Хармоничните модели на „Гартли“ и „Бътърфлайф“

Хармоничните шарки на "Гартли" и "Бътърфлайф"„Успехът, който идва веднъж, не храни цял живот.“ – Кристиано Роналдо

Двата модела, които ще опишем в тази статия, са продължение на предишната статия за Хармоничната търговия и ABCD модела. Не забравяйте, че всички последващи хармонични модели се основават на ABCD модела и го съдържат в тях.

Обсъжданите тук модели на „Гартли“ (Garley) и „Бътърфлайф“ (Butterfly) са оформени с 4 рамене или ценови люлки. Това са 3 рамене на ABCD модела плюс едно рамо пред ABCD.

Хармоничните модели на „Гартли“ и „Бътърфлайф“

Търговията с моделите Butterfly и Gartley е много подобна на търговията с модела ABCD, поради което се препоръчва да прочетете предишната статия на първо място. Всички правила и тактики за търговия като правилата за въвеждане, Stop-Loss и Take-Profit за „Гартли“ и „Бътърфлайф“, са едни и същи, както и за ABCD. Ето защо няма нужда да ги повтаряме тук, а просто ще опишем как да идентифицирате моделите в диаграмата.

Предимството на моделите „Гартли“ и „Бътърфлайтър“ е, че те предлагат по-голяма вероятност за възникване на обръщане, отколкото ABCD. Специфичното ниво на корекция на първото рамо ХА в тези модели укрепва първоначалната хармонична обратна зона на ABCD модела и с това укрепва ситуацията, за да се случи по-късно очакваното реално обръщане.

Моделът „Гартли“

Гартли е, може би, най-старият и най-известният от хармоничните модели. В действителност, той е бил открит преди около 100 години и е бил използван още преди хармоничните съотношения на Фибоначи, като се е прилагал към финансовите пазари, въпреки че липсва точността, която имаме днес благодарение на ясно определени Фибоначи отношения в този модел. Гартли се счита за модел на корекция и обикновено се появява в коригиращата фаза на по-голяма тенденция. Той е необходим и ако съотношенията на Фибоначи са правилно подравнени (моделът е валиден, независимо от това къде се появява). Първо, да дефинираме най-основните правила на модела и след това да обсъдим връзките на Фибоначи в него:

 1. Моделът започва с XA рамо, което е в основата на всичко, което следва.
 2. Раменете на АВ не могат да надвишават точката Х.
 3. Раменете на ВС не могат да надвишават точка А.
 4. Рамото CD не може да надвиши точка X.
 5. Крайната точка D на рамото на CD трябва да бъде най-малко равно или надвишаващо точката В, за да се завърши модела на Gartley.

Формулярът на Форекс на Gartley

Горните 5 условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъде моделът на Gartley реализиран. Въпреки това, като се вземат предвид тези условия, дори двоен връх или почти всяка проста корекция може да се квалифицират като модел на Gartley.

Недостатъкът на този основен подход е, че подобни модели не предлагат най-добрите търговски настройки. По-скоро това представлява специфично Фибоначи изравняването между всеки суинг в рамките на модела, който дава голяма вероятност за обръщане и по този начин най-добрите търговски настройки могат да се активират с помощта на Gartley модела. След съотношенията на Фибоначи, които определят Gartley модела за най-голяма вероятност, настройките са, както следва:

 1. Точка D е 78.6% корекция на рамото XA.
 2. Точка Б е 61,8% корекция на рамото XA.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
 4. Рамото на CD е еквивалентно на рамото AB (AB = CD).
 5. Прогнозата за BC може да бъде 161.8% или по-малко.

На следващата 15-минутна диаграма AUD / USD можем да видим как цената се обръща бързо, след като модела на Gartley завършва в хармоничната обратна зона. И двете 38.2% и 61.8% Фибоначи цели бяха достигнати и изпреварвани в тази търговия.

Пример за мечи модел на Gartley на диаграма AUD / USD 15 м

Пример за мечи модел на Gartley на диаграма AUDUSD 15 м

Моделът на пеперудата

Моделът на пеперудата (Butterfly) е много подобен на модела на Gartley, тъй като е изграден от 5 точки и 4 рамене. Той е визуално подобен на Garley и търговията с него е почти същата.

Има, обаче, няколко ключови разлики, които ще очертаем тук, а точката D на пеперудата трябва да надхвърли началната точка X. По този начин пеперудата се счита за разширение, вместо модел на корекция.

Също така, е важно да се каже, че моделът на пеперудата на статистическа база предлага малко по-голяма вероятност за успешна търговия от Gartley. Също така, обръщанията са склонни да бъдат по-остри, след като моделът на пеперудата е завършен.

Отново първо ще определим основните правила за модела, преди да обсъдим най-добрите Фибоначи връзки в него:

 1. Моделът започва с XA рамо, което е в основата на всичко, което следва.
 2. Рамото АВ не може да надвишава точка Х.
 3. ВС рамото не може да надвишава точка А.
 4. За разлика от Gartley отсечката на CD трябва да надминава точка X.
 5. Крайната точка D на рамото на CD трябва да е равна или да надвишава точка B, за да завърши модела на Butterfly.

Моделът на пеперудата във Форекс

Моделът на пеперудата Forex

След като очертаем основната структура на пеперудата, нека видим специфичните подреждания на Фибоначи, които дават най-добрите търговски настройки с този модел.

 1. Точка D е 127,2% проекция на рамото XA.
 2. Точка Б е 78,2% корекция на XA рамото.
 3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от AB рамото.
 4. CD рамото може да бъде еквивалентно на AB рамото, или 127.2% от AB.
 5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В този пример за модел на пеперуда NZD / USD на четири часова графика, цената отново бързо предизвиква обръщане от хармонична зоната на Фибоначи корекцията и почти достига началната точка на модела. Също така, имайте предвид, че симетрията на модела е много важна. Трябва да отнеме приблизително същото време, за да образува и двата триъгълника на модела.

Пример за модел на пеперуда на NZD / USD 4h диаграма

Пример за модел на пеперуда на NZDUSD 4h диаграма

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *