Форекс учебник

Благодарение на своята упоритост двамата полски учени – експериментатори Мария и Жолио Кюри откриват радиоактивността. Благодарение на това откритие атомът се впряга за мирни цели. Хората, които се занимават с Форекс, е добре да бъдат упорити и всеотдайни  като тези двама учени, които денонощно работят с лични средства и постигат свето откритие. Те непрекъснато обогатяват урана, за да се получи някакъв краен резултат. Хората, които искат да изкарват допълнителни доходи чрез Форекс, трябва да бъдат равни по търпимост, устрем и целенасоченост на тези двама полски учени. За да успее човек в едно начинание, трябва да не се отказва при срещнатите трудности и да работи здраво. Без преодоляването на тези трудности няма да опознае закономерностите на интересната наука, която представлява форекс търговията.

Едно от нещата, които правят начинаещите трейдъри е поставянето на неправилни цели. Коя е по-успешната нагласа в търгуването тогава? Нещата да се случват с правилния подход, независимо, че това може да е свързано с по-малка печалба или нещата да стават хаотично, дори с грешните инструменти, стига да носят по-големи дивиденти?

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен, тъй като в оптималния вариант най-удачно за инвеститора е да престане да разсъждава за материалната страна на нещата изцяло.

Ако печалбата е главната цел за дейтрейдъра, особено в първите стъпки на неговия професионален път, фокусирането само и единствено върху парите, ще стане основание за неговия провал.

Поставянето на парите за основна и единствена цел рефлектира неблагоприятно върху правилата от техния план. В някои финансови операции това нарушаване, естествено, води до голяма печалба. Погледнато в перспектива, обаче, това няма да доведе до нищо добро и може да причини занулиране на акаунта на търговеца.

Това може да бъде предизвикано от едно или и от двете явления едновременно. Тези два феномена, които често се наблюдават са свръхтърговия и свръханализ.

Свръхтоърговията е често срещана грешка, която много участници във Форекс допускат. Тя може да се дължи на недостига на капитал и при нея играчът използва прекалено големи обеми, по отношение на баланса на акаунта. Възможно е да се дължи още и на пристастяване към търгуването на форекс пазара и на практика играча отваря позициите си по-често отколкото е удачно.

Форекс пазара се свързва с акаунти с изключително висок ливъридж. Недостатъчния паричен размер, които търговеца да менажира, носи риск от занулиране на сметката.

Играчът е добре винаги още преди да отвори позиция да вземе решение какъв размер средства може да включи в конкретната финансова сделка.

Начинаещият трейдър е добре да се поинтересува за това колко рискуват опитните инвеститори. Те не участват, нито със 100%, нито с 50%, нито дори с 10% от своя капитал. За всеобщо учудване, техният таван дори не надвишава 1 или 2%.

Любопитство представлява и въпроса в тази връзка, какъв размер от сметката си професионалните трейдъри могат да използват в определена ситуация, комбинирайки няколко сделки. За внимателно и концентрирано менажиране на средствата на практика те използват от 5 до 7% и по този начин те минимизират възможността от допускане на грешки, които задължително са част от опита на начинаещия.

За да се онагледи казаното, ето един пример. Когато се търгува 0.01 лот (1000 валутни единици), който е най-малкия обем за търгуване във Форекс и който всяка онлайн платформа за форекс търговия може да предложи. Тогава на един трейдър му са необходими поне 1000 американски долара за операции по сметка 1:100 ливъридж, за да може да стигне до отваряне на сделка в бъдещ момент. За подобна сделка е невъзможно трейдърът да посочи по-висок „стоп лос“ (stop loss) от 50-60 пипса, тъй като това се равнява като цяло на 5-7%.

Тук става въпрос за фиксирани, а не мислени стопове, тъй като автоматично, когато цената премине определено ниво, трейдърът в психологически план стартира отново рационализиране на решенията си и това го отклонява до предварително начертания план. Човек НИКОГА не бива да се отклонява от своя търговски план!

За да се избегнат загуби или бедствия, без това да рефлектира върху структурирания капиталов риск решението е едно. Трябва да се пести! Уорън Бъфет успява да пести от порядъка на 10К $ , работейки неквалифициран труд като студент с години. Щом това му е донесло успех, дори и без екстрите на ливърижд 1:100, значи е печеливша стратегия.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *