Форекс спред

„Не задържам пари дълго у себе си. Отървавам се бързо от тях, за да нямат време да обсебят сърцето ми.“ – Джон Уесли.

Приносът на Айнщайн към човечеството е, че може да се разбие атома и при този процес се отделя огромно количество енергия, което може да се използва за получаване на електроенергия за мирни цели. Атомът е впрегнат да работи за мирни цели. Дълго време той не е бил приеман и десетилетия не е бил изучаван в университетите, тъй като академичните среди са го отричали. Дори и в наши дни по-консервативно настроените авторитети не го дооценяват.

По същия начин, въпреки големите възможност, които предлага Форекс, не се оценява по достойнство. Повечето хора все още му преписват повече негативи, отколкото плюсове. Статистиката обаче сочи, че той набира все повече популярност сред хората от всички страни и с всякакви професии.

Форекс разпространението (spreаd) е цената на сделката за един търговец. Това е разликата между цените купува и продава в търговията със стоки или валутни двойки.

Стойността на разпространението зависи от дадената валутна двойка, сумата на финансовата операция, в какво състояние се намира пазара и други фактори. Спредът варира от почти 0 до 10 – 20, като колебанието му може да бъде дори до 100 или повече пипса (pips). По-голямата част от брокерите нямат комисионни при търгуването с  различни валути и така разпространението е на практика единствен разход при търговия на Глобалния пазар на валути, ако не се смята суапа.

Всяка валутна двойка (currency pair) се състои от две валути, т.е. базова и котируема валута. Базовата валута се оценява от гледна точка на другата валута с помощта на обменния курс.

Например, в случай на валутна двойка EUR / USD = 1.3651

Първата валута т.е. евро е базовата валута, а втората валута, т.е. USD е котируемата валута. Цитатът се чете като едно (1) евро е равно на 1.3651 USD или с други думи, € 1 има стойност от $ 1,3651. При този омбенен курс търговецът ще похарчи $ 1.3651 за закупуване на 1 евро.

Форекс разпространение =  BID – ASK

Цените купува и продава, се използват в Международната валутна търговия от гледна точка на платформата за търговия или на валутния брокер. Това е Форекс брокер, който всъщност осъществява покупка и продажба на валутните двойки на търговеца. В този контекст, ако един търговец иска да си купи една валутна двойка, той ще плати исканата цена на брокера и в случай на продажба, търговецът ще приеме предлаганата от брокера цена.

Например, EUR / USD = 1.3649 € / 1.3651

Първа е цената купува € 1,3649, а втората е цената на продаване € 1.3651. Това означава, че търговецът при закупуване на еврото ще плати исканата цена към брокера т.е. € 1.3651 и в случай на продажба, търговецът ще приеме цената на офертата на брокера т.е. € 1.3649. Цената на предлагане е винаги по-висока от цената на купуване, като така брокера генерира своята печалба.

Stop-Loss поръчки

Поръчките от типа Стоп-загуба са вид, при който се поставя лимит за спиране на загубите във валутната търговия при възникнало неблагоприятно ценово равнище, дори и ако търговеца не наблюдава графиката. Когато пазарната цена се приближи до нивото Стоп-загуба, платформата за търговия или брокерът автоматично затваря позицията за търговия като изпълнява нареждане за продажба на предлаганата валутна двойка на покупна цена. Тоест брокера я купува на € 1.3649 (с използване на данните от по-горе описания пример и в случай на поръчка за покупка ). Докато в случая с откриването на нова дълга позиция (покупка), търговецът ще плати цената на валутната двойка т.е. € 1.3651. И обратно при поръчките за продажби в т.нар. къса позиция.

Take proffit поръчки

При целевите поръчки от типа Прибиране на печалба, търговецът задава ценовото ниво на печалба, така че, когато пазарната цена достигне до това ниво, платформата за търговия автоматично затваря позицията за търговия при ASK цена (в случай на поръчка за покупка).

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *