Форекс индикатори

„Ако действително можете да преброите парите си, то вие все още не сте богат човек.“ — Жан-Пол Гети.

Тази статия ще опише една от търговските стратегии, която се основава на индикатора за обема. Стратегията е предназначена за всички финансови инструменти и пазари и е известна като стратегия за търговия с необичайно висок обем.

Концепцията за обемите за търговия на финансовите пазари

Търгуваните обеми представляват броят на закупените или продадени договори чрез определени финансов инструмент за даден период от време.

Следователно е възможно да се избере произволно ниско, средно, високо и необичайно високо количество.

Тук е необходимо да се погледне отблизо към необичайно високото количество, тъй като стратегията е изградена с помощта на този тип.

Появата на необичайно висок обем на пазара обикновено се свързва с повишена волатилност. Това показва интереса на участниците на пазара на тези ценови нива, на която ще се фокусира статията.

Сега, нека се премине направо към това как да се определят нивата на тези, както и повечето стратегии за търговия

Търговски алгоритъм

  • В H1 графиката за всеки вид финансов актив за абнормалното нарастване на обема на ден/ на седмица.
  • Разпределяне на този обем и японската свещ, която се отнася до този обем.
  • След това, хоризонталните линии подчертават висока / ниска свещ.
  • С помощта на хоризонтална линия се очертава нивото на подкрепа / съпротива.
  • Търговският отскок / разбивка на нивата с прави, в зависимост от ситуацията на пазара.
  • Stop Loss се поставя своевременно на определено ниво, като се има предвид разпространението. Мястото на целевия стоп за реализиране на печалба е добре да се постави при нива въз основа на минималния риск в съотношението риск / печалба 1: 3.

Пример:

Допълнителни стратегии

„Различията на обема и разпространението“

В допълнение към по-горната стратегия, друга достойна за внимание е стратегията, наречена „Различен обем и разпространение“.

Същността на стратегията е, както следва. Графиката на обема финансови активи на последната затворена свещ е повече от обема на предишните затворени свещи, като в същото време разпространението е с растеж (спред – по цялата дължина на свещта).

Пример:

„Усвояване“

Последната стратегия се нарича „Усвояване“. Същността на стратегията е, че следващата свещ поглъща предишната свещ в по-голям мащаб.

Пример:

Добре е трейдърите да тестват гореизложените стратегия за търговия, за да идентифицират своите силни и слаби страни при търговия на различни пазари в различни финансови инструменти. Така те могат да коригират своята търговска стратегия и стил на търговия, ако е необходимо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *