Чейндж бюро форекс

Във физиката двете понятия енергия и материя са едно и също нещо. Също така, времето и пространството са едно и също нещо, което се нарича време-пространство. Във физиката се приема, че материята без време-пространството не може да съществува, защото вселената е била безкрайно малка точка. Нашата вселена съществува във вид на енергия и във вид на материя. Като е била безкрайно малка точка тя е имала определено количество енергия, но без никаква материя. След няколко хилядни части от секундата е започнал процес на превръщане от енергия в материя. Тогава е възникнало и пространство-времето.

Според Теорията на относителността на Айнщайн ние може да имаме знание за феномените в заобикалящия ни свят само, след като ги съотнесем едно към друго. Така всяко явление в света може да се приеме само във взаимовръзката си с друго такова.

По аналогичен начин валутите се отнасят една спрямо друга и смисъла в това е да се сравни състоянието на икономиките на съответните страни. От както валутите не се обезпечават със злато и други физически активи, те са просто хартия, която правителствата на отделните държави провъзгласява за валути, така че колко силна или стабилна ще бъде една валута, се определя от съответната икономика. По тази причина валутите на най-силните икономически страни, каквито са САЩ, Великобритания и Еврозоната, са най-предпочитаните за търговия на финансовите пазари.

Валутнитe двойки имат свои собствени характеристики и модели на поведение, всяка от които е с уникални качества. Те действат като своеобразен финансов инструмент, въпреки че често съществуват корелации с други двойки.

Тези качества, поведение и зависимости се препоръчва да бъдат добре проучени, преди да се правят опити за търговия на определени валутни двойки.

Ето и кратко описание на най-активно търгуваните валутни двойки:

1. EUR/USD. Тази валутна двойка е лидер номер едно в целия обем на валутния пазар, което представлява над 27% от общия обем на валутната търговия, според Банката за международни разплащания (BIS). Икономиките, които съставляват Еврозоната заедно представляват най-голямата икономика в света по БВП, като Съединените щати са втори по големина.

2. USD/JPY. На валутната двойка долар йена се падат над 13% от общия дневен обем на валутния пазар. Тя е втората най-активно търгувана валута двойка. Японската икономика се нарежда като трета по големина в света по БВП.

3. GBP/USD. Великобританската лира спрямо курса на щатския долар е третата най-активно търгувана валута двойка с 12% от общия дневен обем на Форекс. В тази валутна двойка липсва ликвидност от време на време и може да има големи колебания, така че да се търгува с нея е предимство  на опитните търговци.

4. USD/CHF. Макар, че се смята за безопасна валута поради предишната си конвертируемост със злато, на швейцарския франк се падат на дневна база само 5% от общия обем на форекс търговията.

5. AUD/USD. Сделките с тази валутна двойка често се осъществяват в тясно сътрудничество с пазара на суровини, като най-вече се взима предвид цената на златото, тъй като икономиката на Австралия се основава предимно на добива и износа на природни ресурси.

6. USD/CAD. Валутната двойка е друга валута, която е свързана с физическа стока. Курсът на щатския долар спрямо канадския долар следва и реагира на пазара на суров петрол.

7. NZD/USD. Тази двойка също често търгува с цените на суровините. В Нова Зеландия доларът се следи изключително силно като валута за търговия на валутния пазар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *