Технически анализ

Редица учени смятат, че реалността се състои от вълнови процеси, които имат рандомистична природа.

Според Айнщайн в основата на реалността съществува механизъм, някакви скрити променливи, които обаче имат потенциала да предсказват резултатите и квантовата физика може статистически да ги дефинира.

Бел показа математически, че ако тези променливи реално съществуват и механизма на квантовата физика е точно дефиниран, то те не биха могли да се детерминират функционално от събитията, времето и местоположението в пространство, т.е. са нелокални.

Според Дейвид Бом, от горните две тези, свързани със значението на математическите уравнения и резултатите от физичните опити, частиците и функциите могат да бъдат възприемани като проекции на една по-високоизмерна реалност. Тези реалности не се представят като взаимодействия между две независими величини, а се считат за процес на разширение на по високоизмерно пространство.

Техническият анализ, в контекста на форекс пазара, определя посоката на цените чрез оценка на ценни книжа, както и анализ на статистическите данни, като например графики и исторически данни. Техническите анализатори никога не измерват истинската стойност на обезпечението. По-скоро те използват графично представяне и други основни показатели за идентифициране на модели, които дават информация за евентуални бъдещи ценови движения.

Подобно на някои инвестиционни стилове, свързани с фундаменталния анализ, дори и техническия анализ може да се извърши с помощта на набор от индикатори и осцилатори или и двете. Общите показатели, които участват в тази практика могат да включват ниво на съпротива и подкрепа на цените, тенденции, пълзяща средна, двойни върхове и двойни дъна и „Bollinger Bands“, определят степента на променливост в реално време за дадена валутна двойка.

Техническият анализ се счита за един от най-ефективните методи за анализ на пазара, поради следните три хипотези:

Движението на цените, става въз основа на колебанията на тенденциите

Повечето от стратегиите за търгуване, които използват техническия анализ, се основават на предположението, че цената следва тенденция. Това означава, че ако дадено движение е настъпило веднъж вече и се вижда от графиката, то най-вероятно ще се случи още веднъж в същата посока за бъдещото движение на цените, а не се движи срещу него. Феноменът повторение е свързан с психологията на участниците, която наистина е основен фактор, влияещ на пазара. Реакцията на търговците ще последва тези тенденции, които могат да се появят отново на пазара.

Историческите данни се повтарят

От първото предположение следва втория аспект, според който шансовете историческите тенденции да се повторят са високи, особено в резултат на движението на цените. Повтарящият се характер на ценовото движение се превръща в движеща сила за създаването на подобни обстоятелства, които са се случвали и преди. Анализаторите използват структурните модели за разбиране на предстоящите движения, но те са се употребявали в продължение на повече от 100 години и все още са от първостепенно значение. Това се дължи на факта, че тя показва модели, които се повтарят отново и отново.

Цената се основава на законите на търсенето и предлагането

Анализаторите смятат, че изобразяването на цената предоставя информация за всеки един аспект, включително икономиката и пазарната психология. Ако тези фактори се елиминират, за търговеца остава само движението на цените. Техническите средства са базирани на тези няколко основни допускания и остават да бъдат прости и точни индикатори на валутния пазар, за определяне на бъдещите движения на цените в дългосрочен и краткосрочен аспект.

One thought on “Технически анализ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *