Форекс анализи

„Вземете в свои ръце отговорността за вашите финанси или изпълнявайте цял живот заповеди. Можете да бъдете, или господар на парите, или техен роб.” – Робърт Кийосаки

Във форекс търговията фундаменталният анализ се основава най-вече на изучаването на причините за промените на цените или иначе казано на анализиране на световните новини. За да се онагледи казаното, може да се вземат за пример терористичен атентат, природно бедствие, неочаквани събития във финансовата сфера на нечие национално правителство и пр.

Ето и списък на едни от основните макроикономически показатели:

Продаване на леки коли.

Този индикатор се отнася до броя на продадените леки коли в интервал от 10 дни. Информирането на този тип индикатор (в рамките на 3 дни след срока от 10 дни на наблюдение) го превръща в един от основните индикатори, които илюстрират настоящата форма на икономиката на САЩ. С помощта на показателите му, могат да се прогнозират главните индикатори като дела на продажбите на дребно, т. нар.  „retail sales“ и дела на индивидуалното потребление.

Платежен баланс

Крайното салдо от оборота на всички финансови транзакции, направени в страната, които включват търгуване с продукти, услуги, финансови инструменти и туризма. Понятието илюстрира оборота на всички плащания при импорт или експорт. Това салдо съставлява „current account“, което представлява текуща сметка и „capital account“, което е капиталова сметка. Върху този баланс влияят и други неща, включително и финансовото състояние на останалите страни.

Търговски баланс

Този индикатор илюстрира разликата между импорта и импорта на продукти в страната. Той е положителен, респ. с положително салдо или излишък, ако експорта надвишава импорта и е отрицателен, т.е. наблюдава се отрицателно салдо или дефицит, когато импорта надвишава експорта. Експортът се прибавя към БВП докато импортът се изважда от него. Търговският баланс на Съединените щати е отрицателен още от 70-те години. Увеличаващият се дефицит е знак за покачващото се потребление, което говори за подобряваща се икономика.

Бежова книга

Широко използвано понятие за доклада на банките в различните региони, определени от федералния резерв за местното икономическо състояние. Бежовата книга е единият от общо три документа, които се приготвят преди всяко заседание на членовете на федералния резерв. Друите два домумента са синята книга и зелената книга.

Blue Book – Синя книга

Обикновено така се наименува преглеждането на сценария за финансов контрол, който се осъществява преди заседанията на федералния резерв.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *