Създаване на AIF в Лихтенщайн за крипто активи

Княжество Лихтенщайн е особено привлекателно за инвеститорите по редица причини. Някои от тях включват:

Либерална регулаторна рамка
Рационализирано данъчно облагане
Защита на чувствителни данни
Достъп до Европа (ЕС / ЕИП) поради либерализиране на предоставянето на услуги
неутралност
Малка намеса от страна на правителството
Най-високи оценки на международните рейтингови агенции
Създаването на инвестиционни фондове в държавата Лихтенщайн има редица различни предимства. Ето някои от плюсовете за създаване на инвестиционни фондове в държавата Лихтенщайн:

Споделяне на рисковете: инвеститорите могат да вложат парите си в различни компании и области на дейност, като използват малки инвестиционни фондове.
Гъвкавост: инвестициите в инвестиционни фондове могат да се продават за NAV
Прозрачност: Всички операции се отразяват в доклади, представени на шестмесечна и годишна база.
Сигурност: Активите на фондовете се съхраняват отделно от вложителя и получават статут на специални активи. Следователно, в случай на несъстоятелност на депозитара, те не се признават за неплатежоспособни.
Регламент: Спазването на правилото „преди всичко инвеститор“ се осигурява от високопрофесионални счетоводители.
ФАИ в щата Лихтенщайн са юридически зависими предприятия за колективно инвестиране с отворен тип, които се ръководят от местните разпоредби, свързани с управлението на АИФ на Княжество Лихтенщайн.

AIF е правоотношение, установено със споразумения с идентично съдържание между инвеститори и управляващи ФАИ лица с цел инвестиране на активи и предоставяне на услуги на депозитар за сметка на инвеститорите.

Правоотношението между инвеститорите и управляващите ФАИ лица се урежда от Споразумението за фонд, при условие че не съдържа разпоредби от Общото гражданско право на Лихтенщайн (ABGB).

ЛУАИФ
Създаването на ФАИ в Лихтенщайн ще изисква инвеститорите да създадат ФАИ.

ЛУАИФ имат специално право да купуват, продават, подписват и обменят ценни книжа и други активи. Те могат да се ползват и от всички права, които са пряко или косвено свързани с активите на AIF.

Лицата, управляващи ФАИ, винаги действат в интерес на ФАИ, инвеститорите и целостта на пазара. Освен това равното третиране на инвеститорите е от първостепенно значение. Привилегированото третиране на отделните инвеститори е строго забранено.

При осъществяване на своята дейност ФАИ трябва да спазва съответните разпоредби, по-специално AIFMG / AIFMV.

Основната цел на AIF е да инвестира в криптовалути и цифрови активи. След това тези активи се продават на различни борси за криптовалути и други активи. Фондът инвестира и в други инструменти на паричния пазар, като плаващи облигации, срочни депозити и други облигации, публични облигации или облигации на публични емитенти, ETF и колективни инвестиционни схеми.

Данъчно облагане
Всички АИФ, базирани в Лихтенщайн, с правната форма на договорен инвестиционен фонд или колективен тръст, са облагаеми в Лихтенщайн. В същото време доходът от управлявани активи представлява необлагаем доход.

Издаването на акции на ФАИ в Лихтенщайн не се облага с данък върху емитирането или прехвърлянето на ценни книжа. Прехвърлянето на собствеността върху акциите на инвеститора като плащане подлежи на данък върху прехвърлянето, ако една от страните или посредникът е национален търговец на ценни книжа. Изкупуването на акции на инвеститори е освободено от данък върху прехвърлянето на ценни книжа. Договорен инвестиционен фонд / колективен тръст се счита за инвеститор, освободен от данък върху прехвърлянето на ценни книжа.

Организиране на AIF в Лихтенщайн за крипто активи
Създаването на AIF за крипто дейности включва няколко етапа, а именно:

Подписване на споразумение между инвеститора (ите) и Лицензираната компания за управление (ЛУАИФ) в Лихтенщайн.
Подготовка на документи и преговори с банката депозитар.
Подготовка и подаване на документи във FMA. Тези документи трябва по-специално да включват:
бизнес план, съдържащ AIF данни;
AIF нормативни документи;
сертификати за избор от депозитаря и одитора;
AIF или информация за инвеститорите за AIF;
Решение на FMA относно лицензирането / разрешаването на AIF.
Няма изисквания относно наличието на задължителен внесен капитал при организиране на AIF в държавата Лихтенщайн. Има обаче изискване за привличане на 1,25 милиона евро през първата година от функционирането на фонда.

Правен съвет

IQ решението Великобритания може да предостави правна подкрепа на всички етапи на организиране на алтернативен инвестиционен фонд в Лихтенщайн за дейности с крипто активи. Нашите експерти ще ви предоставят квалифицирани съвети за подготовката на необходимите документи за представяне в банката и регулаторния орган. Освен това ние съдействаме за провеждането на ефективни преговори със специализирана банка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *