Фундаментален анализ на финансовите пазари

„Дейностите, които най-много избягваш, крият най-големите възможности.“ – Робин Шарма.

В световен мащаб, на дневна база, се правят стотици милиони сделки. Но това, което е в основата на тези решения за търговия и това, което довежда тези сделки до успешен край или провал е свързано с фундаменталния и техническия анализ. Тази публикация ще разгледа по-отблизо фундаменталния анализ.

1. Икономическите условия. Различните икономически показатели като брутен вътрешен продукт, процент на безработица, лихвени проценти, инфлация, промишлено производство, индекс на потребителските цени (CPI), цени на нивата на производителите (PPI), индекс на заетостта на разходите (ECI) или продажбите на дребно и други се използват за определяне на икономическото състояние на страната. Държавните агенции и частните организации периодично изготвят доклади за широк кръг от икономически показатели. Тези доклади, когато се изучават по подходящ начин, могат да предоставят много ясна картина за икономическото състояние на страната. Някои от тези доклади се изготвят просто, за да бъдат разбирани лесно, докато други могат да бъдат и по-сложни.

2. Политически условия. В повечето случаи, необичайните политически събития имат пряко въздействие върху форекс пазара. Ако човек чете или гледа бизнес новини, ще наблюдава доклади, в които се споменават политически събития, които довели до увеличаване или намаляване на стойността на всяка конкретна валута.

Блестящ пример за този ефект е, че на  BREXIT референдума през 2016 година се провежда анкета във Великобритания. Когато гражданите на Обединеното кралство избират да напуснат блока на Европейския съюз, инвеститорите прогнозират неблагоприятни икономически условия за Великобритания в близко бъдеще. Като пряк резултат, стойността на националната им валута – британската лира спада значително срещу долара и еврото. По същия начин, войни, преврати, бойни действия или тероризъм могат да се отразят отрицателно върху стойността на националната валута.

3. Търсенето и предлагането на Форекс. Не всички, но някои от тези доклади са лесно достъпни за широката общественост, например, докладите за съотношението на безработицата. Тези отчети често се създават за определен период от време. Например, нивото на безработица през последната фискална година и по този начин може да служи по предназначение в рамките на определени ограничения.

Доклади, свързани с икономическите условия, в зависимост от своята чувствителност, могат да доведат до огромни ценови движения на обемите на Глобалния валутен пазар. Планираните икономически показатели могат да се видят в икономическия календар Форекс. Там обикновено може да се видят три стойности в непосредствена близост до всеки икономически показател – предишна стойност, очаквани резултати (консенсусни) и реални резултати.

Като цяло, съществува правило, че всяка значима разлика от консенсуса на икономическия индикатор ще доведе до значително движение на цените. Най-често използваните икономически мерки се обсъждат по-долу.

4. Брутен вътрешен продукт (БВП). Повечето хора са наясно с основната концепция зад БВП. Той обикновено се смята за най-голямата икономическа мярка за всяка страна. За всяка отделна държава БВП измерва пазарната стойност на всички стоки и услуги, произведени за дадена година. Увеличаването на стойността на БВП показва икономическия прогрес в страната и обратно. 

5. Промишленото производство. Както подсказва името, докладът за промишленото производство отчита общото производство на заводи, комунални услуги и мини в страната. Този доклад разглежда също степента, на която всеки отрасъл използва капацитета си. В идеалния случай, един народ би искал да види производствения еквивалент или най-близкия до общия капацитет. По-доброто използване на капацитета може да зависи от различни фактори, като индустрии за осигуряване на електроенергия и газ, квалифицирани работници, стабилна политическа среда и технологичния напредък; всеки от които може да се изследва поотделно.

Един от индикаторите, които търговците могат да използват е този за промишленото производство, с който може да се проучи и анализира производствената програма в страната. Тази индустрия обикновено е много нестабилна и може директно да се отрази върху използването на капацитета на другите индустрии. Следователно, тя значително засяга стойността на националната валута.

6. Коефициент на безработица. Безработицата е просто част от хората, които активно търсят работа, но не са в състояние да се намери на заетостта. Равнището на безработица е създадена чрез разделяне на безработните лица по броя на заетите лица. Коефициент на безработица се нарича още като Безработицата.

 

7. Индекс на потребителските цени. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва цените на потребителските стоки, така и услуги „в различни категории. Една от най-простите форми на индекса на потребителските цени е да се сравняват цените на потребителските стоки с цени от предходната година и се представя във формата на общ процент. Индексът на потребителските цени може да се използва в сравнение с националния износ, за да се анализират данните дали има или няма държавата пари за своите потребителски стоки, продукти и услуги. Въпреки това, той не може да даде ясен анализ, тъй като стойността на износа често зависи от силата или слабостта на валутата.

8. Лихвени проценти. Анализът на движението на лихвените проценти е много полезен начин за използване на фундаменталния анализ. В някои случаи, познаването на движението на лихвените проценти може да е достатъчно, за да се предскажат бъдещите ценови движения на валутите.

Всъщност, има ясна връзка между движението на лихвения процент и цените на валутите. Ето един прост пример, за да разбере това явление.

Ако се допусне, че човек е британски гражданин и изведнъж лихвените проценти в САЩ се увеличават значително. По-високите лихвени проценти означават по-добри стимули за инвеститорите да инвестират капиталите си. В идеалния случай, те ще искат да инвестират в САЩ, за да се спечелят по-добра възвръщаемост. Тъй като все повече и повече хора, които искат да инвестират в американската валута, цената на тази валута се увеличава. По този начин нагледно се вижда как е в сила правилото за „търсенето и предлагането“.

 

One thought on “Фундаментален анализ на финансовите пазари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *