Форекс форум бг

„Мястото, където живеят твоите страхове, е мястото, където се крие твоят най-голям потенциал за растеж.” – Робин Шарма.

Този пост ще се опита да добави светлина по темата за суап операциите.

Валутният дилинг по спот-операциите се употребява като защитна мярка от участниците и спекулантите, докато форуърдния дилинг, независимо от риска, който носи, представлява действие, което донася на професионалните трейдъри интелектуална наслада. Форуърдният дилинг и валутните позиции, с които той е свързан, освен че е тип бизнес наподобява повече на съревнование на интелекта на участниците.

В случай, че лихвеният арбитраж се прилага преимуществено в нормалния дилинг суап, нещата стават много сложни и хаотични. Ситуацията напомня на пръв поглед на хазарт или подвеждане на противоположния опонент, като при дилинг спот, където най важно е бързото тактическо вземане на решение. От своя страна фоуърдния дилинг и дилингът с лихвен арбитраж изискват повече стратегически подход и дълготрайни прогнози.

Преди да говорим обаче за предимствата на форуърдния и форуърд/форууърд дилинг пред спот, би било добре да посочим определението на това какво е суап.

Суап операцията е покупка и продажба на относително равни по стойност чужди валути в един и същ времеви момент, като плащанията по тях се извършват на различни дата.

Суап операциите на практика напълно премахват валутния риск. Противоположно на това, при операциите спот и анти-спот е налице чист валутен риск. И макар, че валутата се купува и продава при условията на плащане на различни дати и теоретически може да се каже, че всяка от тези операции е отделна, в реалния живот, пазарът употребява суап само като основа за срочни сделки.

По всяка вероятност най-точната формулировка на суап би била покупко-продажба на чуждестранна валута на най-близката дата с едновременна контра-сделка за определен времеви период.

Във всички валутни сделки една валута служи за купуване, а другата за продаване, като едната може да е националната, но това не е във всички случаи. Когато обаче банкова институция провежда финансови операции против националната валута, тя има някои приоритети, тъй като застраховката, (по-специално на късите позиции в националната валута), излиза по-евтино, отколкото на чужди валути. Това правило също не касае 100% от случаите. Има ситуации, при които открития или скрития валутен контрол прави по-скъпо използването на националната валута в пределите на страната, отколкото при получаването й извън страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *