Фибоначи форекс

Творчеството е функция на количеството извършена работа, т. е.  не на качеството, а на количеството.”

Тази идея е аналогична на философията на Сет Годин, наречена “just ship”или с други думи идеята за съпротивата.

Една от опциите да се правят прогнози за тренда на пазара във форекс търговията е да се използват числата на Фибоначи.

Леонардо Фибоначи е италиански математик, който е основоположник на теорията за цифровия ред, който се състои от последователни числа, като всяко поредно е сбор от двете, които го предхождат. Например:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597….

Специфично за числовата редица е, че всяко едно от числата се отнася към числата от двете му страни в съотношение 0.61 отляво и 1,618 отдясно. Тези съотношения се наименуват „златно съотношение на Фибоначи“. Другите два известни феномена са „ветрилото на Фибоначи“ и „корекция на Фибоначи“.

Точно тези съотношения в публиката са известни като “златното съотношение” на Фибоначи. От тук водят своето начало и две помагала: ветрилото на Фибоначи и Корекция на Фибоначи.

За да си представи човек „ветрилото на Фичоначи“, трябва да си представи как прокарва базовата линия от началото на вълната (долу вляво) към върха. В дясно от нея са линиите на  ветрилото на Фибоначи (38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%), които показват линиите на съпротива или поддръжка.

Корекцията на Фибоначи  се изгражда по дължината на базовата вълна и сочи равнищата на съпротива и подкрепа. Така може да се открият точки на обръщане и да се предприеме сделка при определена стойност. При преодоляване на дадено равнище (на съпротива или подкрепа), съществува правило, според което, цената продължава да се движи, поне до следващото равнище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *