Форекс форум

„Парите пари печелят, юнакът лозе копа.“ – Турска пословица.

Този пост ще се опита да отговори на въпроса защо емоциите нямат място на финансовите пазари.

Обикновено емоциите оказват влияние на аналитични умения. Емоциите могат да станат причина в даден момент форекс трейдъра да увеличи ливъриджа. Емоциите могат да доведат до погрешни изчисления за печеливши или губещи сделки на пазара. Много опитни търговци стават жертва на емоциите си, като се започне с блестяща кариера и завърши с невъзможност да работят на пазара на търговия повече. Докато човек е независим търговец, опитвайки се да спечели малко повече доходи или да направи кариера, е добре да бъде наясно с емоциите си.

Еуфория

Тя може да се появи в психологията на форекс търговеца по два начина. Първият се проявява, когато един търговец е изключително щастлив след изключително успешна сделка, при която, например, печалбата е над 100%.

Например, ако някой се включи в търговията и очаква да спечели с 30 пипса, но в крайна сметка спечели със 100 пипса печалбата ще бъде $ 100k и търговеца би се чувствал чудесно.

Вторият начин е след серия от успешни сделки, без никакви загуби. Търговецът може да повярва в своя специален късмет или способност за търговията с Форекс. В случая неговата печалба ще се дължи просто на една добра стратегия, която работи за текущия ден или за текущия пазар. Предположението, че неговата стратегия за търговия не е погрешна или че не е в състояние да доведе до загуби, увеличава риска, търговецът да вярва в нея безпрекословно, докато не настъпят значителни загуби. Така, че еуфорията е също толкова отрицателна емоция, колкото алчността, паниката и страха.

Страх

Страхът е определено чувство, което кара хората да действат прибързано или да ги омаломощи да действат изобщо. Страхът може да подтикне човек да направи две неща. Едното е, че никога не може да открие позиция за търговия, защото се бои от последствията. Той просто ще се отдаде на четене и изучаване на различни  научни изследвания, в търсене на най-добрата стратегия за сделки.

Алчност

Алчността е един от седемте смъртни гряха. Тя кара хората да правят неща, за които после съжаляват. Във валутната търговия, алчността е мощен враг, защото тя кара търговеца да стои в отворена позиция твърде дълго или му подсказва да продължи да прави сделки, дори когато ситуацията не го изисква. Тя представлява прекалено силно желание за финансов успех. Ако човек обаче се стреми да промени своите финансови обстоятелства, неправилният начин на мотивация или погрешният импулс, далеч не е най-добрия начин.

Паника

Паническите инстинкти на повечето хора им казват да продават веднага, което може да създаде още по-големи загуби. Ако човек продава, защото пазарът се движи напред и назад, с малка промяна в цената на валутите, го очакват загуби. Това постоянно движение обикновено е знак за нестабилност на пазарите, където влизат и излизат други търговци. Паниката може, също така, да се отнасят за модел, който не се променя, когато търговците просто чакат да видят дали ще се получи пробив. Това обаче може да предизвика паника. Трейдърът започва да мисли, че е направил неправилен избор и продава преждевременно. Той може да си причини загуби, защото не е дочакал пробива като останалата част от търговците.

Заключението е, че е от изключително голямо значение дали ще сме се наспали и дали ще мислим трезво или ще позволим на емоциите и мечтите ни да вземат превез в най-важните моменти, когато трябва да се проявят качества като спокойствие, самоконтрол, наблюдателност и търпение. Емоциите винаги ще се опитват да ръководят поведението ни, дори в моменти като на пръв поглед простото определяне на нивата около зоните за подкрепа и съпротива. Така, че човек трябва да разбере, че най-големия му враг, всъщност е той самия!

 

Аналитика форекс онлайн

„Младите хора трябва да знаят какво е гъвкавост, какво е провал и какво се очаква от тях: Знаете ли какво е истински провал? Когато приключи борбата. А гъвкавост? Можете да разберете това, когато преживеете тежки житейски ситуации, разочарования и неуспехи. Какви са вашите задължения? Бъдете по-прилежни, работете повече и имайте по-големи амбиции от другите.“ – Джак Ма.

Тази публикация ще се занимае с явлението приплъзване, по известно като слипидж в контекста на форекс пазара.

Един брокер може да рекламира, да търгувате EUR / USD за един пипс. Това означава, че една стандартна валутна двойка EUR / USD може да се търгува за 10 щатски долара. Но това е само половината от това, от което се нуждаете, ако възнамерявате да търгувате сериозно на Форекс.

Представете си, че при всяко влизане и излизане на пазара, брокерът може да ви помогне да получите по-високи приходи от средно изоставане от 0.5 пипса. На всяко влизане (средно) ще получавате изпълнение от 0.5 пипса разлика и при всяко излизане тя ще бъде още 0.5 пипса. Това е още 10 долара за двойката EUR / USD, което е много! Слипиджът изглежда като незначителна разлика на пръв поглед и повечето търговци може би няма да забележат и да се оплакват от това, но в края на краищата, това е ключов, определящ фактор между успеха и провала.

Нека си зададем въпроса възможно ли е да се разбере как и в чия полза става приплъзването? Слипиджът трябва понякога да е отрицателен, а понякога положителен, но неговата стойност се очаква да бъде напълно неутрална в дългосрочен план. С някои брокери, обаче, стойността на приплъзването става все по-негативна. Нека да онагледим с един статистика след една година на търговия. Ако приемем, че един търговец търгува с една и съща стратегия, той изпълнява 2 сделки средно с 1 стандартен обем.

Да предположим, че има 260 работни дни в годината и че имаме два брокера. И двата са със спред (разпространение) от 1 пипс за EUR / USD. Първият посредник (честният) има неутрално приплъзване, а вторият, обаче, има отрицателно изместване на 0,5 пипса на транзакция. Резултатите след една година на търговия ще изглеждат ката:

Справедливият брокер = 2 изпълнени поръчки на ден х 10 USD / 1 лот (без приплъзване) х 260 дни =  5 200 USD

Несигурният брокер = 2 изпълнени поръчки на ден х 20 USD / 1 лот (всяка сделка с приплъзване) х 260 дни =  10 400 USD

Това означава, че при търговия, използваща идентична стратегия с ненадежден брокер, вие ще платите 5 200 долара повече! Добре е да помислите, също така и за това, че средното изоставане при ненадеждните брокери може да бъде много повече, тъй като някои търговци изпълняват повече от 2 лота на ден. Разликата след това става още по-голяма.

Форексе

„Много по-добре е да поемаш големи рискове, преследвайки голяма цел, макар и заплашен от голям неуспех, отколкото да живееш в сивото на сигурността, която не познава, нито победата, нито поражението.“ – Теодор Рузвелт.

Тази публикация цели да опише най-важните качества на трейдъра. А именно:

1. Кураж. Търгуването на глобалния валутен пазар изисква да се предприемат неща, за които понякога се изисква голямо сърце. Интелигентният играч не бива да се оставя да го водят емоции като страха. Според една пословица „Уплашените пари са мъртви“. Прекалено големият кураж също има известни негативи. Съществува още една пословица, която гласи “ Финансовите гробища са изпълнени с безстрашни.“

2. Интуиция. Тя е способност, която много малко играчи признават и още по-малко притежават. Тази рядка способност се развива в резултат на натрупването на качествени и количествени анализи, които несъзнаваното в човек осъществява. Интуицията се развива на принципа на физическата мускулатура в човека и се нуждае от тренировки за своето усъвършенстване. Интуитивните играчи, които изграждат надеждна търговска стратегия, имат потенциален шанс за успешна търговия. С хода на времето те започват да усещат т.нар. пулс на международния валутен пазар и могат да печелят в дългосрочен план.

3. Визия. Макар възприетите от обществото вярвания, прогнозирането на ценовото движение е мит. Интелигентният търговец припознава за своя цел да получи възможно най-добра осведоменост, да си представи, колокото се повече възможности и да се фокусира върху най-реалистичната за печалба в дългосрочен аспект. Професионалният трейдър може да прогнозира движението на тренда в бъдеще. Това става благодарение на развитото с дългогодишен труд разбиране и изградената с времето визия за спецификата на форекс пазара.

4. Дисциплина. Стратегически погледнато тя е важно условие за успеха на трейдъра на финансовите пазари. Придържането към по-малко рисков ливъридж е друго важно условие. Когато човек нарушава дисциплината, той не може да избяга от наказанието си с течение на времето. Една популярна пословица гласи, че „Никой не е по-голям от пазара“!

5. Смелост. Това дали търговецът е решителен е една изключително съществена характеристика. В крайна сметка нещата зависят най-вече от това как трейдърът ще постъпи в Часа на истината.

6. Упоритост. Много малка част от форекс участниците действително се научава да задържи печелившите позиции толкова дълго, колкото е нужно, за да усвои оптималния потенциал от пазарите. Предварителното събиране на печалбите е в следствие на липса на увереност и емоции като страх и несигурност в собствените възможности, план и стратегия, а умението човек да бъде търпелив означава, че човек е достигнал висша класа в трейдинга.

 

Радио форекс

„Всеки провал е стъпка към успеха.“ – Уилям Уивъл.

Всяка емоция може да повлияе на търговията, независимо дали това е еуфория, алчност,  страх или паника. Всички те са отрицателни емоции. Тази публикация има за цел да опише защо във форекс търговията няма място за емоции.

Еуфория

Еуфорията макар и привидно да изглежда като положително чувство, присъщо на човек, който е приключил успешна сделка, но тя може да се превърне в отрицателна емоция, защото тя кара човек да търгува повече и при по-големи рискове. Така неговото щастие, обикновено завършва с повече загуби, отколкото победи.

Алчност

Алчността е нещо, с което човек ще трябва да се бори, за да може да има истински успех във Форекс. Ако човек реши да се бори за успеха на своята търговия, той е по-добре да се концентрира върху създаването на надеждна стратегия, която не се основава на емоции, а на разсъждение и анализ.

Страх

Когато човек се стреми да сключва печеливши сделки, но се страхува от загуби, е добре да създаде стратегия, която да минимизира риска от загуби. Страхът може да накара търговеца да постави неговите спирки твърде близо до цената на отваряне, като по този начин той ще продаде активите си твърде рано. Също така, може да страхът може да го мотивира да остане в отворена позиция твърде дълго. Той може да реши, че няма да продава в стремежа си да компенсира загубите, които евентуално е претърпял под влияние на страха.

Паника

Паниката кара човек да действа прибързано, но по различен начин, отколкото под влияние на страха. Страхът обикновено пречи на трейдъра на направи ход, така че може да се задържи на позиция твърде дълго или никога да не се отвори позиция на пазара. За разлика от страха, паниката се случва, когато вече форекс играчът е на пазара и продължава да губи. Човек губи големи суми пари за сделките си, когато се опитва да търгува една и съща валутна двойка отново и отново, като в крайна сметка вече не разполага с достатъчно капитал да продължи да търгува.

Форекс телетрейд

„Аз не съм се провалял. Просто открих 10 000 начина, по които нещо не може да стане.“ – Томас Едисон.

Този пост ще се опита да опише най-важните аспекти на търговията с ливъридж,

Форекс ливъриджът представлява кредитна линия, която дава възможност за проникване на индивидуалния търговец в договорите за търговия, които изискват огромни инвестиции. Ливъриджът е особено полезен, когато номиналната стойност на реални пари, които търговецът има на разположение в неговата сметка, са недостатъчни за утилизиране на неговата стратегия или възползване от определени възможности.

Форекс ливъриджът е количеството пари, получени чрез кредит, който обикновено се предоставя от брокерите. Коефициентът на ливъриджа определя договорената сума на пределната депозитна сметка. 

Изграждане на надеждна стратегия.

Интелигентният търговец следва да разработи стратегия за използване на възможността за ливъридж разумно. Лостът позволява на търговците да придобият достъп до по-голям размер на капитал, но не е разумно да се рискува цялата налична сума в една сделка. Това означава, че внимателното прилагане на стратегията за диверсификация е добре да се осъществява с помощта на малки размери от общия размер на форекс депозита.

Поставяне на Стоп Загуба (Stop Loss).

Критичните стопове във връзка със загубите са още една много ефективна техника, използвана за свеждане до минимум излагането на капитала на риск. Техниката се използва за ограничаване на загубата във форекс търговията и нейната граница се определя от търговеца. Така например, при отваряне на позиция при продаване на USD и купуване на EUR за 1,1245 $, един търговец може да ограничи загубата на конкретната поръчка чрез създаване на автоматизирана заповед за спиране на загубата на $ 1.1238. Търговията ще се затвори автоматично, когато цената на валутната двойка доближи сумата $ 1.1238.

Възползване от възможността за контролирана печалба (Take Profit).

В случай на благоприятно положение при отворена позиция, т.е., когато търговецът печели прогресивно чрез валутната търговия може да използва този способ, когато не наблюдава пряко графиката или отсъства. Тази функция се базира на факта, че това положение продължава за известен период от време. Използването на ливъридж в този момент може да увеличи печалбата на търговеца.

Мозила форекс

„Любовта може много, но парите могат всичко.“ – Японска поговорка.

Едно от най-важните понятия за доброто разбиране на форекс търговията е това, което всъщност означава да имаш предимство на финансовите пазари.

На първо място, когато става въпрос за предимство в търговията, се има предвид статистическо предимство. Добър пример за такова предимство е казиното. Ако човек играе на рулетка, например, казиното винаги ще има предимство. Това означава, че казиното ще правят пари за сметка на човека в дългосрочен план. Всеки, който играе там е в по-неблагоприятно положение, но това не значи, че не може да печели от време на време. Може да има късмет понякога, но казиното на края винаги ще бъде на печалба, а човекът на загуба в дългосрочен план. Това се дължи на закона за големите числа.

Същия закон за големите числа, разбира се, също така по време на търговия, ще бъде разгледан в тази публикация, за по-доброто разбиране на тази концепция.

Ако един човек търгува без предимство, с произволен паричен депозит, например, може да се очаква да има около 50% печалба и 50% загуба на сделките в дългосрочен план. Което е точно това, което ще се случи, ако човек търгува достатъчно дълго, за да позволи на закона за големите числа да свърши работата си.

След като загубят парите си, някои от тези хора веднага спират да търгуват на принципа на този метод. Което може да е грешка, тъй като те, може би, не са дали на закона за големите числа достатъчно време, за да спечелят толкова, колкото са изгубили. Във всеки случай, малко след като започнат да търсят следващия универсален метод, за съжаление те рискуват да попаднат и на други напълно безполезни методи за търговия в Интернет, книги, семинари и гурута, които ще са готови да им продадат следващия Свети Граал

По същия начин, както може човек да бъде късметлия в казиното, той също може да бъде късметлия в търговията. Той може в действителност да печели пари в краткосрочен план и тъкмо, когато започне да смята, че има предимство, можете да започнете да търгува и всъщност да прави пари. Както всичко изглежда добре, след 6-месечна търговия изведнъж може да загуби всичко. Тогава всичко се връща и той ще се намира точно там, от където е започнал, мислейки си дали късмета му е спрял да работи. Но истината е, че никога не би могъл да остане за дълго на форекс пазара, разчитайки само на късмет!

 

 

Форекс депозит

„За голямата печалба, понякога трябва да поемаш и големи рискове!“ – Бил Гейтс.

Тази публикация ще се опита да представи най-важните параметри, когато човек започне да играе с реален форекс депозит.

Едно от главните предимства, от които човек може да се възползва, включвайки се във форекс търговията е ливъриджа. Той се определя по взаимно съгласие между инвеститора и брокера към момента на откриване на валутната търговска сметка. Коафициентът на този финансов лост зависи от съотношението на свобода. Например, съотношението 100: 1 ливъридж означава, че за всеки $ 1 търговецът може да постави търговска стойност от $ 100.

Например, за включване във форекс търговията с депозит в размер на $ 100 000, един търговец трябва да има парични средства в номинална стойност, равна на      $ 1 000 в сметката му, с помощта на ливъридж в съотношение 100: 1.

Как се работи с Форекс ливъридж разумно?

Ливъриджът има способността да генерира по-големи печалби, но също така, има възможност за уголемяване на загубите в същите пропорции. Високият ливъридж означава по-висока експозиция към риска. Така, че трябва да се използва много внимателно и разумно.

Как се изчислява печалбата и/или загубата?

Печалбата и/или загубата в една търговска сделка обикновено е в пипсове. Разликата между цената, на която се отваря позиция за сключване на сделка и цената, на която се затваря позицията, изразява печалбата и/или загубата.

Например, когато един търговец има $ 5 000 капитал в неговата сметка, въз основа на 100: 1 ливъридж, търговецът може да отвори търговията на стойност от               $ 500,000.

Търговецът отваря търговия в размер на 300 000 броя парични единици (3 стандартни лота), като инвестира в EUR / USD.

Обявената стойност се предполага, че е 100 $.

Ако сделката се затвори, той ще загуби 10 пипса.

Търговецът ще загуби $ 3000 ($ 100 пипса стойност х 10 пипса х 3 стандартни лота) само с един замах.

От друга страна, ако търговецът използва ливъриджа мъдро и използва базовия си капитала чрез инвестиране в малки търговски обеми с различни валутни двойки, резултатът ще бъде по-малкото зло. Едно голямо предимство на диверсифицирания портфейл е, че ако една инвестиция е на загуба, печалбата от други инвестиции ще облекчи тази загуба и крайната позиция на търговеца е доста стабилна. Урокът на диверсификацията е, че не бива да се слагат всички яйца в една кошница!

 

 

Котировки форекс онлайн

„Не стой в леглото, освен ако не правиш там пари.“ – Джордж Бърнс.

За начинаещият трейдър е важно да има правилно разбиране, относно котировките на онлайн пазара на валути.

Пип (PIP) буквално в превод от английски език означава „точка в процент“ и представлява изображение на промяната в цената на валутната двойка, която се дължи на валутните курсове. Пип обозначава четвъртия знак след десетичната запетая в курса на една валута. Един пипс се изобразява математически като 0.0001. Обикновено валутните двойки правят съставляват четири знака след десетичната запетая и само при японските йени валутната двойка показва само два знака след десетичната запетая.

Например, един пипс стандартно се представя като 0,0001, два пипса са равни на 0.0002 и така нататък. Например, валутната двойка USD / CAD (щатски долар/канадски долар) може да се разпространява по начин, който се изобразява като: 1.2350 / 1.2354.

Поставянето на пета цифра след десетичната запетая е известна като фракционен пип (или точка). Той показва по-точни сигнали за движението на цените и е стандарт сред добрите брокери.

Значението на пипсовете във Bорекс.

Пипсът представлява движение на цените, свързани с валутни двойки, като по този начин се дава ясна индикация за ценовата тенденция, свързана с определена валутна двойка. Пипсът описва нивото на нестабилност на цените на базовата двойка. Увеличаването или намаляването с един пипс помага за измерване на влиянието върху рентабилността. Фракционните пипсове (точки) обикновено предлагат по-точно и по-строго разпространение.

Форекс пипсовете, особено дробните пипсове, осигуряват върховна степен на ликвидност, тъй като чрез тях търговците могат ефективно да управляват риска от сериозни отклонения в цените. Дробният пипс улеснява по-конкурентната среда във валутната търговия.

Как се работи с Форекс пипсовете?

Валутните двойки имат котировки, които се изразяват в числа, състоящи се от 4 цифри след десетичната запетая, при фиксиран спред (разпространение) или в число с 5 цифри след десетичната запетая, когато спреда е плаващ, т.е. променящ се.

Как да се изчисли печалбата и/или загубата от търговията?

Пипсът може да бъде изчислен. Пипсът обикновено се отнася до една базова единица, т.е. 1/100-на от 1%. Той се използва като единица за изчисляване на печалбата или загубата в съответната валутна двойка. Всеки пипс има парична стойност и може да се изчисли, както следва:

Стойност на пипса = (0,0001 х общия размер на сделката) ÷ цената при затваряне на двойката

Например, при валутна двойката EUR / USD

цена на затваряне она двойката = 1.2345 след получаване на 18 пипса, които означават 1 EUR = 1.2345 USD

за търговия сума = 150 000 евро (1,5 стандартни лота)

за изчисляване на стойността на пипсовете и определяне на печалбата или загубата

Публикувано стойност = (0,0001 х 150 000) ÷ 1.2345 = 12.15

Търговската Печалба / Загуба = 18 пипса х 12,15 като стойността на един пипс = 218.7 EUR

Изчислението от потребителя на пип стойността, както е обяснено по-горе, най-вероятно ще бъде доста непрактично, когато е необходимо да се вземат бързо търговски решения. За това в Интернет се предлагат електронни калкулатори, които могат да направят всичко автоматично.

Форекс тренд

Значението на един човек не е в това, което той притежава, а в това, което той копнее да постигне.“ – Халил Джубран.

Тази публикация има за цел да даде повече светлина върху предимството като аспект в контекста на форекс търговията.

Има неща, които се случват доста често по време на първите години на търговската кариера. Хората се опитват да прилагат различни методи, които вярват, че ще им донесат успех. Те могат да бъдат диаграми, които анализират ценовия модел или да тестват различни интервенции върху графиките. Но повечето от тях започват да търгуват форекс пазара без да са изградили внимателно свой план или стратегия. По този начин първоначално те започват да правят пари, започвайки да търгуват, успявайки да уловят тренда по щастливо стечение на обстоятелствата. Това, разбира се, подсилва тяхната вяра в методите им. По-късно те загубват всичко, защото според теорията за големите числа, ако човек играе форкс наслуки, то късмета идва и рано или късно го напуска.

Когато човек залага в казино в дългосрочен план, той винаги ще е на загуба, докато казиното винаги ще печели от него. Във форекс търговията, за разлика от казиното няма такова предимство, защото зад нея няма определен субект. Това, което трябва да се преодолее са първоначалните разходи за регистрация към определен брокер, което означава, че в действителност се започва с по-неблагоприятно положение. Колкото по-високи са разходите за търговия, толкова по-голям ще бъде този недостатък. Така че човек може да загуби пари в дългосрочен план, ако търгувате без предимство, тъй като задължително ще трябва да плати тези разходи за търговия.

Ключовият момент е в разбирането, че действително човек има предимство при търгуването на финансовите пазари. Това не означава, че човек може да предскаже изхода от следващата си сделка. Той не може да знае дали ще бъде победител или не. По същия начин, казиното не знае дали ще спечели или ще загуби пари в следващия кръг.

Може ли човек да гарантира, че ще спечели пари в рамките на следващите 10 сделки? Не, по същия начин, казиното не знае, че ще правят пари още тази вечер. Може ли тогава да се случи, човек да загуби 5 сделки една след друга? Да, защото абсолютно по същия начин, някой отсреща може да удвои парите си 5 пъти подред или някой, който играе на рулетка в дома си може да спечели 5 пъти.

Ако човек успее да разбере наистина това и да го признае, то неговата търговия ще стане много по-лесна. Ще спре да се опитва да предскаже какво следва да се случи на пазара, знаейки, че това е просто невъзможно да се знае. Добре е всеки начинаещ търговец да осъзнае, че резултатът от една сделка е случайно събитие. По този начин трейдърите ще обръщат много по-малко внимание на отделните сделки и ще бъдат много по-фокусирани в дългосрочен план.

Това е единственият начин да се успее в този бизнес. Притежаването на предимство е добре да се фокусира в дългосрочен план и да се игнорира шума.

Форекс пф

„Интуицията е нещо което надминава точното знание. Нашият мозък притежава, без съмнение, много чувствителни нервни клетки, които позволяват да усещаме истината, даже когато тя още е недостъпна за логически изводи или други умствени усилия.“ – Никола Тесла.

Когато човек започне да се занимава с валутна търговия, той е като гъба – готов да научи всичко, което е необходимо, за да започне да постигне печалба. Обикновено той започва да се интересува най-напред от модели или хора, за които се знае, че са се доказали като много успешни във валутна търговия.

Ако повечето от търговците се опитват да направят печалба, за да получат нещо като втори доход, някои от тях са стават наистина автентични капацитети в тази област. 

Този пост ще разкаже накратко за биографиите на най-успешните валутни търговци. Техните истории са различни, каквото е и отношението на света към тях. Те имат много почитатели и много врагове. Ето и кои са те:

Джордж Сорос

Джордж Сорос, роден през 1930 г., напуска Унгария по време на нацистката окупация и се премества в Лондон, където учи и завършва в Лондонския университет по икономика. След това той работи в няколко финансови компании. С натрупаните опит и знания, той изгражда цяла империя. През 1970 г. Сорос основава Фондацията си „Отворено общество“, която  генерира повече от $ 40 млрд. печалба. Сорос става известен през 1992 г. като човека, който „разбива Банк ъф Ингланд“. Всъщност той печели между £ 1 и £ 1,5 млрд. общо с продажбата на $ 10 млрд. на GBP (британски лири паунда). Този ден остава в историята като „Черната сряда“. Той е автор на няколко книги и се смята за една от най-богатите личности в света.

Бил Липшуц

Историята на Бил Липшуц е класическа история, която служи за пример на много търговци. По време на следването си в Университета Корнел той печели от $ 12 000 $ 250,000. Въпреки това, поради някои лоши решения, той загубва целия си капитал. По-късно, след като си взима поука, той променя своя стил на търговия и обновява своята стратегия с такава с минимизиран риск. След популяризирането на валутните пазари, Липшуц печели $ 300 милиона печалба годишно само във Форекс.

Андрю Кригер

Андрю Кригер става наистина известен, когато решава да се фокусира върху валутата на Нова Зеландия – новозенландския долар (NZD). Той извършва сделка  чрез използване на ливъридж 400: 1, с прогнозна стойност между $ 600 милиона и $ 1 млрд. Тази сума надхвърля дори циркулиращата ликвидност на валутата и той прави печалби за повече от $ 300 милиона за своя работодател. След това той е работи в продължение на дълги години в различни финансови компании, включително за Сорос.

Стенли Друкенмилър

След успешната си работа за Питсбърг народна банка, Стенли Друкенмилър създава Duquesne Capital Management през 1981 г. Той успешно управлява парите на Джордж Сорос и допринася за известната „Черна сряда“, когато Сорос „разбива Английската централна банка“, както е описано по-горе. Той също така работи за Фондация Quantum и след това се връща в Dusquesne през 2010 г. той пише също бестселър „Новият Пазар Уизардс“. През 2010 г. неговият хедж фонд бива затворен.

Брус Коlнър

Неговата кариера на търговец започва на 32 години, когато той използва лимита си в кредитната си карта, за да купи фючърсни договори и прави печалба от $ 20 000 . След това той основава свой хедж фонд, който скоро се превръща в един от най-успешните на пазара с активи на стойност над $ 14 млрд.