Японски свещи формации

Всички са свикнали да виждат конвенционални линии, а диаграмата на свещника е вариант на графиката, използван през последните 300 години. Той разкрива повече информация от линията на конвенционалната графика.

Японските свещи представляват тънка вертикална линия, показваща периода на търговия. Широката лента на вертикалната линия показва разликата между отварянето и затварянето.

Свещта на ежедневната линия съдържа стойността на валутата на открито, високо и ниско ниво, както и в края на деня. 
Японските свещи имат голяма част, която се нарича „истинско тяло“. Това истинско тяло представлява диапазонът между откриването и приключването на търговията за този ден.

Когато истинското тяло е оцветено или черно, това означава, че затварянето е по-ниско от отварянето. Ако истинското тяло е празно, това означава обратното: затварянето е по-високо от отварянето.

Карти на свещници

Точно над и под истинското тяло са „сенките“. Счита се, че фитилите на свещта и сенките показват високите и ниските цени на търговията на този ден.

Когато горната сянка (горният фитил) в определен ден е къс фитил, то отвореният ден е по-близо до височината на определения ден.

Една кратка горна сянка в даден ден, сочеща нагоре диктува, че затварянето е близо до върха.

След като го разгледате, лесно е да видите богатството от информация, показана на всеки свещник.

Само с един поглед можете да видите къде началната и крайната цена на една валута са високи и ниски, както и дали тя се е затворила на по-високо ниво от това, на което се е отворила.

Когато видите серия свещници, можете да видите друга важна концепция за диаграми – тенденцията.

TRAND

Единични свещи

Long Black Day – Дългата свещ, оцветена в черен цвят, се състои от същинско тяло, което е много по-дълго от линията на сянката. Това показва голямата разлика между отворената цена и фиксираната цена за един работен ден. Тази свещ показва, че отворената цена е близо до високата цена, която се затваря по-ниско и близко до ниската. Колкото по-дълго е тялото на свещника, толкова по-мек е сигнала.

дълъг черен ден

Дълга бяла свещ – Дългата бяла свещ се състои от истинско тяло, което е много по-дълго от сянката му. Това показва голямата разлика между отворената цена и фиксираната цена за един работен ден. Такава свещ за един работен ден показва, че отворената цена е близо до ниската, цената се затваря по-високо и е близо до високата. Колкото по-дълго е тялото на свещника, толкова по-мек е сигнала.

ДЪЛГИ БЯЛО
Къса бяла свещ – Теоретично, късата бяла свещ представя покачването или спада на съществуващата тенденция. В реалния свят тя се представя като обръщане на 52% от времето, което е близо до теоретичното представяне.

Бял ден

Къса черна свещ – Същото важи и за свещите с късо тяло, оцветени в черен цвят. Те показват колебание между бичи и мечи пазар. Тази свещ не се среща често, освен ако не е част от образуването на свещник във „вътрешния бар“.

Черният ден

Бяла формация въртящи се върхове – Това са тип свещници, където истинското тяло е малко, въпреки широката гама движения на цените през целия ден на търговията. Тази свещ често се счита за неутрална и се използва за сигнал за търговия относно бъдещата посока на базовия актив. Обикновено при възходящ тренд, когато е далече от нивото на съпротива, тя се счита за модел на продължаване. Това е „знакът“, който пазарът прави точно преди продължаването на сегашната си тенденция.

бял

Черна формация въртящи се върхове – При тези свещи и7стинското тяло е малко, въпреки широката гама движения на цените през целия ден на търгуване. Тази свещ често се счита за неутрална и се използва за сигнал за нерешителност относно бъдещата посока на базовия актив. В низходящ ред, когато няма непосредствено ниво на подкрепа, това се счита за модел на продължаване.

черно

Dragonfly Doji – Тип свещник, който сигнализира за нерешителност сред търговците. Моделът се формира, когато цените на отваряне и затваряне на акциите са равни и се случват в най-високата част на деня. Дългата, по-ниска сянка предполага, че силите на търсенето и предлагането са близо до баланса им и че посоката на тенденцията може да се окаже близо до голяма повратна точка.

водно конче

Gravestone Doji – Тип модел на свещ, който се формира, когато цената за отваряне и затваряне на базовия актив е равна и се случва в най-ниската стойност на деня. Дългата сянка показва, че натиск от страна на купувачите се противопоставя на продавачите и че силите на предлагане и търсене се доближават до своя  баланс. Този модел често се използва, за да се предположи, че посоката на тенденцията може би е близо до голяма повратна точка. Ако се образува около голяма зона на съпротива, тя може да се разгледа като свещ за смяна.

надгробна плоча

Дожи с дълги крака – вид свещ, чиито цени за отваряне и затваряне са почти равни въпреки многото движения на цените през целия ден на търговията. Тази свещ често се използва за сигнал за нерешителност относно бъдещата посока на основния актив. Обикновено в средата на диапазона може да се приеме като продължение на предишната тенденция.

дълго

Модели на свещници (2 свещи)

Харами – тази свещ е известна също като „вътрешен бар“. Свещникът, който се формира в истинското тяло на предишния свещник, е в харами, което означава „бременна“ на японски, а втората свещ е сгушена вътре в първата. Първата свещ обикновено има голямо, истинско тяло, а втората – по-малко реално тяло от първата. Стрелите (високи/ниски) на втория свещник не трябва да се съдържат в първия, въпреки че е за предпочитане, ако са. Дожите с въртящи се върхове имат малки реални тела и могат да се оформят в позиция „харами“.

Харами

Чукер „Пин Бар“ /Сhukar Рin Вar/ – Тази свещ сигнализира за обръщане след низходящ тренд. Това означава, че контролът се е променил от продавачите до купувачите. Сянката трябва да е поне два пъти по-голяма от височината на тялото. Ако възникне след възходяща тенденция, тя се нарича „висящ мъж и е мечешки сигнал. Свещта с форма на „надгробен камък“ се идентифицира чрез отворен и близък до дъното на търговския диапазон символ. Това е наистина обратното на чук и сигнализира за обръщане, когато се случи след възходяща тенденция.

ЧУК

Dark Cloud – това е модел, който се среща след възходяща тенденция и е сигнал за обръщане, предупреждаващ за „дъждовни дни“. Мечият модел на обръщане продължава тенденцията на движение с дълго бяло тяло. На следващия ден се отваря на ново високо ниво, след което се затваря под средната точка на тялото на първия ден.

DARK
Линията на пиърсинга – това е обратното на модела Dark Cloud и е сигнал за обръщане, ако се появи след низходящ тренд. Първият ден, в низходящ ред, е дълъг черен ден. На следващия ден се отваря на ново ниво, след което се затваря над средната точка на тялото на първия ден.

PIE LINE

PIER

Навлизане – схватките за навиване (показани по-горе) се състоят от две тела без сенки, където второто тяло „поглъща“ първото. Картината отляво е пример за бичи, поглъщащ модел. Те обикновено означават възходящо продължение. Моделът на свещника от дясната страна е мечия поглъщащ образец. Той е много важен на пазарите, където продавачите „поглъщат“ последните купувачи и понижават цената.

Тези сигнали са особено значими след продължителна тенденция. Той може да се използва широко и заедно с пин бар – те са два от най-често използваните модели свещници от професионалните трейдъри. Те са от решаващо значение, когато става въпрос за „метода за мащабиране“, който се използва.

Модели на свещници (3 свещи)

Звезди – Звездите се състоят от дълго тяло, последвано от късо тяло с много по-малка сянка (диапазон на търговията). Телата на двете не трябва да се припокриват, макар че сенките могат. Има три основни модела свещници:

STARS

Зорница

Моделът Morning Star е бичи обръщащ сигнал след низходящ тренд (както е изобразено по-горе). Първата лента има дълъг черен корпус, второто тяло се просмуква от първия (сенките все още могат да се припокриват) и могат да бъдат пълни или кухи. Това е последвано от дълго бяло тяло, което се затваря в горната половина на тялото на първата лента.

СУТРИН

Вечерен модел на звездите

Вечерният модел на звезда е срещу Morning Star и е сигнал за обръщане в края на възходяща тенденция. Вечерната звезда е модел с три свещи, които се събират по начина, илюстриран по-долу. Първата свещ има високо бяло истинско тяло, втората има малко истинско тяло, което се простира по-високо, за да образува звезда, а третата е черна свещ, която се затваря в бялото истинско тяло на първата сесия.

вечер

Доджи здезда /Dodge Starе/ – по-слаба от сутрешната или вечерната звезда – доджи е знак на нерешителност. При Shooting Star тялото на втората свещ трябва да е близо до ниската свещ – в долния край на търговския диапазон. Горната сянка трябва да е по-дълга. Това също е по-слаб сигнал за обръщане след тенденция. И двата модела изискват потвърждение – следващата свещ се затваря под средата на първата.

дожи

Издигащи се и падащи три метода

Методът на издигане се състои от две силни бели линии, в които се вмъкват три или четири малки отклоняващи се черни линии. Крайната бяла линия образува нов затварящ се връх. Моделът определено е възходящ.

Методът на падане (изобразен вдясно) е заграден от силни черни ленти, а втората черна лента, образува нова затваряща се нишка. Това определено е мечи модел на свещник. Тя обикновено се формира в средата на диапазона в низходящ ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *