100 форекс учим и печелим заедно

Консервативните нагласи на някои учени приличат на бившите професори на студента Алберт Айнщайн, който бил изгонен от час по физика, защото не бил съгласен с тогавашните постулати за времето. Той обявил пред академичната аудитория, че  миналото, настоящето и бъдещето време съществуват едновременно. Дълго след това, той теоретично доказва в своята Специална теория на относителността истинността на твърдението си. Той го доказва чрез формули, а науката след това го доказва практически. Когато едно тяло се движи със скоростта на светлината, масата му става нула, но пък за сметка на това времето престава да тече. Пространството прилича на една опъната мрежа. Ако човек си представи това върху една координатна система, тези тела, които са с отрицателна маса повдигат част от пространството нагоре, а тези с положителна маса правят вдлъбнатина надолу.

Техническият анализ отговаря на важни въпроси във форекс търговията като конкретните равнища, на които цените на пазара се променят и момента, в който това ще стане. Във Фундаменталният анализ това е невъзможно.

Финансовите пазари са динамични, подвижни и подлежат на непрекъснати, големи промени за кратки интервали. Поради тази причина те не подлежат на диференциация чрез статични термини и линейни съотношения.

Фундаменталните индикатори прогнозират в общ вид текущия тренд на пазара. Техническият анализ възприема финансовия пазар като динамичен феномен, той не взима предвид фундаменталните стойности, тъй като смята, че те влизат в цената, т. е. се отчитат на графиката. Тъй като финаносовите пазара са изключително специфични, които се опитват да прогнозират бъдещето, промяната в цената винаги е знак, че следват промени във фундаменталните условия.

Техническият анализ приема, че е реалистично да се очаква, че могат да се предвиждат явления на един пазар в бъдещ период, напълно чрез наблюдения върху сегашното и миналото състояние на този пазар, без да се налага да се включат други външни фактори в техническия анализ.

Експертите съветват, че никога не бива да се забравя, че въпреки, че техническия анализ е универсален, то валутните двойки имат своите спецификации.

Интерес представляват трите най-важни принципа на техническия анализ.

1) Пазарът поглъща всичко или иначе казано целият фундамент и разбира се, цената се появяват като последица и отражение на движещите пазарни сили.

2) Движението на цените става под влияние на тенденции (трендове). По всяко време се осъществява редуване на времеви интервали на повишаване и понижаване на цените. Във всеки един такъв времеви интервал съществува главна тенденция, който спира да бъде валиден, когато тренда се обърне.

3) Събитията винаги се повтарят, а верният път към разбирането за бъдещето е в опознаването на миналото. Дадени графични формации, във връзка с цените, могат да се случват отново и отново устойчиво във времето. Този феномен, случващ се периодично на финансовите пазари, е отражение на някои стереотипи в поведение на човека.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *