Хармонични ценови модели

Следващите два модела в серията хармонични статии за търговия са така наречените „екстремни“ хармонични модели на прилепи и раци.

В известен смисъл те могат да бъдат смятани за разширените версии на по-възрастните роднини, които обсъждахме в скоро публикувана статия, а именно Gartley и Butterfly patterns.

Хармоничните модели прилеп и рак

По същия начин, прилепът и ракът също са изградени от 4 рамене, като се започне с раменете XA, последван от ABCD модел. Докато Gartley и Butterfly моделите се откриват наскоро, прилепът и ракът водят началото си от предходното десетилетие, като са техен създател се смята човекът, занимаващ се с хармонична търговия Скот М. Карни.

Въпреки, че прилепите и раците изглеждат по сходен начин и се търгуват много подобно на другите хармонични модели, те все пак притежават свои собствени отличителни характеристики и последваща типична реакция на цените.

Важно е, че обръщанията на пазара от хармоничната обратна зона на разширените модели статистически са склонни да бъдат по-остри от тези на стандартните модели на Gartley и Butterfly. Изключително разтеглените люлки на моделите, определени от техните отношения с Фибоначи, са едно от възможните обяснения за причините за това.

Освен това Прилепът и Ракът прогнозират обръщанията на пазара точно толкова, колкото по-популярните Gartley и Butterfly. Търговският подход, правила и тактики, които описахме в първата статия от тази серия за модела ABCD, са почти еднакви във всички хармонични модели, поради което няма нужда да ги повтаряме тук.

Ще разгледаме обаче, специфичните отношения на Фибоначи, които дефинират двата модела и някои от техните уникални атрибути.

Моделът на прилепите

Този модел, подобно на модела на „Гартли“, се разглежда като модел на корекция в групата на хармоничните модели. Така че, макар да има тенденция да се формира при изтегляния по време на преобладаваща тенденция, валидността на модела Прилеп не се дефинира от контекста, в който се появява, а по-скоро от различните фибоначи връзки между елементите в модела.

И все пак, напълно игнорирайки контекста, в който моделът изглежда, със сигурност не се препоръчва и всъщност може да е огромна грешка.

От друга страна, съзнанието за по-широкия контекст и по-голямата картина на пазара винаги е ключов признак на успешните търговци и в този смисъл съчетаването на хармонични модели като „Бат“ с ключови търговски концепции като класическа подкрепа и съпротива може да бъде рецепта за дълго – успех и много печалба.

Мечи и бичи прилепи

Специфичните Фибоначи подравнявания между всяка люлка в модела Прилеп, които дават най-голяма вероятност за възникване на обрат, са както следва:

  1. Точка D е 88.6% корекция на XA крак.
  2. Точка B е 38,2% или 50% корекция на XA крак.
  3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
  4. Раменете на CD обикновено се разширява спрямо AB рамото (с CD = 1.272 × AB е най-често срещаната), въпреки че еквивалентът AB = CD е валиден.
  5. Рамото BC е 161.8% или повече.

На тази 4-часова диаграма на AUD/NZD пазарът се обръща доста рязко, след като изпробва хармоничната обратна зона. Добре е да се помни, че всички 3 нива на хармоничната обратна зона не е необходимо да бъдат тествани и търгувани, а по-скоро обръщането от зоната между нивата на 3 Fib е важно.

Следващото връщане в посока нагоре достигна 78.2% корекция на разстоянието от AD, което надминава, както 38.2%, така и 61.8% Fib цели по пътя.

Пример за бичи прилеп модел в AUD/NZD в 4 часова диаграма

Модел на раци

Ракът е много структурно подобен на модела на пеперудата, тъй като неговата точка на конкуренция D трябва да надвишава изходната точка X, следователно да се квалифицира като разширение, подобно на пеперудата. Изключителните равнища на цените, постигнати с модела на раците, често водят до много по-резки обръщания.

Не забравяйте, че колкото по-бързо е обръщането от хармоничната зона, толкова по-големи са вероятностите моделът да достигне целите си за печалба и дори да ги надхвърли.

Мечи и бичи модели на раци

Тук са строгите съотношения Фибоначи между раменете в модела на раците, които са склонни да дават най-добрите търговски настройки и най-добрите резултати.

  1. Точка D представлява проекция на XA рамо от 161,8%.
  2. Точка B е максимум 61,8% корекция на XA рамо или по-малко.
  3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
  4. CD рамото е 127.2% от AB (1.272 × AB) на минимум или 161.8% от AB (1.618 × AB).
  5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В тази 5-минутна графика на USD/CAD цената се обръща бързо от хармоничната обратна зона, но моделът не успява да продължи да надминава целта 38.2 Fibonacci.

Този пример напомня защо е важно да се вземат частични печалби на всяко целево ниво на хармоничния модел. Не забравяйте, че не всички хармонични модели водят до сериозно объркване, но вместо това шаблонът може да достигне целта си за корекция от 61,8% или 38,2% и все пак да е валиден и печеливш, точно както в случая тук.

 Пример за бичи модел на раци на NZD/USD в 4 часова диаграма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *