера на NFA по този въпрос в усилията им да създадат безопасна среда за хората, които се интересуват от спекулативни инвестиционни продукти.