Форекс Мартингейл

„Който има пари, има в джоба си и тези, които нямат нищо.“ – Лев Толстой.

Системата на Мартингейл определя числеността на договорите при сключване на всяка нова сделка. Ще представим адаптирана прогресия, която не различава в малки граници от чистата Мартингейл прогресия за удвояване на залога.

Обикновено се прави един контракт при всяко първо откриване на позиция.

Общият брой контракти, т.е., единици, които се подлагат на риск а да бъдат загубени, винаги е салдото от единиците по първата и последната финансова операция. Ако с нея търговецът е на печалба, първата и последната графа от развитието на системата биват изключени от таблицата при пресмятането на броя контракти изложени на риск в бъдещата сделка. Когато търговецът е на загуба, обаче, броят на контрактите, които се подлагат на риск, се прибавят в края на графата, която показва развитието на системата. Когато се наблюдава положителен баланс в прогресията, се счита че тя завършва и почва нова.

Пример А
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
Губещи(L)
1                           1                                1                      W

При пример А един контракт е размера на първата сделка, която носи на търговеца печалба.  Тази серия приключва след първата успешна сделка. Следва да бъдат разгледани няколко серии, където първата сделка е губеща.

Пример B
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
Губещи(L)
1                           1                                1                      L
1                           1,1                             2                      W

При пример Б с първата сделка търговецът хипотетично понася загуба и така серията продължава с още един контракт 1,1. С други думи, броят контракти, които се отразяват във втората сделка е салдото от първата и последната величина в графата за развитие на прогресията, което в случая е 1 плюс 1 е равно на 2. Търговецът е на печалба във втората сделка и затова серията приключва.

Пример C
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
Губещи(L)
1                          1                                 1                     L
2                          1,1*                            2                     L
3                          1,1,*,2                        3                     W
4                          1*                               1                    W

Тук търговецът е губещ. В тази сделка, която е успешна сбора е 3 и така се излиза на нула. По този начин серията се занулява и четвъртата сделка се сключва с един контракт и така при печалба серията приключва.

Пример D
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
Губещи(L)

1                          1                                 1                     L
2                          1,1*                            2                      L
3                          1,1,*,2                        3                      L
4                          1,1*,2,3                      4                     W
5                          1*,2                            3                     L
6                          1*,2,3                         4                     W
7                          1,1                             2                     W

Една от основните цели на този осъвременен метод на Mартингейл се явява съхраняването на колкото се може по-ниско равнище на броя контракти за игра или свеждане на риска  до минимум.

Пример E
# Изм. Разв. на прогр. Разв. на прогр. с мин. риск Бр. риск контракти Печел.(W)
Губещи (L)
1                1                            1                        1                                L
2                1,1                         1,1                      2                               L
3                1,1,2                      1,1,2                   3                                L
4                1,1,2,3                   1,1,2,3                 4                               L
5                1,1,2,3,4                1,1,2,3,4              5                                L
6                1,1,2,3,4,5             1,1,2,3,4,5            6                               L
7                1,1,2,3,4,5,6          1,1,2,3,4,5,6          7                              W
8                1,2,3,4,5                1,2,3,4,5               6                               L
9                1,2,3,4,5,6             1,2,3,4,5,6             7                             W
10                2,3,4,5                 1*,1*,3^,4,5          6                             W
11                1*,3^,4                1*,1^,2^,4            5                              L
12                1*,1^,2^,4,5        1*,1^,2^,4            6                             W
13                1^,2^,4               1^,2^,4                 5                             W
14                1#,1#                  1#,1#                    2                             L
15                1#,1#,2               1#,1#,2                  3                           W
16                1#                       1#                         1                            W

Изчисляването на отделните единици, които биват поставени в риск от неуспех и тези които са печелят сочи, че печелившите са повече от неуспешните, даже когато се замени изменяемото развитие на прогресията с развитие на прогресията с минимизиран риск. В пример Енай-голямата инвестиция за една сделка е 7 единици, а съотношението губещи/печеливши е 9 : 7. При една чиста Мартингейл прогресия за удвояване щяха да са нужни 64 контракта за 7-мо ниво, а съотношението губещи/печеливши би било 6 :1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *