Форекс академия

Всеки човек има право да избира. Или, както казва Боб Дилън: „Един човек е успял, когато между събуждането сутрин и заспиването вечер върши онова, което му харесва.”

Всяка дейност, която се възприема като смислена и в нея се използват индивидуалните сили и се разгръщат способностите на личността, може да се приеме, че носи щастие и удовлетворение.

Това означава, че всеки може да открие възможности и предимства, както и това, което му дава смисъл. В това се състои и основния проблем на по-голямата част от хората. Обратното твърдение също може да се приеме за вярно – малцина хора знаят какво точно искат. Следователно главният двигател в живота на човек е именно неговата страст.

Целта на трейдърите е да печелят от промяната в курса на някои валути. Повече от деветдесет и пет процента от всички сделки сключващи се на валутния пазар са със спекулативна цел.

Останалите сделки са с цел хеджиране и се извършват от търговски фирми, като по този начин се цели предпазване от промените във валутните курсове. Този вид валутна търговия не е фиктивна. Двете страни по сделката – купувача и продавача, поемат задължение да купят, респективно да продадат съответните валути по сделката. След определено време всеки може да затвори позицията си като извърши обратната сделка и ефективно по сметката му се отразяват само печалбата или загубата от сделките.

На Форекс пазара сделките се сключват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите търговски банки и брокерски къщи.

С развитието на информационните технологии и интернет, на валутния пазар се включиха и дребните инвеститори, като по този начин се допринесе за увеличаването на ликвидността, намаляването на комисионните и стесняването на спредовете.

Форекс пазарът е най-големият пазар по оборот в света и всекидневно на него се сключват сделки за близо 4 трилиона долара.

Когато се търгува с валута, винаги се избират комбинация от две валути:

–           купува се евро и едновременно с това се продава лев;

–           купува се американски долар и се продава евро. По този начин се образуват основните валутни двойки, с които можете да търгувате.

1. Маркет мейкърите във Форекс пазара. „Маркет-мейкър“ е лице, което присъства трайно на финансовите пазари с цел да търгува за собствена сметка чрез закупуване и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.

2. Въвеждащи Форекс брокери. Въвеждащите брокери имат сключен договор за представителство с маркетмейкър с цел разпространение на услугата и привличане на нови клиенти.

3. Импортно/експортно ориентираните търговци като участници във Форекс. Това обикновено са фирми, които се занимават с внос или износ на различни стоки и услуги, при които има голямо наличие на валутен риск. За да избегнат валутния риск те застраховат (хеджират) своите плащаният или вземания, като отварят обратни на тях позиции при банка или даден маркет-мейкър.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *