Форекс обучение бесплатно

Винаги има възможности, от които бизнесмените могат да извлекат значителна полза, ако само ги разпознаят и сграбчат. – Жан-Пол Гети.

Тази публикация ще се опита да опише какво представлява спот валутния курс. Спот курсът изразява стойността на една валута, спрямо друга. Например, стойността на един американски долар (USD), представена в левове. Спот курсът на всяка валута, котиран спрямо USD, се дефинира като основен валутен курс, а при всички други поводи става въпрос за т. нар. крос.

На международния пазар на валути под датата на спота се приема времевия период от 2 делнични дни след датата на осъществяване на сделката.

Периодът е необходим за приготовлението по реалното осъществяване на сделката. Така например, за издаване на нужната документация за синхронизиране на плащането. Това е така, защото страните, с чиито валути е осъществена финансовата операция, са в различни часови пояси и пр. Датата на спота трябва да бъде в работен ден и не е допустимо да бъде в ден, който е приет за официален празник в една от двете страни. В подобни ситуации като дата на спота се налага да се определи първият делничен ден, намиращ се веднага след почивния ден или официалния празник.

Възможно е купувачът и продавачът да се споразумеят финансовата операция да се осъществи в ден преди спот датата, т.е. на същия ден, на който финаносвата операция е осъществена или на другия делничен ден. Тези два случая е прието да се наименуват “вальор (дата) днес” и “вальор (дата) утре”. Курсът при икономически операции с вальор днес или с вальор утре, естествено, е отделен от спот курса, като разликата изразява лихвения диференциал (разликата в лихвените нива) на двете различни валути.

При валутните двойки едната валута е прието да се наименува базова, а другата – насрещна. За да се онагледи казаното дотук, ето реален пример. При откриване на позиция в EUR/USD на стойност 100 000 парични единици, то човек практически ще закупи 100 000 евро и едновременно с това ще продаде съответната им стойност в долари. Така човек изпълнява ролята на спекулант с шанса една от валутите да увеличи цената си срещу другата.

В този процес валутните дилъри установяват (котират) двете цени – първата, по която се купува и втората, по която се продава. Това се дължи на факта, че банките и форекс брокерите генерират печалба от разликата между курс „купува“ и курс „продава“. Разликата между тези два курса е прието да се наименува „спред“.

Котирането на валутните двойки се осъществява в петцифрени числа, последната цифра, на които е пипс (пойнт). Един пипс се равнява на 0.0001 от курса на определена валута. Това не се отнася за котирането в японска йена (JPY), където разликата е 0.01. Всички участници във Форекс винаги са информирани с настоящата цена, а тя се движи нагоре и надолу изключително бързо. За това обикновено се котират само последните две цифри (0020), които се наименуват пипсове. Иначе казано, пипс е крайната цифра след десетичната точка при котировка или за основните валутни двойки като EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD  и др. и 0,01 от курса при валутни двойки, при които едната валута е японска йена. Ако цената обаче скочи до 1.3500 – 1.3600 се приема, че тя се е увеличила с една „фигура“. Това е вторият знак след десетичната точка. Една фигура се равнява на 100 пипса.

Предметът на форекс пазара е обменът на една валута за друга с очакването, че цената на купената валута ще се увеличи спрямо цената на тази, която е продадена.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *