Форум форекс

„Спечелени пари! звучи много по добре от „загубени пари“ или „похарчени пари“. – Из филма  „Съдружници по неволя“.

Въпреки, че има голямо разнообразие от валутни поръчки във форекс търговията, най-често срещаните видове включват пазарни поръчки, в очакване на лимит или стоп поръчки. Нека започнем с пазарните поръчките.

Отваряне на пазарни поръчки във Форекс

Когато търговецът иска да направи нареждане на пазара, той трябва да първо да реши дали иска да купи (да отвори дълга позиция, с Ask цена) или да продаде (да отвори къса позиция по цената на офертата). Съответно кликването в платформата за търговия мигновено изпълнява това нареждане, както е посочено от търговеца.

Затваряне на пазарни поръчки

Ако няма разрешено хеджиране, сделките се изпълняват от правилото за FIFO (First In First Out).

Лимитираните поръчки във форекс пазара

Купуването при лимитирани поръчки винаги се прави на ценово ниво под текущата цена, а веднага след като пазарът достигне ценовото равнище на поръчката, поръчката за обратно изкупуване се отваря при определената цена. Продаването на лимитирани поръчки става по точно обратния ред и винаги цената им се поставя над текущата цена.

Например, ако човек търгува с определена валутна двойка и смята, че бичия пазар ще премине през корекция и след това ще продължи през възходящия тренд отново, той би могъл да постави ограничение на поръчката за покупка, която ще бъде изпълнена, когато понижението на цените достигне определено ниво под текущата цена.

Стоп поръчките във Форекс

При купуване стоп поръчките винаги се поставят над текущата цена. Веднага след като пазарът наближи ценовото ниво на чакащата поръчка за покупка, сделката се осъществява по предварително зададената цена. При продаване висящите стоп поръчки винаги са поставени под текущата цена.

Стоп-загуба поръчки (Stop-Loss)

Този тип поръчки се задействат автоматично, когато търговецът регистрира нереализирани чакащи загуби в размер на предварително определена сума. Това се случва, когато търговецът настрои Stop-Loss на определено ниво на цените. Stop-Loss автоматично води до затваряне на позицията има за цел да се предотвратят по-нататъшните загуби.

Прибиране на печалбата поръчки (Take-Profit)

Take-Profit поръчки при сделки за купуване винаги се поставят над входната цена, т.е. текущата цена, а Take-Profit поръчките за продажба, винаги са поставени под цената на влизане, т.е. текущата цена.

Плаващи стоп поръчки

Плаващите стоп поръчки са много подобни на стоп поръчки. Въпреки това, началната цена, автоматично следва пазарната цена при установено разстояние, докато цената се движи според очакванията. Ако цената се движи срещу очакванията на трейдъра, началната цена остава фиксирана и се задейства, след като достигне пазарната цена. Ето защо, загубите намаляват. Същевременно търговецът може да постигне печалба, ако цената се движи в негова полза.

Заключение

Видът на Форекс поръчките, които човек може да използва, зависи от текущата пазарна ситуация и от това, как той очаква да се развие движението на пазара. За незабавни сделки е най-добре да се използват пазарни поръчки. Въпреки това, поръчки като лимитирани и стоп поръчки, намаляват загубите, а плаващите стоп поръчки са висящи и се задействат само, ако пазарът започне да се движи по начин, който не е в интерес на търговеца.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *