Форекс хеджиране

„Вие няма да израснете, ако не се опитате да направите нещо извън това, което вече умеете до съвършенство.“ – Ралф Емерсън.    Прякото кредитиране в наши дни се превръща в една от най-горещите зони на алтернативно финансиране, тъй като инвеститорите са все по-добре запознати с тази група активи и нейния потенциал за генериране на атрактивни оценки на риска и възвръщаемостта. Това показва, че има няколко уникални аспекта на преките средства за кредитиране, които е добре да се имат предвид. Тази публикация ще представи четири интересни факта, които повечето хора не знаят, за преките заемни фондове:

1. Съответствието и управлението на директни средства за кредитиране е от решаващо значение

Заемите са нещо, което е много по-малко ясно, в сравнение с други финансови инструменти. Благодарение на уникалната структура на тези видове фондове, инвестиционните посредници трябва да бъдат в състояние да отразяват точно какви са дължимите плащания, както и да могат да се определят точно, когато кредитополучателите трябва да представят финансова информация за кредиторите. Този постоянен поток от дейности, присъщи на процеса на кредитиране, означава, че кредиторите и мениджърите на фондовете трябва да бъдат постоянно бдителни, за да се гарантира, че спазването се управлява правилно.

2. Преките средства за кредитиране изискват специални услуги на фондовете за администриране

Сложността на разнообразния кредитен портфейл изисква усърден надзор, тъй като всеки заем може да има уникални условия. Той, също така, предоставя на администраторите на фондовете свежи стимули за изграждане на специални преки платформи по кредитиране. С това се има предвид, че възможностите за растеж на пазара са огромни. В зависимост от това къде администраторът на един фонд се фокусира исторически, неговите системи може да не бъдат в състояние да се справят с характеристиките на кредитирането на тази група директни активи, както и сложността на водопада за разпределяне на инвеститорите в същото време. Това означава, че директното кредитиране е наложително, за правилното функциониране на тези фондове, тъй като структурите, необходими за осъществяване на директни заеми фонд трябва да бъдат изградени от начало до край.

3. Директните средства за кредитиране имат голям инвестиционен хоризонт

Инвеститорите трябва да са наясно, че преките средства за кредитиране обикновено са по-ликвидни от традиционния частен капитал. В същото време, те носят по-малко средства в сравнение с традиционните хедж фондове. Една от причините, поради които фондовете имат такава висока доходност, са техните „Локъп периоди“, които не позволяват на инвеститорите да се допрат основите им в продължение на години.

4. Нормативната промяна продължава да се възползва пряко от платформите по кредитиране 

Както често се споменава във връзка с преките заеми, тази група активи е с най-висок растеж в резултат на финансовата криза, започнала през 2007 г., довело до урегулираното (затегнатото) кредитиране на банките по целия свят. Оттогава продължаващите промени в нормативната уредба непрекъснато се поставят под похлупака на кредитната активност на банките. Във връзка с регулаторната рамка Базел III от 2011 довела до изискването банките да се придържат към по-голям капитал срещу по-рискови заеми, които в крайна сметка водят до намаляване на кредитната активност на банките още повече. Тъй като тези промени продължават да засягат банките, отпускането на директните средства за кредитиране е добре да продължат да се развиват и в бъдеще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *