Стратегия на форекс

„Убеден съм, че половината от това, което разграничава успешните от неуспешните предприемачи, е постоянството.“ – Стив Джобс.

Тази публикация има за цел да опише входната точка за закупуване при стратегия на скалпиране в рамките на една минута.

Купуването в стратегическата теория за скалпирането се осъществяват, като единия от индикаторите EMA (50) се позиционира над другия (100). Ако нещата стоят по този начин, за трейдърите е крично да чакат цената да се върне на предишното място.

В същото време, индикаторът Stochastic Oscillator може да надвиши равнището от 20, увеличавайки се от по-малки стойности. Ако се наблюдават и трите условия, трейдърът може безпроблемно да отвори дълга позиция, въз основа на стратегията за едноминутното скалпиране.

За да не носи риск, стратегията, основно влияят стоповете за намаляване на евентуалните загуби. Добре е те да се поставят два-три пипса под последната най-малка стойност, при даденото суинг движение.

Тъй като едноминутната стратегия е подходяща за малък времеви период, то задоволителни равнища на печалба от всяка сделка са от осем до дванадесет пипса. На такова разстояние могат да се оставят при скалпиране стоповете и за прибиране на печалбите.

При къса позиция, според тази стратегия, едната EMA (50) се препоръчва да е под другата EMA (100). По същия начин, при откриване на дълга позиция, трейдърът е добре да прояви търпение до момента, в който цената да се доближи до  индикаторите EMA. Също така, Stochastic Oscillator, е добре да се изчака да падне под нивото от 80 в посока отгоре.

В случай, че описаните по-горе условия за тази стратегия са факт, то участниците без проблеми могат да открият къса позиция. Стоповете за намаляване на загубите могат да са на два-три пипса над върховете на последното обръщане на посоката. Стоповете за прибиране на печалби могат да се поставят отново в интервала от осем до дванадесет пипса, над тези за осъществяване на финансовата операция.

За да разбере един начинаещ трейдър дали е удачно за него и стила му да използва стратегията е добре да се запознае с всички нейни предимства и недостатъци, които са:

Предимства:

  • По-незначително излагане на риск поради по-малкото участие на пазара и относително близо стоящите стопове. Това ограничава възможността от разиграване на непланирани събития, докато форекс играчът е в позиция.
  • Относително по-малки движения, които са доста по-лесни за достигане. Счита се, че за осъществяване на по-големи движения, е нужен по-голям дисбаланс между търсене и предлагане.
  • Стратегията по скалпиране се основава на предположението, че по малките движения са с по-голяма френквентност, в сравнение с по-големите.
  • Даже в моменти на много спокоен пазар, далновидният трейдър, може да печели от минимални промени в курса на валутите.

За да може човек да придобие по-балансиран поглед върху стратегията е добре да се запознае и с недостатъците й:

  • Нужен е по-голям баланс на акаунта за търгуване във форекс.
  • Банкерите и дилърите, са със значително предимство, пред обикновените скалпъри, тъй като са много по-добре информирани за пазара.
  • Стратегията по скалпиране е за участници с много бързи рефлекси, добре развити търговски инстинкти и математически способности.
  • Не е лесно да са съхрани добра зависимост между риска и печалбата. Например при съотношение едно към две, за печалба от 10 пипса, скалперът трябва да сложи стопа си за редуциране на загубата на 5 пипса, което е много близко на фона на обичайната флуктоация на форекс пазара.
  • Стратегията по скалпиране, изисква твърде много усилия и време, като по този начин е свързана с много стрес и дори понякога оказва негативно влияние върху естествения начин на живот.

Всеки трейдър е добре да реши сам дали плюсовете на стратегията са повече от минусите и ще могат ли да печелят чрез нея.

Добре е да се знае, че скалпирането коства на спалпърите изключително много време и труд. Те полагат значителни усилия, тъй като колкото повече се скалпира, толкова повече се печели.

Стратегията по скалпиране за някои форекс участници може да е много подходящ начин за инвестиране, стига да отговаря на техните търговски принципи, темперамент, възможности и стил.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *