Технически анализ форекс

„Който иска да печели пари, не трябва да мисли за тях”. – Д. Рокфелер.

Техническият анализ не е свързан с причините на промяна на цените. Той припознава за своя цел интерпретирането на база ретроспективни данни за тях. Най-важният фактор в техническия анализ е графичното изобразяване на цените, въз основа на валутните котировките за даден времеви интервал. Изграждането на трендове, ползвайки на графични фигури и др. Съвкупността от тези компоненти на техническия анализ дава възможност на търговците във Форекс да прогнозират поведение на цените в бъдещ период в голяма вероятност и по този начин да улесняват тяхното решение.

Техническият анализ може да се опише като начин за предвиждане промените в цените, базиран на математически, икономически и психологически аспекти. Методите му се откриват от различни специалисти, които нямат връзка помежду си през първата половина на 70-те. По естествен път се създават принципите, аксиомите и философията на този анализ и те биват обединени в една целенасочена и цялостна теория. Теорията на Доу е изключително популярна и се свързва с практическото приложение на техническия анализ, което се базира на откритите тогава аксиоми. Ето трите най-важни аксиоми в техническия анализ:

1 Аксиома. В цените на финансовите инструменти се експонира съществуващата информация напълно. Всеки феномен, който влияе на цената на определен инструмент, бил той икономически, политически или психологически, се изразява и бива включен в неговата цена. Стойностите представят съвкупността от опасенията, вярванията, надеждите и очакванията на трейдърите.

2 Аксиома. Цените се характеризират с насоченост на движението. Тази хипотеза се превръща в база за изграждане на цялата информация на техническия анализ. Основната цел на този анализ  е да се определи как се движи (тренда) цената на определен инструмент.

Съществуват три типа трендове – възходящ, низходящ и консолидация. При възходящ тренд, всеки пореден връх и всяко поредно дъно са разположени по-високо от предишните. При низходящ тренд, всеки пореден връх и дъно са разположени по-ниско от предишните. При равен тренд, (консолидация) графиката се движи настрани в някакви граници. Тези три тренда не съществуват на практика в чистия им вид, тъй като движението на цените по определена права изключително рядко се случва в действителност. Съществуването му се приема до момента, в който не се получат отчетливи сигнали за промяната му.

3 Аксиома. Историята се повтаря. Историята се повтаря, защото решението за всяка една финансова операция се взема от живи хора, а те по природа са страхливи и ненаситни.

 

 

2 thoughts on “Технически анализ форекс

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *