Хедж фондовете

„Пазарът се съобразява с парите, предназначени за него. Ние можем да оценяваме една картина за хиляди, а да няма кой да я купи.“ – Павел Тодоров

Тъй като пазарите по целия свят принуждават инвеститорите да търсят нови пътища за инвестиции, алтернативните видове активи продължават да печелят по-голям пазарен дял в цялостното приемане от страна на инвестиционната общност. Директните средства за кредитиране натрупват много инерция и печелят все повече вниманието на медиите през последните години, особено след като банките ограничават дейността си по кредитирането в началото на финансовата криза. В този момент инвеститорите започват да търсят по-доходоносни опции в сравнение с тези от традиционните индикатори или корпоративния дълг.

Инвеститорите обикновено очакват преки средства за кредитиране за осигуряване на по-висока доходност, чести парични разпределения и сравнително ниска волатилност в сравнение с някои традиционни инвестиционни инструменти. Въпреки това, има много неща, които инвеститорите не знаят за директните средства за кредитиране, така че да отчетат следните факти за пряко кредитиране, ако се мисли за инвестиране.

1. Преките средства за кредитиране отговарят на нуждите на пазара. Преди да инвестират във фонд за пряко кредитиране, е важно да се разберат характеристиките на кредитополучателите. По-голямата част от преките заеми се дават на малките и средни предприятия, които да могат лесно да се възползват от банките за нуждите на големите капитали. Директните средства за кредитиране покриват тази празнота на пазара, като действа като връзка между небанковите предприятия, които имат средства за предоставяне на заеми, както и лица, които се нуждаят от споменатите заеми.

2. Сътрудничеството между хедж фондовете и фондовете за дялово участие е довело до нови възможности за кредитополучателите. Пазарът на преките заеми е много благоприятен сега, тъй като хедж фондовете започват да обединяват усилията си, за да се конкурират директно с банките. Инвеститорите трябва да бъдат подготвени, за да може директно средствата за кредитиране да предоставят на кредитополучателите гъвкави условия за финансиране, времеви хоризонти, стимули и други възможности.

3. Структурата на тези фондове не е проста. Инвестирането в ценни книжа като акции и облигации не се счита за провеждане на бизнес в САЩ, обаче, дейностите, като например заеми от партньорства, могат да имат за последица класифицирането на партньорските дейности като търговска или стопанска дейност. Ако това се случи, то партньорството може да бъде обект на различни данъчни задължения върху доходите от тези дейности, като потенциално се излагат на държавни и местни юрисдикции, в които те иначе не биха имали отговорности. Управителите на фондовете може да доведе до разрешаването на тези проблеми чрез създаване на няколко отделни инвестиционни средства в рамките на фонда, както и конкретни действия по отношение на самите заеми.

Тъй като банките продължават да затягат кредитните операции, то пазара за преки заеми ще продължава да се разширява с все повече налични платформи. Инвеститорите могат да влязат в това пространство с лекота и ефективност. В действителност, с висок растеж, високи добиви и увеличаване на мащаба, последните тенденции в този сегмент ще изискат доброто разбиране на инвеститорите. Това развитие ще ги накара да се фокусират върху пространството за кредитиране за години напред.

Прадлагаме ви да изгледате видеото Топ 10 на най-големите хедж фондове в света.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *