Форекс сделки

„Пари се правят игнорирайки обичайното и залагайки на неочакваното.“- Дж. Сорос

През 50-те години на ХХ век без да бъде отчетено от повечето експерти се сформира международния доларов пазар в САЩ. До началото на 60-те той е относително малък пред икономическата мощ на САЩ, но и достатъчно голям, за да може да съществува обособено. Той бива наименуван евродоларов. и се развива чрез непрекъснатия дефицит на платежния баланс на произтичащата от него валутна криза, а 70-. те години е вече доста добре развит.

Той вече не е отрочето, което помнят неговите свидетели, а икономически гигант, хвърлящ сянка върху пазарите и провокиращ при своето движение опустошаваща инфлация, стихийно масово движение на парични средства и паника сред пазителите на икономическата етика.

Има различни хипотези, свързани със зараждането на този пазар, благодарение на който се формираха европейските пазари или т. нар. оф-шорни парични пазари.

В началото този пазар на излишни средства се ражда и действа главно във Великобритания. Там се намирало хранилището на Европа и света. В последствие, тъй като размерът му е твърде обемен, за да остане само в Англия, а и цената е твърде висока предвид вътрешните лихвени проценти на лирата. Така, докато Обединеното Кралство получава депозити на международния пазар на едро, на дребно те се продават на други държавни, най-вече на банковите институции.

По-късно оф-шорните пазари се формират в други точки по целия свят. Въпреки, че Англия остава един от най-важните центове, вече има и други. В някои случаи привлекателна характеристика на оф-шорния пазар е сравнително малкото облагане с данъци или пълната му липса, което е много практично за инвеститорите, стремящи се да избегнат данъците или да съхранят инвестициите си в пълна тайна. Без наличието на оф-шорни пазари е щяло да бъде много затормозено развиването на валутните операции.

Трейдърите, за да отворят своите къси и дълги позиции имат нужда от средства за да покрият временния дефицит на средства, както и да от шанс да отложат за някакъв период придобитите активи. Европазарите осигуряват нужната гъвкавост и ликвидност. Ситуацията е по-различна, ако продавачът желае да приложи покритие в страната, в оято се чувства недостиг на тази валута или да направи дългосрочни инвестиции в държава, в която валутния курс се увеличава.

Финансовите органи, които ръководят тези операции се опитват с помощта на различни инструменти да направят тези неща много скъпи. По тези причини по онова време международния пазар е благоприятна среда за хората, занимаващи се с валутни сделки.

Тъй като евродоларовия пазар се появява във валутните среди се приема, че депозитите във валути, различни от националните изпълняват функцията на резерват за хората, чиито предмет на дейност са валутните операции. Напоследък развитието на муждународните валутни пазари доведе до това, че работата с чуждестранни валути в банките вече е част от финансовите им функции. В редица банки новия подход се прилагал оптимално и цялата валутна търговия се присъединила към областта на финансовия мениджмънт, включващо златни кюлчета, държавни ценни книжа, преводни полици и пр.

Разбира се, корените на чуждестранните депозити, особено откритите при арбитражни операции, са от преди втората световна война. Преди втората световна война съобщителните средства са били неефективни и онези с по-бърз достъп до информация от други икономически центрове са ползвали представителите им в своя полза с цел изгода. Най-вече обмена на данни се е осъществявал чрез изпращането на телеграми в чужди страни и очакването разходите да имат възвращаемост за сметка на увеличаване на размера на търговията. С увеличаването на употребата на телекси, телефони и дисплеи през 70-те сочи, че с важни новини може да се информира всеки, който желае да получи такова оборудване и да плати за тези услуги.

В наши дни върху търговията с валути оказва влияние не толкова дефицита на данни, а по-скоро излишъка им. Във връзка с една оферта има толкова много данни, че хората, опитващи се да ги анализират не успяват в някои сучаи да анализират значението на слуховете и фактите.

Излишъкът от информация дава почва за чувствиетелно увеличаване на активността на търговците, ако адресантите на данните правят навременна оценка и непрекъснато внасят корекции на решенията си. Дилингът вече е повече тактика, а не толкова дългосрочна стратегия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *