Форекс технически анализ

„Хубавите неща се случват на тези, които вярват, по-хубавите се случват на онези, които са търпеливи, а най-хубавите – на тези, които не се отказват.“ – Антон Чехов.

Наред с главните три постулата, които се разглеждат в Технически анализ на Форекс, съществуват и два допълнителни, които определят трендовете на пазара като първичен, вторичен и малък. При възходящ първичен тренд, пазарът е бичи, а при низходящ – мечи. За да се онагледи ситуацията може да се вземе пример с валутен мечи пазар. Сигналите за купуване се появяват в точка А и точка В, като при тях цената е по-висока от предишния максимум. Цикличната промяна на цените на валутата е израз на вероятността случващото се на пазара да се повтаря през определени периоди.

За да се илюстрира казаното до тук може да се използва разгръщане на мечи пазар.

Първичният тренд образно се дели на три етапа: акумулиращ, подемен/спадащ и разпределителен. На акумулиращия етап, най-съобразителните търговци откриват новите си позиции. На втория етап (на спад/подем), повечето участници „наблюдават” движението и всячески се опитват да извлекат полза от него. В разпределителния етап най-далновидните играчи закриват позициите си печелейки. По това време активността на търговците намалява и пазарът запада.

Вторичният тренд изпълнява коригираща функция относно първия. Той е в състояние да намали достигнатата в движението на първичния тренд промяна в цената до 1/3, 1/2 или 2/3.

Идентифицирайки циклите, които периодично имат свойството да се повтарят, човек може да има в ръцете си силен инструмент. Той може да бъде много полезен и в двете позиции – къса и дълга (при продажба и при покупка). Цикъла има по-важна роля, когато покупките са повече на брой. Върхът на цикъла е прието да се наименува гребен, а дъното падина.

Циклите се смята, че имат особености, които се използват като сигнали. те са под формата на амплитуди, периоди или фази. С амплитудите се обозначават височините на циклите, т. е. диапазона от гребена до падината. С периодите се обозначават дължините на циклите или иначе казано дължината между две поредни падини, а фазите представят как са разположени височините на вълните.

Другата съществена постановка се отнася до това, че трендът потвърждава обемите и е налице до момента, в който не се потвърди пробив върху него.

Главните закони за изменението на цените са:

1) Действащият тренд е по-вероятно да продължи посоката си на движение, отколкото да я промени;

2) Трендът се движи в една посока, до момента, в който намалее силата му.

Най-важното при анализирането на тренда са равнището на подкрепа и съпротива. Характерно за нивото на подкрепа е, че купувачите (биковете) упражняват контрол върху цените и по този начин не се допуска нежеланата им промяна в бъдеще.

Нивото на съпротива, от своя страна, се характеризира с това, че цените се регулират от продавачите (мечките) и те не допускат увеличаването им на пъ-късен етап.

Равнището на подкрепа сочи такава цена, при която трейдърите се надяват на нарастването й. Нивата на съпротива сочат такава цена, при която участниците считат, че тя ще намалее.

При успешен пробив на нивото на съпротива, то се трансформира в равнище на подкрепа. По същия начин, когато се получи успешен пробив на равнището на подкрепа, то става ниво на съпротива.

Мотивът за тези спецификации се дължи на насцентни бикове, които не купуват при спад на цените. В хода на времето, обаче, те се активизират и купуват при всяко ценово връщане на предходните равнища.

По същия начин, ако цените се понижат под равнището на подкрепа, то лесно се трансформира в равнище на съпротива, което е почти невъзможно да бъде превъзмогнато. Когато цените наближават цените на предходното равнище на подкрепа, трейдърите се опитват активно да продават, целейки да намалят загубите си.

One thought on “Форекс технически анализ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *