Форекс стратегии видео

„Казват, че парите не правят щастието. Очевидно става дума за парите на другите.“ – Саша Гитри.

Форекс търговците все още търсят Светия Граал сред системите за търговия. Когато ги сполети поредица от губещи сделки, те веднага се сещат за това как да подобрят системата си за търговия или започват да мислят за пълна промяна на търговската си стратегия. Тази статия има за цел да обясни как професионалните и успешни дългосрочни търговци подхождат към техните стратегии за търговия.

Въз основа на своя опит, търговците често търсят изключително сложни системи за търговия или се опитват да хеджират своите губещи позиции, както и всички възможни комбинации, алтернативи и тактики, които човек можете да си представи. Важно е да се отбележи, че търговията на финансовите пазари в крайна сметка е като всеки друг бизнес. Принципите на бизнеса или дори само за управлението на личните финанси могат да се прилагат във форекс търговията. В търговията на финансовите пазари формулата е доста проста:

Приходи – разходи = печалба / загуба

Печалбата очевидно представлява сбора от отделните печеливши сделки. Крайната печалба за един търговец се изчислява чрез калкулирането на печелившите сделки минус разходите по тези сделки, които се правят за изпълнението на търговските поръчки. Не е изненада, че колкото повече се увеличават приходите, като същевременно се намаляват разходите, може да се постигне по-висока печалба като цяло.

Ето защо, ако един трейдър се е регистрирал към брокер с ниско качество, който не е честен, то той ще плаща за разпространение, придружено от високо приплъзване, а разходите му ще се увеличат толкова много, че може би дори най-добрата стратегия за търговия няма да бъде в състояние да компенсира тези разходи!

Обикновено е доста трудно да се увеличи печалбата, за това по-голямата част от търговците на дребно се опитват да изградят система за търговия с възможно най-високо качество, като по този начин увеличат печалбата. Тези търговци обикновено изпадат в един порочен кръг на безкрайно търсене на най-печелившата търговска система. След години на търсене, те обикновено се връщат към системите за търговия, които са имали в самото начало на търговската си кариера.

Разходите за търговия, естествено, могат да бъдат повлияни

На първо място, търговецът е добре да намали своите губещи сделки възможно най-скоро. Като цяло сред успешните търговци, се посочва, че загубата на сделки не е провал, а възможност за отваряне на печеливш бизнес при по-добра цена на пазара.

Освен това, може да се повлияе на общите разходи само от избора на добър брокер. Намаляването на разходите за изпълнение на отделните сделки, които включват разпространението (спред) и особено изоставането (слипидж). Приплъзването  е основната причина, поради която една и съща търговска стратегия постига различни резултати с различните брокери. Допълнителните разходи могат да включват суапове, забавяне при изпълнение на поръчките и др.

Какво означава всичко това?

По-голямата част от търговците се опитват само да увеличат приходите си и да преценят разходите си като факт, който не може да бъде променен, но това е огромна грешка! От друга страна, търговците първо трябва да намалят разходите, доколкото е възможно (например, чрез изборът на правилния брокер) и едва тогава трябва да се опитват да увеличат печалбите си!

Как да се увеличи печалбата?

На валутните пазари в дългосрочен план работят два основни търговски принципа, с които може да се постигнат печеливши резултати.

1) Когато се правят повече печеливши сделки, има по-висок процент на успех (от 50%).

2) Добре е търговците да си дават сметка, че при по-високите сделки с нестопанска цел съотношение на риска към печалбата е положително (RRR).

Тези два прости принципа трябва да бъдат крайъгълен камък на всеки план за  търговия и човек винаги трябва да реши в коя посока ще поеме. Според по-опитните търговци, едва ли всеки търговец, може да се комбинира и двете посоки, за да реализира по-големи печалби, отколкото загуби. Поради тази причина особено начинаещите и средно напредналите търговци е добре да изберат една от опциите по-горе и да се придържат към нея постоянно (а не и двете).

Най-печелившите търговци, които постоянно следят своя план за търговия и спазват един от принципите по-горе, до известна степен, търгуват като роботи, винаги едни и същи отново и отново. Само по този начин в действителност може да се неутрализират неуспехите и да се подобрят резултатите във форекс търговията.

Всеки път, когато човек е в състояние да постигне по-висок процент на печеливши сделки с даден RRR (съотношението на риска към печалбата) или чрез определения процент от успешните сделки се постигне по-добро RRR, човек осъзнава, че се доближава до желаните дългосрочни печеливши резултати.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *