Теорията на Дау

„Знанието не е сила, докато не се прилага.“ – Дейл Гарнеги.

Първите заключения на това, което днес е известно като „Теорията на Дау“, се присъждат на г-н Чарлз Дау, след което тази теория приема неговото име. Един от финансовите журналисти, работещи за Wall Street Journal, смятат, че Дау прави някои констатации с които се поставят основите на техническия анализ такъв, както го познаваме днес.

Неговите ранни открития карат Дау да напише няколко статии за ценообразуването и общото поведение на финансовите пазари.

Теория на Дау и търговията с валути

По-късно първоначалните идеи на Дау се доразвиват от някои от последователите му и получават името „Теорията на Дау“.

Тази теория дава ценно обяснение за това как се държат определени финансови пазари, като например, фондовия пазар. Докато теорията на Дау първоначално е  изградена въз основа на анализ на индексите на фондовия пазар, нейното приложение може успешно да се разшири и до други пазари, като например, валутния пазар.

Теорията на Дау се основава на концепцията, че финансовите пазари не могат да бъдат манипулирани от нито един фактор в дългосрочен план, тъй като никой основен фактор не е достатъчно значим, за да повлияе на пазара по по-съществен начин.

Ето защо общата тенденция на пазара зависи от множество основни фактори и начинът, по който търговците могат да се възползват, е да осъзнават дългосрочната тенденция на широкия пазар и да търгуват съобразно нея.

Търговията с краткосрочни тенденции и движения на пазара води до много волатилност, което увеличава риска от загуба на сделки. В продължение на няколко месеца или дори години, обаче, търговецът може да подобри шансовете си за търговия с печалба, като се съсредоточи върху дългосрочните фактори и дългосрочната тенденция на пазара.

В допълнение към дългосрочната тенденция и широкия пазар, Теорията на Дау включва и концепцията, че индексите, като Dow Jones Industrial Average, включват и отчитат всички аспекти на търсенето и предлагането.

По същия начин цените, при които се търгуват валутните двойки, отразяват всичко, което се случва на по-широкия валутен пазар, икономиката, геополитиката, лихвените проценти и всичко останало, което може да повлияе на валутния курс.

Първичните, вторичните и дребните тенденции

Теорията на Дау предполага, че има три вида тенденции на финансовите пазари – основна тенденция, второстепенна тенденция и малка тенденция.

Основната тенденция е дългосрочната тенденция на пазара, която може да трае по-малко от година и да се разпростре до 3 години.

Вторичната тенденция противоречи на общата дългосрочна тенденция (основната тенденция) и обикновено ще трае от 3 седмици до 3 месеца. Това означава, че ако основната тенденция е дългосрочен възходящ тренд, второстепенната тенденция ще е по-краткосрочен спад. Вторичните тенденции представляват пазарни корекции или отклонения и обикновено са между една трета и две трети от широчината на основната тенденция.

Малката тенденция продължава до 3 седмици и се проявява в рамките на втората тенденция. Те представляват колебания, които настъпват в краткосрочен план с вторичните тенденции.

Теорията на Дау се прилагаше на седмична база при USD/JPY

Въз основа на теорията на Дау търговците се насърчават да съсредоточат своята търговия върху дългосрочните тенденции на по-широкия пазар, отколкото върху тенденциите в краткосрочен план и върху движението на единната валутна двойка. Придържайки се към тази теория, валутните търговци могат да осъзнаят основните сили, които оказват влияние върху пазара и следователно имат по-голям шанс да се възползват от пазара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *