Трейдинг индустрия

„Мисленето е най-трудната работа, която съществува, вероятно това е причината толкова малко хора да се залавят с нея.“ – Хенри Форд.

Кои са форекс играчите?

За да се получи ясно разбиране за това кои са главните участници във форекс пазара и какво е мястото на инвеститорите на дребно е добре първо да се разбере каква е йерархията на Международния валутен пазар. Добре е да се осъзнае още от самото начало от новака, че той няма кой знае какви привилегии и че те са за едрите риби. Той не може, както тях да променя посоката на тренда, но пък може да бъде част от това движение.

1. Банки. Банките са важна част от форекс структурата, тъй като те играят важна роля, не само в транзакциите, но и осигуряват ликвидността на пазара (финансите). Значителен дял от печалбата, банките генерират от своите посреднически услуги и предоставянето на ликвидност на форекс търговците. Когато човек желае да купи нещо, то трябва да има някой, който да му го предложи, а за да стане това нещо, човек се нуждае от посредник. Тук се включва банковата индустрия.

Всеки човек е срещал понятието „маркет мейкър“. То касае субект, правещ пазара. Маркет мейкърът всъщност представлява банка, която изпълнява една важна функция – да определя цените „купува“ и „продава“ на някакъв финансов инструмент, тоест валутна двойка на потребителите. Във всеки един момент той е в състояние да купи или продаде валутната двойка и да предостави ликвидност на форекс пазара. Обикновено съществува разлика, която между цена купува и продава и тя е прието да се наименува спред. Маркет мейкърите реализират печалбите си именно чрез тази разлика, макар че обикновено тя е минимална.

Банковите институции работят и с друг финансов канал, който произхожда пряко от техния трейдинг офис (trading desk). Този офис съставлява група от професионални форекс експерти, които търгуват с валутни двойки с цел осъществяване на печалба в интерес на банката. Трейдинг офисите използват средствата на самите банки, като така те имат шанса да използват огромен капитал. Това обяснява факта, че банките движат посоката на пазара по начин, по който обикновените форекс търговци не са в състояние.

Централните банки представляват една част от групата на банките, която има способността да променя тренда на пазара във всеки един момент. Централните банки получават мандат от всяко съответно правителство и от тях зависи финансовата политика на всяка държава. Те имат свободата да взимат всякакви решения, относно финансовото предлагане. Централната Банка има правото да коригира лихвата между банките. Тя представлява цената, на която една банка се подпомага финансово от друга. Тези банки могат да увеличават или намаляват цената на националната валута, ако вземат решение да търгуват с валутни резерви. Ако една Централна Банка почне печатането на нова валута, то цената на националната валута ще намалее, срещу другите национални валути. Всички такива банки чрез монопола, който имат, могат да упражняват контрол върху финансовото предлагане, инфлацията и равнището на лихвените проценти. По тези причини всичките им решения оказват огромен ефект върху Международния валутен пазар.

2. Частния бизнес. Когато някоя компания вземе решение да се възползва от услуги или продукти от друга държава, както и да продаде услуги или продукти в друга държава, ще й се наложи да мине през форекс пазара за обмен на конкретна валута. В началото финансовия пазар е бил предназначен за целите на международните бизнес отношения. От 70-те години на ХХ век, обаче, пазарът претърпява интензивна еволюция. В наши дни, освен за обмяната на различни валути, той може да използва и с цел хиджиране, тоест човек може да се застрахова от валутния риск.

3. Хедж фондове. в началото основната функция на Международния валутен пазар е да подпомага транзакциите на бизнеса, но в наши дни над 80% от транзакциите са със спекулативен характер. Когато един дребен или институционален търговец купува някакъв актив с цел печалба от промяна в цената му това се приема за спекулация. Характерът на търгуването на Форекс е спекулативен и едни от едрите търговци в тази индустрия са хедж фондовете. Трейдинг моделът им е прост – те печелят като купуват и продават финансови форекс инструменти. Главното различие между тях и търговците на дребно е количеството парични средства. Един хедж фонд е възможно да има огромен капитал от порядъка на десетки милиарди, осигурен от неговите акционери, докато обикновените форекс участници разполагат единствено със спестяванията си. Като цяло хедж фондът търгува изключително във форекс пазара.

4. Институционални търговци. Те представляват застрахователните компании, пенсионни фондове и взаимни фондове. Такива форекс участници са изключително зависими от правителствата, тъй като значителен дял от националното богатство на всички страни е под техен контрол за по-безопасна търговия. Макар, че политиката на тези фондове са фокусирани към капиталовият пазар на държавата, в която се намират, те могат да инвестират и в чужди държави. Голям брой от застрахователните компании разпределят (диверсифицират) рисковете си като инвестират във всички страни по света. Повечето от взаимните фондове са насочени към инвестиции на чуждестранни пазари. За да купи някой институционален търговец актив от чуждестранен пазар, той задължително минава първо през валутния пазар.

5. Индивидуални инвеститори. Този вид инвеститори са много сходни с институционалните инвеститори, но имат и една важна отлика – те инвестират или спекулират техния личен капитал. Хора като Уорън Бъфет, Джим Роджърс и др., инвестират в трета държава своя капитал, минавайки отново през валутния пазар най-напред. А други като например Джордж Сорос използват спекулативни интервенции, търгувайки директно на Международния валутен пазар. Такива инвеститори търгуват с валутни двойки, целейки да генерират печалба от движението на цените. Отличителен белег за индивидуалните търговци, е че те лично управляват своите свободни капитали.

6. Частните капитали са инвеститори, които приличат на индивидуалните търговци, но решенията за покупка или продажба са централизирани. Частният капитал на практика представлява акционерно дружество, което основно се занимава с управлението на паричните средства на своите акционерите. Всяко решение се взима след съгласуване на управляващите субекти на дружествата.

7. Индивидуалните форекс трейдъри – на последното стъпало на тази стълбица са индивидуалните форекс търговци на дребно. Всеки от тях търгува със своите спестявания. Дори да се сумира капитала на всички трейдъри, той пак ще е един нищожен дял от целия капитал, с който боравят едрите риби. Именно за това се приема, че форекс трейдърите нямат способността да движат тренда на пазара. Индивидуалните търговци може да са изключително малки, що се отнася до големината на техния капитал, но представляват най-интензивно нарастващата общност, благодарение на Интернет, търговските платформи и достъпността до форекс пазара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *