Курс на форекс

„Не можеш да предвидиш какво ще се случи, но можеш да усетиш посоката, в която вървиш. И това е най-близкото, до което можеш да достигнеш. След това отстъпваш назад, за да не пречиш и нещата просто оживяват пред теб.“ – Стив Джобс.

B ХХI век свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали е вече реалност и всеки човек има право да живее, работи и учи в която точка на света желае. Форекс трейдърът мечтае да се отдалечи от скучните и монотонни ангажименти, формалните отношения и това да работи за някой друг. Всички форекс участници се стремят към това, но само някои успяват да го реализират.

Новакът във форекс, наблюдавайки графиката осъзнава, че пред очите му се правят сделки за милиони във всеки един момент. Той започва да търгува с очакването за печалба, но всъщност губи. След това пак започва да търгува и преживява нови загуби, докато стигне до марджин кол.

Новаците губят, защото тази търговия е сложна и докато още липсват знанията и уменията за успех, а самоконтрола не е добър, е разбираемо финала да бъде плачевен. Научаването да се търгува успешно на международния валутен пазар е сложен и дълъг процес, който обикновено се съпътства с завладяване на високи върхове и мъчителни пропадания.

Подобно на докторът, който практикува учене през целия живот, спирането му носи риск за пациентите, по същия начин и форекс участникът, за да бъде успешен постоянно да обогатява своята стратегия, да следи поведението си и да усъвършенства своя план. Ако един ден престане, това би означавало риск за средствата му.

Голяма част от далновидните търговци смятат, че разковничето не е в екрана на мобилното или фиксирано устройство, а в човешкия ум. Знанието за всичко, което минава през него съставлява самопознанието, самонаблюдението и самоанализа. Освен свой индивидуален психичен свят, всеки човек има и свое поведение в колектив. Значителен брой от инвеститорите споделят, че желаят да успеят, а правят своите финансови решения под влияние на неосъзнати емоции и моментни импулси. На практика те се заблуждават и играят срещу своя интерес. Както всеки човек знае, да се лъжат останалите не е хубаво, но да заблуждаваш сам себе си вече е непростимо.

 

 

 

Форекс академия

Всеки човек има право да избира. Или, както казва Боб Дилън: „Един човек е успял, когато между събуждането сутрин и заспиването вечер върши онова, което му харесва.”

Всяка дейност, която се възприема като смислена и в нея се използват индивидуалните сили и се разгръщат способностите на личността, може да се приеме, че носи щастие и удовлетворение.

Това означава, че всеки може да открие възможности и предимства, както и това, което му дава смисъл. В това се състои и основния проблем на по-голямата част от хората. Обратното твърдение също може да се приеме за вярно – малцина хора знаят какво точно искат. Следователно главният двигател в живота на човек е именно неговата страст.

Целта на трейдърите е да печелят от промяната в курса на някои валути. Повече от деветдесет и пет процента от всички сделки сключващи се на валутния пазар са със спекулативна цел.

Останалите сделки са с цел хеджиране и се извършват от търговски фирми, като по този начин се цели предпазване от промените във валутните курсове. Този вид валутна търговия не е фиктивна. Двете страни по сделката – купувача и продавача, поемат задължение да купят, респективно да продадат съответните валути по сделката. След определено време всеки може да затвори позицията си като извърши обратната сделка и ефективно по сметката му се отразяват само печалбата или загубата от сделките.

На Форекс пазара сделките се сключват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите търговски банки и брокерски къщи.

С развитието на информационните технологии и интернет, на валутния пазар се включиха и дребните инвеститори, като по този начин се допринесе за увеличаването на ликвидността, намаляването на комисионните и стесняването на спредовете.

Форекс пазарът е най-големият пазар по оборот в света и всекидневно на него се сключват сделки за близо 4 трилиона долара.

Когато се търгува с валута, винаги се избират комбинация от две валути:

–           купува се евро и едновременно с това се продава лев;

–           купува се американски долар и се продава евро. По този начин се образуват основните валутни двойки, с които можете да търгувате.

1. Маркет мейкърите във Форекс пазара. „Маркет-мейкър“ е лице, което присъства трайно на финансовите пазари с цел да търгува за собствена сметка чрез закупуване и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.

2. Въвеждащи Форекс брокери. Въвеждащите брокери имат сключен договор за представителство с маркетмейкър с цел разпространение на услугата и привличане на нови клиенти.

3. Импортно/експортно ориентираните търговци като участници във Форекс. Това обикновено са фирми, които се занимават с внос или износ на различни стоки и услуги, при които има голямо наличие на валутен риск. За да избегнат валутния риск те застраховат (хеджират) своите плащаният или вземания, като отварят обратни на тях позиции при банка или даден маркет-мейкър.

 

Forex графики онлайн

Най-интересното във физиката е, че една елементарна частица в един определен момент може да бъде на повече от едно место едновременно. Според най-новите изследвания в науката се доказва, че един електрон може да бъде едновременно в няколко орбити. До сега се е приемало, че електронът, преминавайки от една орбита в друга орбита си променя спина, в следствие на което, той, или поглъща, или отдава енергия. Този научен факт означава, че елементарните частици нямат точно местонахождение. Ние, хората, също сме изградени от такива частици, а това предполага едновременното съществуване на безброй много вселени.

Това, което прави Форекс търговията толкова вълнуваща е, че в нея всеки човек може да впрегне всички свои придобити знания и умения. Най-голямото предимство на Форекс е, че той представлява органичен пазар, зад който не стои компания или институция, които да дирижират случващото се. Това го прави уникално място, на което човек да изпробва и да печели чрез своите хипотези за света и всичко случващо се в него.

Тази публикация ще отговори на въпроса как начинаещият трейдър може да използва техническият анализ на практика. Техническият анализ съставлява съвкупност от математически индикатори като осцилатори, плъзгащи средни и др.

Плъзгащите средни (Moving Averages) са индикатори от типа на трендовите. Те помагат за идентифицирането на силата на тренда, както и изменението на движението му.

От своя страна, плъзгащите средни биват няколко типа: обикновени (simple MA), претеглени (weighted MA) и експоненциални (exponential MA). Обикновената плъзгаща средна се калкулира чред намиране на средна аритметична стойност за цените за определени времеви интервали. Обикновена МА =(P1+P2+P3+…+Pn)/n, като всички значения за цената за определените срокове имат равно значение и тегло за пресмятането на плъзгащата средна. Експоненциалната плъзгаща средна (exponential MA) се калкулира така: EMAtoday={P1+(1-a)P2+(1-a)2 *P3+…+(1-a)n-1 *Pn)}/{1+(1-a)+ (1-a)2+…+(1-a)n-1}. Значимостта на отминалите времеви интервали понижава еспоненциално за определянето на текущата ЕМА.

Претеглената плъзгаща средна създава по-обемно тегло и значение на по-скорошните цени, понижава теглото на определения времеви интервал с отдалечаването му от настоящия. Пресмята се чрез формулата: WMA={n*Pn+(n-1)*Pn-1+(n-2)*Pn-2}/(n+n-1+n-2). Отликите между отделните типове плъзгащи се средни не за значителни. Всички те са предназначени за определянето на тренда.

Следващият математически индикатор в техническия анализ са осцилаторите. Те изпълняват функцията на сигнали за силата на тренда и показват кога пазара се надценява и е рентабилно да се продава и кога се подценява и е по-печелившо да се купува.

Добре е да се знае, че всеки индикатор, без значение дали е компонент на техническия или фунаменталния анализ, в това число и осцилаторите, не е изключено да подават погрешни сигнали, които може да причинят неблагоприятни финансови резултати. Иначе казано пазарът е възможно да е дълготрайно свръхкупен или свръхпродаден.

 

Forex графики

„Това е една от моите мантри – яснота и опростеност. Простото може да бъде по-трудно от сложното. Трябва много упорито да работиш, за да прочистиш мисленето си така, че да създадеш нещо просто. Но в края на краищата си заслужава, защото веднъж озовеш ли се там, можеш да местиш планини.“ – Стив Джобс.

Интерпретирането на графичните фигури е наука, която може да бъде изключително приятна и интересна, ако човек разбере основите й. Този пост има за цел да опише синтезирано най-важните неща в този аспект.

Графични формации, съставени от фигури изпълняват ролята на сигнали за обръщането на тренда (trend reversal chart patterns). Те сигнализират за привършване на един тренд в ценовото движение на един финансов инструмент. Форекс инвеститорите се стремят да уловят от къде започва едно ценово движение. Обръщащите тренда фигури подкрепват тази дейност, но допускането на грешки при интерпретирането на ценовото движение се случва често и това води до загуби.

Еднакви са заключенията при тези фигури и огледалните им, които подават сигнал за обръщане на низходящ тренд. Най-популярните графични формации от фигури са „глава и рамене“,  „двоен връх“, „обърнати глава и рамене“,, „двойно дъно“, „долен обръщащ триъгълник“, „троен връх“, „тройно дъно“ и „горен обръщащ триъгълник“.

За графичните формации „глава и рамене“ са характерни един висок и два по-ниско намиращи се върхове, с по един и от двете страни, приличащи на глава и рамене. Пресичането на „вратната линия“ сигнализира за продаване и за обръщане на тренда. Начинаещите трейдъри е добре да знаят, че е нужно да се пресеят неистинските (фалшивите) пробиви и да продават само, ако обръщането на тренда е потвърдено.

Тази графична фигура може да се види изключително рядко в чисто теоретичния й вид, като обикновено „вратната линия“ не е напълно хоризонтална, а е под някакъв наклон. Движението на цената, което се очаква е равно поне на разстоянието от върха на „главата“ до „вратната линия“, което се налага от точката на пресичане.

Както и при „глава и рамене,“ така и при „двойно дъно“ и „двоен връх“ се осъществява обръщане на тренда.

Графичните фигури „двоен връх“ и „двойно дъно“ могат да се видят с по-висока френквентност спрямо  „глава и рамене“ и „обърнати глава и рамене“, но е реалистично да бъдат объркани с фигури по-посока на тренда, като „четириъгълник“ или „флаг“. За това е нужно инвеститорът да изчака сигнал, който да потвърди за реален пробив.

„Троен връх“ и „тройно дъно“ се анализират също като фигури, които обръщат тренда.

Графичната формация „обръщащ долен триъгълник“ обикновено се смята за сплотяващ модел в посока на главния тренд. Възможно е, също така, триъгълниците да са фигури, които обръщат тренда. „Обръщащият горен триъгълник“ има противоположно значение на „обръщащия горен триъгълник“.

Като начини за отстраняване на неистинни пробиви графичните фигури, които обръщат тренда, трейдърите могат да приложат изчакване на приключване на определен брой периода след пресичането или някакъв процент от движението на цената, да мине под или над точката на пресичане.

Фигурите, които обръщат тренда се проявяват на практика много по-рядко отколкото на трейдърите им се струва или желаят. Търгуването с финансови инструменти изисква създаване на индивидуален стил, който отговаря на спецификациите на личността на трейдъра. Добре е да се спазват строги правила за ограничаване на риска от финансови загуби, а не да се залага голяма част от капитала на фигури, които изглеждат сигурни на пръв поглед.

Обемът във Форекс съставлява от цялото количество валута, продадена и купена за даден времеви период (най-често за дни). В някои случаи търговците проявяват интерес на сделки с някаква валута за даден период, защото по-едрия търговски обем е доказателство за проявено внимание към конкретната валута и ликвидността й на дадения пазар.

По-малкият обем сигнализира на инвеститора за нуждата от напускане от конкретния пазар. Рискът от намаляване на обема не е лесно да се идентифицира или застрахова. Част от фигурите на графичните формации могат да се анализират само при по-едър обеми, например, формацията „глава и рамене”.

Важен метод за оценяване обема е екстраполацията на информация, извлечена от валутния пазар. Също значим методе е „усещането” на големината на обема, базиращо се на броя на телефонните обаждания и сигналите на дилинговата система. Други източници са „слуховете и шума” на брокерската мрежа. Откритият интерес се изчислява чрез общият обем на предлагането или количеството от дадена валута, оето се намира в оборота на търговията.

Форекс фо ю

 

„Моят подход работи не с правенето на валидни прогнози, а като ми позволява да коригирам фалшивите такива“. – Джордж Сорос.

Тази позиция на един от най-добрите форекс инвеститори заслужава да бъде разгледана.

Ключът към големия успех на Сорос, по негови думи, не може да се опише в книга, тъй като няма определена философия, която обяснява дейността на фондовия пазар.

Теорията му за инвестирането е различна от теорията за рефлексивността. Повече около горният цитат може да се прочете в интервюто в в John Train’s „The new Money Monsters“, където той споделя една от най-важните си позиции.

Същевременно някои инвеститори, които са работили с милиардера описват по по-директен начин стратегията му на търговия. По думи на екс главния инвестиционен директор на Сорос, Джеймс Маркес, стратегията на Сорос е съвкупност от импулсивни решения, които са нестандартни и не отговарят на правилата. Сорос обикновено купува на върховете и продава на ниски цени. З ада си го представи човек той трябва да го съчета е с неговата философия да може да се включи на пазара и да се бори още един ден“. Сорос споделя: „Аз не искам да се събудя без пукната пара“.

Друг екс началник на Сорос, Алан Рафаел, разказва, че характерно за Сорос е, че той никога не спори, когато не е в грешка, но като си тръгва изрича думите „Аз не съм прав“. След това той размишлява над думите му.

Инвестиционната стратегията на Сорос е изключително сложна и интересна. Средностатистическите инвеститори не допускат лоши решения. Те смятат, че накрая ще се докаже, че те са по-добрите и ще успеят да се задържат по-дълго време на пазара.

Логично е човек да си зададе въпроса как начина на инвестиране на Сорос може да се използва от индивидуалните форекс участници. С помощта на следните няколко принципа, човек може да създаде една добра стратегия чрез трансформиране на подхода на милиардера в инвестиционна стратегия:

1) Добре е да се оставят встрани от вниманието на инвеститора всички представи за устройството и това как действат пазарите. За да печели човек той трябва да бъде много по-близо до изхода по подходящ начин и размера на търговията.

2) Успешният инвеститор е добре да има добре структурирана, логично свързана и цялостна стратегия, а не да прави низ от непрекъснати избори.

3) Човек е хубаво да има предварително създаден план за поставяне на стратегиите си за изходи и да оразмери позициите, преди да вземе решение, независимо колко благоприятно му изглежда то.

4) За финал, независимо в колко негативна се превръща една стратегия, човек е добре да възприеме загубата си като урок и да се поучи от нея.

Биографията на Сорос е невероятно вълнуваща и поучителна. Ако човек не желае да се събуди разорен един ден, може да потърси литература и да се информира по-детайлно за всичко онова, което милиардера споделя и е преживял.

 

 

Форекс обучение бесплатно

Винаги има възможности, от които бизнесмените могат да извлекат значителна полза, ако само ги разпознаят и сграбчат. – Жан-Пол Гети.

Тази публикация ще се опита да опише какво представлява спот валутния курс. Спот курсът изразява стойността на една валута, спрямо друга. Например, стойността на един американски долар (USD), представена в левове. Спот курсът на всяка валута, котиран спрямо USD, се дефинира като основен валутен курс, а при всички други поводи става въпрос за т. нар. крос.

На международния пазар на валути под датата на спота се приема времевия период от 2 делнични дни след датата на осъществяване на сделката.

Периодът е необходим за приготовлението по реалното осъществяване на сделката. Така например, за издаване на нужната документация за синхронизиране на плащането. Това е така, защото страните, с чиито валути е осъществена финансовата операция, са в различни часови пояси и пр. Датата на спота трябва да бъде в работен ден и не е допустимо да бъде в ден, който е приет за официален празник в една от двете страни. В подобни ситуации като дата на спота се налага да се определи първият делничен ден, намиращ се веднага след почивния ден или официалния празник.

Възможно е купувачът и продавачът да се споразумеят финансовата операция да се осъществи в ден преди спот датата, т.е. на същия ден, на който финаносвата операция е осъществена или на другия делничен ден. Тези два случая е прието да се наименуват “вальор (дата) днес” и “вальор (дата) утре”. Курсът при икономически операции с вальор днес или с вальор утре, естествено, е отделен от спот курса, като разликата изразява лихвения диференциал (разликата в лихвените нива) на двете различни валути.

При валутните двойки едната валута е прието да се наименува базова, а другата – насрещна. За да се онагледи казаното дотук, ето реален пример. При откриване на позиция в EUR/USD на стойност 100 000 парични единици, то човек практически ще закупи 100 000 евро и едновременно с това ще продаде съответната им стойност в долари. Така човек изпълнява ролята на спекулант с шанса една от валутите да увеличи цената си срещу другата.

В този процес валутните дилъри установяват (котират) двете цени – първата, по която се купува и втората, по която се продава. Това се дължи на факта, че банките и форекс брокерите генерират печалба от разликата между курс „купува“ и курс „продава“. Разликата между тези два курса е прието да се наименува „спред“.

Котирането на валутните двойки се осъществява в петцифрени числа, последната цифра, на които е пипс (пойнт). Един пипс се равнява на 0.0001 от курса на определена валута. Това не се отнася за котирането в японска йена (JPY), където разликата е 0.01. Всички участници във Форекс винаги са информирани с настоящата цена, а тя се движи нагоре и надолу изключително бързо. За това обикновено се котират само последните две цифри (0020), които се наименуват пипсове. Иначе казано, пипс е крайната цифра след десетичната точка при котировка или за основните валутни двойки като EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD  и др. и 0,01 от курса при валутни двойки, при които едната валута е японска йена. Ако цената обаче скочи до 1.3500 – 1.3600 се приема, че тя се е увеличила с една „фигура“. Това е вторият знак след десетичната точка. Една фигура се равнява на 100 пипса.

Предметът на форекс пазара е обменът на една валута за друга с очакването, че цената на купената валута ще се увеличи спрямо цената на тази, която е продадена.

 

Форекс евро доллар

„Креативността е просто да свържеш точките. Когато питаш креативните хора как са направили нещо, те се чувстват малко гузни, защото не са го направили, а просто са видели нещо. Просто на тях им е изглеждало очевидно.“ – Стив Джобс.

Тази публикация ще се опита да отговори на въпроса защо трейдърите, в контекста на Форекс, се надяват на промяна във валутните курсове.

Икономическата система е съставена от разнообразни теории, опитващи се да рационализират основанията и естеството на промените на валутните равнища. В международната валутна търговия за търговеца е от голямо значение как анализира термина „разменен курс“ на фона на пазара. Всяка една валута по своята същност е продукт, който търговците се стремят да купуват или продават. По този начин вниманието към определена валута (в това число и стойността й) ще се увеличават, ако инвестициите в нея могат да се интерпретират като привлекателни. И обратното, вниманието към нея ще намалява, ако капиталовложението изглежда нерентабилно. В този ред на мисли нещата, които рефлектират върху валутните равнища, са обстоятелствата, които правят една валута да изглежда по-благоприятна от другите. Такова обстоятелство може да бъде с политически, геополитически, макро или микроикономически, или дори от чисто психологически характер.

За да се илюстрира казаното дотук, ето пример за печелене, инвестирайки от закупуване на евро.

Когато човек извърши сделка, при която купува EUR USD, той реално купува евро и се надява, то да поскъпне спрямо долара. Купувайки, например, 10 000 евро при котировка 1.18, той реално ще заплати 11,800 долара.

След 2 седмици, човекът може да продаде своите 10 000 евро и срещу тях да получи 12 500 долара, ако курса евро-долар се покачи на 1,25. Печалбата от примера ще бъде цели 700 щатски долара. Това е прието да се изобразява по следния начин:

EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800

EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500

Преди човек да стартира своята работа във Форекс, трябва да реши дали желае да купува или продава.

Ако ще купува, това означава, те той ще купи базовата валута и ще продаде другата валута в избраната от него валутна двойка. Този ход означава, че човекът желае базовата да увеличи цената си, за да може да я препродаде в бъдеще за повече пари. Така човек заема дълга позиция. Винаги, когато човек купува е в дълга позиция.

Когато човек реши, че ще продава, то значи той ще продаде базовата валута и ще купува другата валута във валутната двойка, на която се е спрял. С този си ход човек изразява очакването си базовата валута да намали цената си, за да я купи по-евтино. Това е прието да се наименува „скъсяване“ или предприемане на „къса позиция“. Винаги, когато човек продава е в къса позиция.

Всяка форекс котировка съдържа бид (bid) и аск (ask), като bid задължително е по-малък от ask.

Bid представлява стойността, на която един дилър е склонен да купи базовата валута. Това означава, че bid-ът е цената на която трейдъра е склонен да продава.

Ask е стойността, на която валутният дилър е склонен да продаде базовата валута. Това означава, че ask-ът е цената на която трейдърът може да я купи. Разликата между бид и аск цената се нарича спред и тя представя разликата между курс „купува“ (bid) и курс „продава“ (ask).

 

Котировки онлайн форекс

„Практика без теория, е по-ценна от теория без практика.“ – Квинталиан.

Тази публикация ще даде примери, с които човек да получи по-ясна представа за търговията с валути в контекста на Форекс.

1. Пример за търгуване евро срещу долар (EUR/USD). Тук еврото играе роля на базова валута.

Ако човек смята, че икономиката на САЩ е нестабилна и ще продължава отслабването си и в бъдеще, то това ще се отрази негативно върху долара. В такъв случай човек е логично да реши да търгува с валутна двойка от типа EUR/USD. Такъв ход означава, че човек купува евро, което се надява да увеличи цената си спрямо долара. И обратното, ако човек е убеден, че икономиката на САЩ е достатъчно силна и че еврото се обезценява спрямо нея, той може да продава евро и да купува долари EUR/USD. Този път, човек демонстрира, че са надява еврото да поевтинее спрямо долара и поради това го продава.

2. Пример за търгуване долар спрямо японска йена (USD/JPY). Тук базовата валута е щатския долар.

Ако един трейдър счита, че националното правителство на Япония ще се опита да подкрепи износа, като остлаби йената, то той може да купи USD/JPY. Това означава, че той ще купи долари с убеждението, че те ще завишат цената си спрямо йените.

Ако обаче, човек получи информация от достоверен източник и я приеме за вярна, че японските инвеститори теглят капиталите си в долари и ги обръщат в японска валута, то той ще продаде USD/JPY. Тази стъпка ще означава, че човек се опитва да се отърве от доларите, вярвайки, че стойността им ще се обезцени, спрямо японската парична единица.

3. Пример за търговия с английски паунд и американски долар (GBP/USD). Тук базова валута е английската.

Когато някой счита, че английската икономика ще се развива в скоро бъдеще с по-бързи темпове от тази на САЩ, той може да купи GBP/USD. С този акт той купува английски паунди, надявайки се, че те ще увеличат стойността си срещу американската валута.

И обратното, ако човек сметне, че английската икономика е в застой, докато американската върви напред, той може да продаде GBP/USD. така човек продава английската валута, смятайки, че цената й ще се обезцени срещу цената на американските долари.

4. Пример за търговия с американски долар и френски франк (USD/CHF). В примерът базовата валута е доларът.

Когато някой приеме, че швейцарските франкове не са в добра позиция ще купи USD/CHF. С тази мярка човек изразява вярата си, че доларът ще завиши цената си относно швейцарските франкове.

И напротив, когато човек е на мнение, че спукването на балона с недвижима собственост ще забави перспективата за икономическо развитие в САЩ, той може да продаде USD/CHF. С този ход, той ще продаде американска валута с надеждата, че тя ще намали цената си спрямо швейцарската валута.

.

Стратегии на форекс

Нютон твърди, че гравитацията се дължи на наличието на гравитони. Айнщайн доказва, че привличането между материалните тела се дължи на свиване на пространството около тях. Така Айнщайн не отрича напълно нютоновата физика, а я доразвива. Той отрича само някои нейни постулати.

По същия начин Форекс, произхождайки от традиционната икономическа материя, се базира на някои нейни закономерности, механизми и инструменти, но някои от тях отпадат като неактуални, тъй като ние вече живеем във времето на цифровизацията и общия световен дигитален пазар. Тази публикация ще се опита да опише какво представлява скалпирането в контекста на форекс търговската система.

Скалпирането е един от методите на търгуване с валути. То се осъществя на основата на техническия анализ и припознава за своя главна цел печелене чрез покупко-продажба на валутни двойки за свръхкратки времеви интервали. При този метод се правят поредица от сделки с неголеми печалби. Този метод се характеризира със сравнително малък риск, което го прави много привлекателен за търговците. Най-известната стратегия по скалпиране е едноминутната. Тя е особено подходяща за начинаещите трейдъри. Опитът ще покаже дали е подходяща за конкретния човек и дали отговаря на личността му и разбиранията му. Тя е подходяща за хора, които имат добра способност да се концентрират за продължителен времеви период и изисква от инвеститора да й посвети значителна част от времето си. Тук става въпрос поне от няколко часа всеки ден.

Едноминутната стратегия е от типа „дейтринг“ и се смята за една от най-лесните стратегии във Форекс. Тя представлява отваряне на позиция и цели печалба в няколко пикса, след което позицията са затваря.

От голямо значение за използването на този метод е обема на сделките. Традиционно за скалперът е, че той осъществява изключително голям брой сделки в рамките на един и същи ден (броят им може да бъде дори над 100). Във връзка с този аспект е добре, човек да избере надежден и коректен брокер, ако му допада скалпиращата стратегия. Другите два аспекта са спредът и комисионните. Желателно е да се избере брокер, при който спреда да е оптимално тесен, а комисионните – колкото се може по-ниски.

Разглеждайки този метод е добре да се анализират основните му елементи. Това са времето, в което ще се скалпира, индикаторите и валидността на самата стратегия.

1) Валидност на стратегията за скалпиране: всяка от валутните двойки.

2) Времева рамка на търговската система – графика за период от 1 минута.

3) Индикатори: Stochastic 5, 3, 3 и 50 EMA, 100 EMA, които се намират при Мета Трейдър 4.

4) Предпочитани търговски сесии за използване на скалпиращата стратегия: Лондон, Ню Йорк – характеризиращи се с висока волатилност.

Експертите съветват, когато се стартира стратегията, трейдъра да огледа входните точки и стоповете, които са необходими за редуциране на загубите.

Когато човек разполага с достатъчно свободно време може да изпробва тази стратегия, дори и да се е спрял на друг тип стратегия или да смята, че тя няма да му допадне. Освен това, дори и да не е подходяща за един инвеститор, то поне рискът да се загубят средства е нищожен. Пробвайки я той ще увеличи усета си към пазара, тъй като ще получи опит над нещо съвсем ново. По този начин ще започне да гледа и на използваните от него стратегии по различен начин.

Форекс конкурс

„Хората казват, че трябва да влагаш много страст в това, което правиш. Абсолютно вярно е. Причината е, че работата е толкова трудна, че без страст всеки рационален човек би се отказал.“ – Стив Джобс

За никого не е тайна, че дялът на трейдърите, които търгуват валути е много малък. На всеки 10 души печели само един. Отговорът на въпроса защо, след като само малцина печелят, толкова много хора търгуват е, че всеки участващ в международната валутна търговия мечтае да направи пробив и да спечели много пари. В историята на Форекс съществуват легендарни търговци, които са станали изключително богати и всеки инвеститор вярва, че един ден той също може да стане един от тях.

Факт е, че съществуват много форекс участници, които се представят за успешни, но някои от тях не са. Значителна част от тях парадират с внушителни приходи за минимален срок от време, което ако беше истина, щеше да е чудесно, но крие и големи опасности. Така че наистина печелещи не са хората, които печелят за кратко, а онези, които, не само, че съумяват да задържат спечеленото, но и да го умножават.

Форекс пазарът е огромен и в нещо броят на участниците е гигантски. Макар, че повечето сделки се сключват от институции, а не от дребни инвеститори, съществуват търговци с изключителен талант, които извършват пробиви в търговията с валути, печелейки значителни суми пари.

Джордж Сорос е пример за Форекс величие. Той е един от най-способните търговци, а историята му бързо се превръща в легенда. Той е по-известен като „човекът, който разби Банката на Англия“ поради сделка, която му донася рекордната сума от 1 милиард щатски долара. Икономист по образование, той наистина знае как да увеличава парите си.

Започвайки кариерата си в Куантум фонд, основан през 1969 г., под неговия надзор се печелят голям брой финансови операции. Неговата компания печели толкова пари, че може да бъде сравнена по приходи с Макдоналдс през 1996 година. Ако се остави компанията му настрана, то неговото най-знаменито постижение е търговията му „Паунд Стърлинг“ (Pound Sterling). През 1992 година за период от един месец той печели 2 милиарда долара и това го прави абсолютен фаворит във всички форекс класации.

Сорос пише доста книги за изкуството да се инвестира и печели. В книгата си „Алхимия на финансите“, той създава теорията си за рефлексивността, благодарение на която той успява да постигне успехите си. Книгата е полезно четиво за всеки начинаещ трейдър във Форекс и представлява инструмент за печелене, инвестирайки.