Форекс акции

„В света на счетоводството съществуват три различни вида доход:

  1. Припечелен доход.
  2. Пасивен доход.
  3. Доход от портфолио с ценни книжа.“ – Робърт Кийосаки

С мисията да се уеднаквят стандартите за определяне на кредитния риск са се заели рейтинговите агенции, сред които най-престижните са – Мууди’с, Стандарт енд Пуурс и Фич.

Не е от съществено значение дали става въпрос за емитиране на държавни ценни книжа на Великобритания, България или Еквадор, общински облигации на Пекин или Будапеща, корпоративен дълг или акции от различни страни. Правилата и критериите за оценка са еднакви за всички.

1. Акции на компании. Те се делят на обикновени и привилегировани. Обикновените акции осигуряват право на глас на общите събрания на организацията. От друга страна собствениците на привилегировани акции не нямат думата на събиранията на акционерите, но пък им се полагат повече дивиденти от тези на обикновените акции.

Същевременно акциите биват поименни и на приносители. Прехвърлянето (продаването) на поименните акции става с „джиро“, чрез което се отбелязва новия притежател. Прехвърлянето на акциите на приносител се извършва с практическото им предаване от предишния на настоящия собственик.

Акциите се делят, също така, на налични и безналични. Наличните се отпечатват, като традиционна ценна книга със специфичните защита и атрибути. Безналичните акции представляват поименни депозитарни разписки. За да се осъществи прехвърлянето им е необходим посредник от сертифицирана клирингова институция (депозитар), която при продажба канселира (премахва) съществуващата до момента депозитарна разписка и издава нова разписка на новия собственик.

2. Класификация на акциите според инвестиционните им качества.

Blue chips (сини чипове) – акции    на   големи   компании   с  многогодишна и успешна история, чиито дивиденти   през  годините са се доказали като устойчиво високи.

Growth stocks – акции на бързо развиващи се фирми, които обикновено не плащат дивиденти, инвестирайки печалбите в просперитета на фирмата. При тях рентабилното е това, че пазарната им стойност постепенно расте.

Defensive stocks – акции на компании, които остават стабилни в моменти на криза

Income stocks – акции на компании, които плащат дивиденти над средното пазарно равнище.

Cyclical stocks – акции  на компании, на които доходността и стойността се влияят от етапа на икономическия цикъл (проциклични акции).

Seasonal stocks – акции   на   компании, доходността на които подлежи на сезонни флуктуации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *