Форекс прогнози

От години хората по целия свят изучават и опознават структурата на Форекс. За жалост повечето хора у нас не знаят какво е, а някои погрешно смятат Форекс за инвестиционна компания. За да обясним защо Форекс е модерен и гъвкав пазар от ново поколение ще дадем пример от математиката.

Ако Форекс беше математика, то той щеше да се отличава от тази на Евклит и би се доближавал повече до тази на Лобачевски, например, според която две успоредни прави задължително имат пресечна точка. Според Лобачевски две успоредни прави задължително се пресичат, защото той смята, че не съществува права линия, а всяка права линия е част от окръжност с безкрайно голям радиус. Според Евклит две успоредни прави в една равнина никога не се пресичат.

По аналогичен начин Форекс спазва старите традиции на борсите, но с новаторски, гъвкав подход. Форекс разбива шаблоните на досегашното мислене, че човек може да инвестира точно толкова пари, колкото има в себе си. Да, но при Форекс това не е така! Когато начинаещите опознаят метода на действие на Форекс и се сблъскат с понятията за марджин и ливъридж ще научат нови и много интересни неща.

Форекс има много приоритети, но тази публикация има за цел да обобщи само най-главните. А те са:

  1. Не съществува физически място, което да може да се приеме, че е основно за Форекс пазара, той е навсякъде, където има хора, които търгуват на него, подобно на една жива артерия.
  2. За да се провеждат сделки на Форекс пазара човек може да използва Инернет от каквото и да е мобилно или фиксирано устройство.
  3. За финансови операции с Форекс са нужни само компютър или смартфон, чрез които да се търгува дистанционно.
  4. Нужен е, също така, Форекс брокер. За откриване на собствен акаунт човек се нуждае от 100 000 парични единици, а свързвайки се с Форекс брокер човек може да открие акаунт и само срещу 50 лева.

Валутният пазар за онлайн търговия Форекс, се развива най-бързо, в сравнение с всички останали пазари в света. По своята същност той е междубанков пазар, чиито играчи са търговски банки, централни банки, инвестиционни банки, финансови къщи, търговци насочени с внос и износ, корпорации, хеджфондове, както и обикновени потребители, които са частни лица. Ето и едни от основните спецификации на Форекс.

  1. Трейдърите печелят, купувайки чужди валути при ниски стойности и се отървават от тях, когато курса се покачи.
  2. Форекс е извънборсов пазар и работи 24 часа във всички държави, като е затворен само през събота и неделя.
  3. Във всеки един момент на него се изпълняват стотици финансови операции.
  4. Форекс пазарът се открива първо в Азия, след това в Европа, като последна е Америка.

Играчите, които участват в онлайн търгуването на Форекс пазара, са основно два типа:

1. Банките като участници във Форекс. Обикновено дейността на банковите институции се свързва с  осъществяването на валутни операции по заявка на потребителите. Търговските банки се присъединяват към форекс пазара, освен за своя сметка, така и за сметка на своите потребители, които осъществяват търгуване с валута и се нуждаят от защита на потенциалните си бъдещи печалби. Приходите им се счита, че ще бъдат в резултат на промените в курса на валутите, които се утилизират на пазара на валути Форекс. Този тип търговия е известен като хеджиране и той цели да защитава евентуална промяна на валутните курсове.

2. Спекулантите като играчи във Форекс. Те купуват и продават валути, с цел да спечелят от промените в курса на валутите. По своята същност те са индивидуални потребители, които се присъединяват към международния валутен пазар, припознавайки за своя главна цел печалбата от възможното увеличаване или намаляване на дадена валутна двойка. Техните методи на действие се основават на фундаменталния и техническия анализ, чрез които се опитват да предполагат и прогнозират в перспектива движението на цените на валутните инструменти.

Таблицата по-долу показва пазарния дял на 10-те най-големи участници в международната финансова търговия. Другите 20% се разпределят между всички останали финансови играчи.

 

Снимка на BenchMark Finance.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *